Ktl-icon-tai-lieu

nguyên nhân dẫn đến thâm hụt NSNN

Được đăng lên bởi nguyengiangvp96
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyên nhân dẫn đến thâm hụt NSNN
Nhóm nguyên nhân cơ bản
1. Tác động của chu kỳ kinh doanh
Trong giai đoạn kinh tế khủng hoảng làm cho thu nhập của nhà nước co lại nhưng
nhu cầu chi tiêu lại tăng lên, để giải quyết những khó khăn mới về kinh tế và xã
hội. Điều đó làm cho mức bội chi NSNN tăng lên. Khi nền kinh tế phồn thịnh, thu
của nhà nước tăng lên, trong khi chi không phải tăng tương ứng. Điều đó làm giảm
mức bôi chi NSNN. Mức bội chi do tác động của chu kỳ kinh doanh gây ra được
gọi là bội chi chu kỳ.
2. Do hậu quả các tác nhân khác
Xã hội luôn phải đối mặt với thiên tai, bệnh dịch và đôi khi do chính con người
gây ra như chiến tranh, khủng bố, … mặc dù khi lập dự toán ngân sách các quốc
gia đã có những biện pháp dự phòng nhưng đôi khi rủi ro vượt ngoài dự đoán. Để
xử lý tình trạng khẩn cấp nhằm ổn định các hoạt động kinh tế xã hội, nhà nước
phải tăng chi và thâm hụt ngân sách xảy ra ngoài mong muốn.
Nhóm nguyên nhân chủ quan
1. Thất thu thuế nhà nước
Thuế là nguồn thu chính và quan trọng cho ngân sách nhà nước bên cạch các
nguồn thu khác như viện trợ, tài nguyên, vay,… tuy nhiên, do hệ thống pháp luật
còn nhiều bất cập, quản lý chưa chặt chẽ đã để cho các cá nhân, tổ chức lợi dụng
trốn thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
Điển hình là năm 2008 thuốc lá nhập lậu vào nước ta làm thất thu thuế, lấy đi của
ngân sách 2.500- 3000 tỉ đồng, làm chảy máu ngại tệ của đất nước khoảng 200
triệu USD/năm, gia tăng thất nghiệp và ảnh hưởng rất lớn đến sự pháp triển kinh
tế.
Việc giản thuế, giảm thuế và miễn thuế một mặt giúp cho doanh nghiệp có thêm
vốn đầu tư, duy trì sản xuất và mở rộng sản xuất. Tuy nhiên lại làm ảnh hưởng tới
các khoản chi ngân sách khác gây thâm hụt ngân sách nhà nước.
2. Đầu tư công kém hiệu quả
Nước ta được tiếp nhận vốn từ bên ngoài khá nhiều nhằm đấy mạnh đầu tư phát
triển cơ sở hạ tầng và các công trình trọng điểm quốc gia phục vụ cho phát triển
đất nước. Thực tế tình trạng đầu tư dàn trải gây lãng phí ở các địa phương chưa

được khắc phục triệt để, tiến độ thi công thì chậm, thiếu hiệu quả gây lãng phí
nguồn ngân sách nhà nước và kìm hãm sự phát triển của các vùng miền. Đồng thời,
bộ máy hành chính- dịch vụ công hoạt động quá kém hiệu quả.Chính sự kém hiệu
quả này làm cho tình trạng thâm hụt ngân sách càng trở nên trầm trọng.
3. Nhà nước huy động vốn để kích cầu
Chính phủ kích cầu qua việc: phát hành trái phiếu chính phủ, miễn giảm thuế và
sử dụng quỹ dự trữ nhà nước. Sử dụng gói kích cầu một mặt làm kích thích tiêu
dùng tăng trưởn...
Nguyên nhân dẫn đến thâm hụt NSNN
Nhóm nguyên nhân cơ bản
1. Tác động của chu kỳ kinh doanh
Trong giai đoạn kinh tế khủng hoảng làm cho thu nhập của nhà nước co lại nhưng
nhu cầu chi tiêu lại tăng lên, để giải quyết những khó khăn mới về kinh tế và xã
hội. Điều đó làm cho mức bội chi NSNN tăng lên. Khi nền kinh tế phồn thịnh, thu
của nhà nước tăng lên, trong khi chi không phải tăng tương ứng. Điều đó làm giảm
mức bôi chi NSNN. Mức bội chi do tác động của chu kỳ kinh doanh gây ra được
gọi là bội chi chu kỳ.
2. Do hậu quả các tác nhân khác
Xã hội luôn phải đối mặt với thiên tai, bệnh dịch và đôi khi do chính con người
gây ra như chiến tranh, khủng bố, … mặc dù khi lập dự toán ngân sách các quốc
gia đã có những biện pháp dự phòng nhưng đôi khi rủi ro vượt ngoài dự đoán. Để
xử lý tình trạng khẩn cấp nhằm ổn định các hoạt động kinh tế xã hội, nhà nước
phải tăng chi và thâm hụt ngân sách xảy ra ngoài mong muốn.
Nhóm nguyên nhân chủ quan
1. Thất thu thuế nhà nước
Thuế là nguồn thu chính và quan trọng cho ngân sách nhà nước bên cạch các
nguồn thu khác như viện trợ, tài nguyên, vay,… tuy nhiên, do hệ thống pháp luật
còn nhiều bất cập, quản lý chưa chặt chẽ đã để cho các cá nhân, tổ chức lợi dụng
trốn thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
Điển hình là năm 2008 thuốc lá nhập lậu vào nước ta làm thất thu thuế, lấy đi của
ngân sách 2.500- 3000 tỉ đồng, làm chảy máu ngại tệ của đất nước khoảng 200
triệu USD/năm, gia tăng thất nghiệp và ảnh hưởng rất lớn đến sự pháp triển kinh
tế.
Việc giản thuế, giảm thuế và miễn thuế một mặt giúp cho doanh nghiệp có thêm
vốn đầu tư, duy trì sản xuất và mở rộng sản xuất. Tuy nhiên lại làm ảnh hưởng tới
các khoản chi ngân sách khác gây thâm hụt ngân sách nhà nước.
2. Đầu tư công kém hiệu quả
Nước ta được tiếp nhận vốn từ bên ngoài khá nhiều nhằm đấy mạnh đầu tư phát
triển cơ sở hạ tầng và các công trình trọng điểm quốc gia phục vụ cho phát triển
đất nước. Thực tế tình trạng đầu tư dàn trải gây lãng phí ở các địa phương chưa
nguyên nhân dẫn đến thâm hụt NSNN - Trang 2
nguyên nhân dẫn đến thâm hụt NSNN - Người đăng: nguyengiangvp96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
nguyên nhân dẫn đến thâm hụt NSNN 9 10 449