Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề liên quan đến thực tập

Được đăng lên bởi Bo Cau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN
THỰC TẬP – VIỆC LÀM

1. Tại sao phải thực tập?
(Tham khảo Quy chế thực tập ban hành 23/09/2008)
a. Việc thực tập ngoài trường là một phần quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên của trường
Đại học Hoa Sen. Qua quá trình thực tập, sinh viên được không chỉ tiếp thu thêm kiến thức mà
còn được chủ động áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào môi trường làm việc thực tế
tại cơ quan, doanh nghiệp: đồng thời tạo được những quan hệ mới, biết cách làm việc trong một
tập thể đa dạng, trong đó, yếu tố “quan hệ giữa con người với con người” luôn luôn được trân
trọng.”
2. Mục đích của việc đi thực tập?
a. Thâm nhập môi trường làm việc thực tế
b. Áp dụng các kiến thức đã thu thập được vào công việc thực của một công ty, xí nghiệp, đơn vị
hành chánh
c.

Học hỏi, rèn luyện phong cách làm việc và ứng xử trong các mối quan hệ công tác tại một cơ
quan

3. Có bao nhiêu loại hình thực tập?
a. Khi hoàn thành năm thứ nhất, SV sẽ đi TT lần đầu tiên, gọi là Thực tập nhận thức với thời gian
6 – 8 tuần
b. Thực tập tích luỹ: là hình thức TT được công nhận nếu trong quá trình học SV tích luỹ đủ 320
giờ làm việc thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp. Ngoài ra, SV cũng có thể tham gia các dự án của
trường/Khoa, các hoạt động xã hội, cộng đồng do P.HTSV hoặc Đoàn Thanh niên/ Hội sinh viên
tổ chức
c.

Thực tập ở nước ngoài: SV sẽ được P.HTSV tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục đi TT ở nước
ngoài nếu SV thực hiện đầy đủ các quy định của trường đối với TTNT cũng như đáp ứng được
yêu cầu của nơi sẽ đến TT (khả năng tài chính cũng như các thủ tục xuất cảnh và các quy định
khác) )

d. Thực tập tốt nghiệp được tiến hành trong 15 tuần
4. Thông thường, các đợt thực tập được tiến hành vào học kỳ nào?
a. Tuỳ theo kế hoạch đào tạo năm học, theo kế hoạch mới, TTNT sẽ thực tập vào 2 học kì phụ (8
tuần) và TTTN sẽ thực tập vào 2 học kì chính (15 tuần).
b. Sinh viên tham gia chương trình thực tập tại nước ngoài: được tổ chức theo kế hoạch của công
ty. Không theo lộ trình học của trường.
5. Nếu SV tham gia chương trình thực tập tại nước ngoài, thì SV phải làm gì?
Phải hoàn tất thủ tục xin tạm hoãn chương trình học tại trường và bổ sung các giấy tờ cần thiết
(giấy hẹn phỏng vấn, visa,…) cho P.HTSV.

6. Cần chuẩn bị gì cho đợt thực tập?
5.1 Trước khi đi thực tập: SV cần tìm hiểu kỹ về mục đích, yêu cầu của đợt thực tập để đảm bảo
thực hiện và tuân thủ các quy định của trường
Các hồ sơ cần chuẩn bị:


Sơ yếu lý lịch (nếu doanh nghiệp có yêu cầu)



Đề cương thực tập (do...
NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN
THỰC TẬP – VIỆC LÀM
1. Tại sao phải thực tập?
(Tham kho Quy chế thc tp ban hành 23/09/2008)
a. Việc thực tập ngoài trường một phần quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên của trường
Đại học Hoa Sen. Qua quá trình thực tập, sinh viên được không chỉ tiếp thu thêm kiến thức
còn được chủ động áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào môi trường làm việc thực tế
tại cơ quan, doanh nghiệp: đồng thời tạo được những quan hệ mới, biết cách m việc trong một
tập thể đa dạng, trong đó, yếu tố “quan hệ giữa con người với con người” luôn luôn được trân
trọng.”
2. Mục đích của việc đi thực tập?
a. Thâm nhập môi trường làm việc thực tế
b. Áp dụng các kiến thức đã thu thập được vào công việc thực của một công ty, nghiệp, đơn vị
hành chánh
c. Học hỏi, rèn luyện phong cách làm việc ứng xử trong các mối quan hệ công tác tại một
quan
3. Có bao nhiêu loại hình thực tập?
a. Khi hoàn thành năm thứ nhất, SV sẽ đi TT lần đầu tiên, gọi Thực tập nhận thức với thời gian
6 8 tuần
b. Thực tập tích luỹ: hình thức TT được công nhận nếu trong quá trình học SV tích luđ320
giờ làm việc thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp. Ngoài ra, SV cũng có thể tham gia các dự án của
trường/Khoa, các hoạt động hội, cộng đồng do P.HTSV hoặc Đoàn Thanh niên/ Hội sinh viên
tổ chức
c. Thực tập ở nước ngoài: SV sẽ được P.HTSV tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục đi TT ở nước
ngoài nếu SV thực hiện đầy đủ các quy định của trường đối với TTNT cũng như đáp ứng được
yêu cầu của nơi sđến TT (khả năng tài chính cũng như các thủ tục xuất cảnh các quy định
khác) )
d. Thực tập tốt nghiệp được tiến hành trong 15 tuần
4. Thông thường, các đợt thực tập được tiến hành vào học kỳ nào?
a. Tuỳ theo kế hoạch đào tạo năm học, theo kế hoạch mới, TTNT sẽ thực tập vào 2 học kì phụ (8
tuần) và TTTN sẽ thực tập vào 2 học kì chính (15 tuần).
b. Sinh viên tham gia chương trình thực tập tại nước ngoài: được tổ chức theo kế hoạch của ng
ty. Không theo lộ trình học của trường.
5. Nếu SV tham gia chương trình thực tập tại nước ngoài, thì SV phải làm gì?
Phải hoàn tất thủ tục xin tạm hoãn chương trình học tại trường bổ sung các giấy tờ cần thiết
(giấy hẹn phỏng vấn, visa,…) cho P.HTSV.
Những vấn đề liên quan đến thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những vấn đề liên quan đến thực tập - Người đăng: Bo Cau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Những vấn đề liên quan đến thực tập 9 10 415