Ktl-icon-tai-lieu

NGUỒN NHÂN LỰC

Được đăng lên bởi nguyenhuutungdtudtu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẹo để tuyển được các nhân viên hoàn hảo
1. Bạn đã mô tả công việc rõ ràng chưa?
Khi tìm nhân viên mới các sếp thực sự chưa có một kế hoạch rõ ràng về điều mà họ
muốn nhân viên của mình thực hiện. Không có kế hoạch rõ ràng, nhân viên chỉ có
thể hiểu công việc một cách lờ mờ. Nếu không có định hướng rõ ràng nhân viên sẽ
khó có thể làm việc một cách chính xác đáp ứng được mong đợi của cấp trên.
Khi nhân viên mới được thuê, họ sẽ được giới thiệu với một người chủ chốt và sau
đó chẳng có mấy ai quan tâm đến đào tạo họ một cách hoàn hảo. Vì vậy làm sao
bạn có thể chờ một kết quả như mong đợi từ phía họ.
2. Bạn có nhiều ứng viên để lựa chọn?
Bạn nỗ lực quảng cáo để chỉ có được 2-3 ứng viên thôi, đó là một sai lầm thường
gặp. Bạn đừng nghĩ rằng chọn một trong 3 ứng viên ấy là bạn đã hài lòng. Có ai
chọn người giỏi nhất trong những người kém không? Vì vậy bạn gặp càng nhiều
ứng viên bạn càng có nhiều cơ hội lựa chọn cho mình những người xứng đáng với
vị trí cần tuyển.
Có rất nhiều ứng viên ở đó, và bạn cần sử dụng mọi nguồn lực sẵn có để có được
những người tốt nhất. Luôn sử dụng nhiều hơn một mẫu quảng cáo hoặc chiến lược
"tìm người" khi tuyển dụng thành viên mới.
3. Đưa ra một lý do hấp dẫn để họ làm việc cho bạn.
Để có được những nhân viên hoàn hảo bạn cần tạo ra môi trường và cơ hội làm
việc cho các ứng viên. Và bạn phải đảm bảo với họ rằng vị trí mà họ đang mong
muốn thực sự hấp dẫn.
4. Bạn có sử dụng cách tiếp cận có hệ thống để chọn ứng viên tốt nhất?
Bạn hãy tạo ra một hệ thống các hoạt động và câu hỏi để kiểm tra được kiến thức
và khả năng của ứng viên. Và bạn đừng chắc chắn rằng mình có khả năng bẩm sinh
để lựa chọn các ứng viên nhé. Để tuyển dụng được các ứng viên hoàn hảo nếu bạn
là một chuyên gia tuyển dụng, còn không bạn sẽ mắc sai lầm. Bạn nên nhớ rằng
muốn có kinh nghiệm thì trước tiên phải trải qua thực tế..
5. Bạn có thể truyền đạt giá trị của tổ chức như thế nào?
Bạn muốn hiểu lý do tại sao nhân viên bỏ việc khi họ mới chỉ bắt đầu. Một trong
những lí do chủ yếu là vì công việc thực tế không giống như công việc được mô tả.
Hoặc có thể công việc thì rõ ràng, nhưng môi trường văn hóa không phù hợp với
họ. Họ có thể tìm kiếm môi trường mà có cơ hội thăng tiến hoặc được thưởng nhiều
khi đạt được kết quả tốt. Hãy chắc chắn rằng bạn truyền đạt môi trường văn hóa
của bạn và cơ hội lâu dài trước để họ biết mọi việc sẽ như thế nào.
6. Bạn có các tiêu chí đánh giá rõ ràng?
Để đánh giá công việc bạn nên có những tiêu chí rõ rang. Tiêu chí rất quan trọng để
...
Mẹo để tuyển được các nhân viên hoàn hảo
1. Bạn đã mô tả công việc rõ ràng chưa?
Khi tìm nhân viên mới các sếp thực sự chưa có một kế hoạch rõ ràng về điều mà họ
muốn nhân viên của mình thực hiện. Không có kế hoạch rõ ràng, nhân viên chỉ có
thể hiểu công việc một cách lờ mờ. Nếu không có định hướng rõ ràng nhân viên sẽ
khó có thể làm việc một cách chính xác đáp ứng được mong đợi của cấp trên.
Khi nhân viên mới được thuê, họ sẽ được giới thiệu với một người chủ chốt và sau
đó chẳng có mấy ai quan tâm đến đào tạo họ một cách hoàn hảo. Vì vậy làm sao
bạn có thể chờ một kết quả như mong đợi từ phía họ.
2. Bạn có nhiều ứng viên để lựa chọn?
Bạn nỗ lực quảng cáo để chỉ có được 2-3 ứng viên thôi, đó là một sai lầm thường
gặp. Bạn đừng nghĩ rằng chọn một trong 3 ứng viên ấy là bạn đã hài lòng. Có ai
chọn người giỏi nhất trong những người kém không? Vì vậy bạn gặp càng nhiều
ứng viên bạn càng có nhiều cơ hội lựa chọn cho mình những người xứng đáng với
vị trí cần tuyển.
Có rất nhiều ứng viên ở đó, và bạn cần sử dụng mọi nguồn lực sẵn có để có được
những người tốt nhất. Luôn sử dụng nhiều hơn một mẫu quảng cáo hoặc chiến lược
"tìm người" khi tuyển dụng thành viên mới.
3. Đưa ra một lý do hấp dẫn để họ làm việc cho bạn.
Để có được những nhân viên hoàn hảo bạn cần tạo ra môi trường và cơ hội làm
việc cho các ứng viên. Và bạn phải đảm bảo với họ rằng vị trí mà họ đang mong
muốn thực sự hấp dẫn.
4. Bạn có sử dụng cách tiếp cận có hệ thống để chọn ứng viên tốt nhất?
Bạn hãy tạo ra một hệ thống các hoạt động và câu hỏi để kiểm tra được kiến thức
và khả năng của ứng viên. Và bạn đừng chắc chắn rằng mình có khả năng bẩm sinh
để lựa chọn các ứng viên nhé. Để tuyển dụng được các ứng viên hoàn hảo nếu bạn
là một chuyên gia tuyển dụng, còn không bạn sẽ mắc sai lầm. Bạn nên nhớ rằng
muốn có kinh nghiệm thì trước tiên phải trải qua thực tế..
5. Bạn có thể truyền đạt giá trị của tổ chức như thế nào?
Bạn muốn hiểu lý do tại sao nhân viên bỏ việc khi họ mới chỉ bắt đầu. Một trong
những lí do chủ yếu là vì công việc thực tế không giống như công việc được mô tả.
Hoặc có thể công việc thì rõ ràng, nhưng môi trường văn hóa không phù hợp với
họ. Họ có thể tìm kiếm môi trường mà có cơ hội thăng tiến hoặc được thưởng nhiều
khi đạt được kết quả tốt. Hãy chắc chắn rằng bạn truyền đạt môi trường văn hóa
của bạn và cơ hội lâu dài trước để họ biết mọi việc sẽ như thế nào.
6. Bạn có các tiêu chí đánh giá rõ ràng?
Để đánh giá công việc bạn nên có những tiêu chí rõ rang. Tiêu chí rất quan trọng đ
đánh giá công việc đó có làm tốt hay không.
NGUỒN NHÂN LỰC - Người đăng: nguyenhuutungdtudtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
NGUỒN NHÂN LỰC 9 10 483