Ktl-icon-tai-lieu

Nghìn lẻ một đêm - Chương 20: Nàng công chúa Trung Hoa

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn

Chương 20
NÀNG CÔNG CHÚA TRUNG HOA
Trong khi những chuyện trên xảy ra tại kinh đô của Vua Schahzaman, thì hai vị thần
Danhasch và Caschcasch mang công chúa Trung Hoa đặt lại vào giường trong lâu đài
mà nhà vua Trung Hoa đã giam nàng.
Sáng hôm sau thức dậy, công chúa Trung Hoa quay sang phải, quay sang trái và khi
không nhìn thấy hoàng tử Camaraìzaman bên cạnh, nàng cất tiếng thất thanh gọI các
nô tì làm cho chúng vội vàng chạy lại xúm quanh giường nàng. Bà vú nuôi đứng phía
đầu giường hỏi nàng cần gì và có gì xảy ra với nàng.
- Hãy nói cho ta biết - Công chúa bảo - Chàng trai mà ta hết lòng yêu thương, đã nằm
cạnh ta đêm qua, bây giờ ra sao rồi?
- Thưa công chúa - Bà vú đáp - Chúng tôi chẳng hiểu công chúa nói gì cả. Nàng nói rõ
ra xem sao.
- Đó là - Công chúa nói - Một chàng trai khôi ngô tuấn tú và vô cùng đáng yêu, nằm
ngủ bên cạnh ta đêm qua mà ta đã vuốt ve chàng đã lâu và làm mọi cách để cho chàng
tỉnh dậy, nhưng không kết quả - Ta muốn hỏi các người là chàng đâu rồi.
- Thưa công chúa - Bà vú lại nói - Chắc là nàng muốn đùa cợt với chúng tôi chăng. Mời
công chúa dậy đi thôi.
- Ta nói rất nghiêm chỉnh đấy - Công chúa cãi - Và ta muốn biết lúc này chàng ở đâu.
- Nhưng mà, thưa công chúa - Bà vú nhấn mạnh - Công chúa chỉ có một mình khi
chúng tôi đưa nàng đi ngủ tối hôm qua và chẳng có ai vào ngủ cùng với công chúa cả.
Chúng tôi biết rõ như thế mà.
Công chúa Trung Hoa không dằn mình được nữa. Nàng túm lấy tóc bà vú, vừa tát vừa
đấm:
- Mi sẽ phải nói, đồ phù thuỷ già, nếu không ta sẽ đánh chết mi.
Bà vú nuôi cố sức giằng co để thoát khỏi bàn tay của công chúa và một mạch chạy về
cung hoàng hậu, mẹ đẻ ra công chúa. Bà mang bộ mặt sưng vù đầm đìa nước mắt bệ

kiến hoàng hậu: Hoàng hậu vô cùng kinh ngạc hỏi ai đã đã làm cho vú trong tình trạng
tả tơi như vậy.
- Bẩm hoàng hậu. Bà vú tâu - Xin lệnh bà hãy xem công chúa đối xử với tôi như thế này
đây. Nàng có lẽ đánh tôi chết nếu tôi không giằng ra trốn thoát.
Rồi bà kể hết đầu đuôi chuyện vì sao mà công chúa nổi trận lôi đình. Hoàng hậu nghe
mà thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn bã:
- Lệnh bà thấy đó - Bà vú nuôi nói thêm - Công chúa đúng là đã hoàn toàn mất trí rồi.
Lệnh bà có thể thấy rõ nếu người bớt chút thời giờ tới thăm nàng.
Hoàng hậu Trung Hoa rất quan tâm tới câu chuyện vừa nghe vì bà rất yêu thương con
gái. Bà bắt người vú nuôi phải dẫn bà tới ngay chỗ công chúa.''
Hoàng hậu Scheherazade muốn kể tiếp nhưng thấy trời đã bắt đầu sáng. Nàng im tiếng
và đêm s...
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn
Chương 20
NÀNG CÔNG CHÚA TRUNG HOA
Trong khi những chuyện trên xảy ra tại kinh đô của Vua Schahzaman, thì hai vị thn
Danhasch và Caschcasch mang ng chúa Trung Hoa đặt lại vào giường trong u đài
mà nhà vua Trung Hoa đã giam nàng.
Sáng hôm sau thức dậy, ng chúa Trung Hoa quay sang phải, quay sang trái khi
không nhìn thấy hoàng tử Camaraìzaman bên cạnh, nàng cất tiếng thất thanh gọI các
tì làm cho chúng vội vàng chạy lại xúm quanh giường nàng. nuôi đứng phía
đầu giường hỏi nàng cần gì và có gì xảy ra vi nàng.
- Hãy nói cho ta biết - Công chúa bảo - Chàng trai ta hết lòng yêu thương, đã nằm
cạnh ta đêm qua, bây giờ ra sao rồi?
- Thưa công chúa - đáp - Chúng i chẳng hiểu ng chúa nói cả. Nàng nói
ra xem sao.
- Đó là - Công chúa nói - Một chàng trai khôi ntuấn tú vô cùng đáng yêu, nằm
ngủ bên cạnh ta đêm qua ta đã vuốt ve chàng đã lâu làm mọi cách để cho chàng
tỉnh dậy, nhưng không kết quả - Ta muốn hỏi các người là chàng đâu rồi.
- Thưa công ca - Bà lại nói - Chắc nàng mun đùa cợt với chúng tôi chăng. Mời
công chúa dậy đi thôi.
- Ta nói rất nghiêm chỉnh đấy - Công chúa cãi - Và ta muốn biết lúc này chàng ở đâu.
- Nhưng mà, thưa công chúa - nhấn mạnh - ng chúa chỉ một mình khi
chúng i đưa nàng đi ngủ ti hôm qua chẳng ai vào ngủ cùng với ng chúa cả.
Chúng tôi biết rõ như thế mà.
Công chúa Trung Hoa không dằn nh được nữa. Nàng túm lấy tóc bà vú, vừa tát vừa
đấm:
- Mi sẽ phải nói, đồ phù thuỷ già, nếu không ta sẽ đánh chết mi.
vú nuôi csức giằng co để thoát khỏi n tay của ng chúa và một mạch chạy v
cung hoàng hậu, mẹ đra ng chúa. mang bộ mặt sưng vù đầm đìa nước mắt bệ
Nghìn lẻ một đêm - Chương 20: Nàng công chúa Trung Hoa - Trang 2
Nghìn lẻ một đêm - Chương 20: Nàng công chúa Trung Hoa - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghìn lẻ một đêm - Chương 20: Nàng công chúa Trung Hoa 9 10 455