Ktl-icon-tai-lieu

Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3239 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Những nguyên tắc cơ bản
của việc kinh doanh

Ấn phẩm của Chương trình Thông tin Quốc tế,
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 11/2007

NỘI DUNG
Giới thiệu

2

Khả năng kinh doanh là gì?

3

Phẩm chất gì khiến một ai đó trở thành một nhà doanh nghiệp?

5

Tại sao nên trở thành nhà doanh nghiệp?

7

Quyết định và sụp đổ

9

Hoạt động đơn lẻ hay liên kết với đối tác?

11

Lựa chọn sản phẩm và thị trường

13

Chiến lược thâm nhập cho các dự án kinh doanh mới

15

Marketing là bán hàng

17

Doanh nhân và Internet

19

Bán hàng trực tuyến

22

Lựa chọn loại hình kinh doanh

24

Lập kế hoạch kinh doanh

26

Nhu cầu vốn của các doanh nhân

29

Các nguồn tài chính

31

Sở hữu trí tuệ: Một tài sản kinh doanh quý báu

33

Sức mạnh của các doanh nghiệp nhỏ

35

Khả năng kinh doanh hỗ trợ cho nền kinh tế

37

Tầm quan trọng của các chính sách của chính phủ

39

Nguồn tư liệu hiện có dành cho các chủ doanh nghiệp

42

Khả năng kinh doanh: Danh mục thuật ngữ

46

Đọc thêm

51

Toàn văn bằng tiếng Anh của ấn phẩm này có trên Internet tại địa chỉ:

-1-

Giới thiệu
Các nhà kinh tế học và các doanh nhân có cách định nghĩa khác
nhau về việc kinh doanh. Tuy nhiên, hầu hết đều đồng ý rằng
kinh doanh là công việc sống còn để giúp nền kinh tế tăng
trưởng và tạo ra cơ hội việc làm trong mọi xã hội. Điều này đặc
biệt đúng ở các nước đang phát triển, nơi mà các doanh nghiệp
nhỏ thành công là động cơ chính tạo ra công ăn việc làm và giúp
giảm đói nghèo. Tài liệu này giới thiệu với bạn những nguyên
tắc cơ bản của việc kinh doanh. Tác giả cũng bàn về những yếu
tố cần thiết để xây dựng và điều hành một doanh nghiệp, từ
bước lập kế hoạch tới bước bán sản phẩm.
Tác giả Jeanne Holden là một cây viết tự do chuyên viết về các
vấn đề kinh tế. Bà đã là biên tập viên cho Cục Thông tin Hoa Kỳ
trong 17 năm.

-2-

1. Khả năng kinh doanh là gì?
Khả năng kinh doanh có nghĩa là gì? Khái niệm khả năng kinh doanh được
đặt ra lần đầu tiên vào thế kỷ thứ XVII và ý nghĩa của nó vẫn tiến triển kể từ
đó. Nhiều người đơn giản coi nó là việc bắt đầu kinh doanh của một cá nhân.
Hầu hết các nhà kinh tế tin rằng khái niệm khả năng kinh doanh còn bao trùm
nhiều ý nghĩa khác nữa.
Với một số nhà kinh tế, doanh nhân là một người sẵn sàng gánh chịu rủi ro
trong một dự án kinh doanh mới nếu cảm thấy có cơ may rõ rệt thu được lợi
nhuận. Một số khác lại nhấn mạnh đến vai trò của doanh nhân, coi họ là
người khởi xướng, đưa sáng kiến của mình ra thị tr...
Nhng nguyên tc cơ bn
ca vic kinh doanh
Ấn phẩm của Chương trình Thông tin Quốc tế,
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 11/2007
Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh 9 10 174