Ktl-icon-tai-lieu

Nhượng quyền thương mại và sở hữu trí tuệ

Được đăng lên bởi An Trần
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(vd Macdonal, KFC, Phở 24..)
1. Nhượng quyền thương mại là gì?
-Bên bán, nhượng quyền (franchise):có thương hiệu, bí quyết kinh doanh, kĩ thuật
có danh tiếng nhất định nhưng lợi nhuận thu được chưa tương xứng với sự nổi tiếng
ấy
-Bên mua, nhận quyền (franchisee): có vốn, nhân lực nhưng không có ý tưởng kinh
doanh gì cũng như chưa nắm rõ về cách quản trị
=> 2 bên hợp tác, kí hợp đồng nhượng quyền, bên mua trả 1 số chi phí cho bên nhận
đồng thời phải tuân thủ chặt chẽ các quy tắc ứng xử mà bên bán đề ra
2. Ích lợi và rủi ro từ việc nhượng quyền TM:
- Ích lợi:
+2 bên chia sẻ rủi ro, cùng phát triển thương hiệu
+Bên mua có tỉ lệ thành công cao, an toàn khi sử dụng 1 thương hiệu đã nổi
tiếng.(tỉ lệ thành công trong 4 năm đầu lên đến 85%)
+Bên bán tận dụng được vốn và nhân lực để phát triển thương hiệu cũng như
mô hình kinh doanh của mình.
-Rủi ro:
Tỉ lệ thành công trong 8 năm tiếp thao giảm xuống còn 71% do mâu thuẩn
trong mục tiêu của 2 bên:
+bên bán mong muốn xây dựng và phát triển thương hiệu trong dài hạn.
+bên mua lại mong thu về lợi nhuận 1 cách nhanh nhất, nhiều nhất nên
thường vi phạm vào các quy tắc ứng xử bên bán đưa ra.
3. Các bước thực hiện nhựng quyền TM:
Bước 1: Các bên phải "điều niên" (tìm hiểu nhau rất kĩ) trước khi tiến tới NQTM:
Bên mua tìm hiểu xem thương hiệu có thực sự nổi tiếng để khai thác được tại
thị trường nước mình k
Bên bán tìm hiểu xem bên mua có thực sự uy tín k? có sử dụng đúng đắn và
lạm dụng thương hiệu của mình k? có nguy cơ trở thành đối thủ cạnh tranh vs mình
sau khi hợp đồng nhượng quyền kết thúc k?
Bước 2: Các bên trao đổi thỏa thuận 1 vài điều kiện điều khoản để tiến tới kí hợp
đồng:
Các vấn đề trao đổi bao gồm:
+Giá
+Bộ quy tắc ứng xử

+Hợp đồng
+các loại phí
(điều kiện bảo mật đối với sáng chế, bí mật kinh doanh là vô thời hạn sau khi HĐ
kết thúc, điều khoản không cạnh tranh kéo dìa 5-10 năm sau khi HĐ kết thúc)
Bước 3; Bên mua test thị trường:
Bên mua thử tự triển khai hoạt động kinh doanh tại thị trường mục tiêu, giai
đoạn này bên mua sẽ k phải chịu sức ép quá lớn từ bên bán (vd về doanh thu)
Chú ý: sau khi HĐ kí kết bên bán phải nhanh chóng đk quyền SHTT vs thương hiệu
của mình tại thị trường của bên mua để tránh các rủi ro sau này.
4. Các yếu tố để đảm bảo thành công sau nhượng quyền:
-chất lượng hàng hóa.
-dịch vụ gia tăng
-cảm xúc khách hàng
5. Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam:
Đăng kí tại Bộ Công Thương
trên 100 chuỗi nhượng quyền được đầu tư tại Việt Nam
khoảng chưa...
NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(vd Macdonal, KFC, Phở 24..)
1. Nhượng quyền thương mại là gì?
-Bên bán, nhượng quyền (franchise):có thương hiệu, bí quyết kinh doanh, kĩ thuật
có danh tiếng nhất định nhưng lợi nhuận thu được chưa tương xứng với sự nổi tiếng
ấy
-Bên mua, nhận quyền (franchisee): có vốn, nhân lực nhưng không có ý tưởng kinh
doanh gì cũng như chưa nắm rõ về cách quản trị
=> 2 bên hợp tác, kí hợp đồng nhượng quyền, bên mua trả 1 số chi phí cho bên nhận
đồng thời phải tuân thủ chặt chẽ các quy tắc ứng xử mà bên bán đề ra
2. Ích lợi và rủi ro từ việc nhượng quyền TM:
- Ích lợi:
+2 bên chia sẻ rủi ro, cùng phát triển thương hiệu
+Bên mua có tỉ lệ thành công cao, an toàn khi sử dụng 1 thương hiệu đã nổi
tiếng.(tỉ lệ thành công trong 4 năm đầu lên đến 85%)
+Bên bán tận dụng được vốn và nhân lực để phát triển thương hiệu cũng như
mô hình kinh doanh của mình.
-Rủi ro:
Tỉ lệ thành công trong 8 năm tiếp thao giảm xuống còn 71% do mâu thuẩn
trong mục tiêu của 2 bên:
+bên bán mong muốn xây dựng và phát triển thương hiệu trong dài hạn.
+bên mua lại mong thu về lợi nhuận 1 cách nhanh nhất, nhiều nhất nên
thường vi phạm vào các quy tắc ứng xử bên bán đưa ra.
3. Các bước thực hiện nhựng quyền TM:
Bước 1: Các bên phải "điều niên" (tìm hiểu nhau rất kĩ) trước khi tiến tới NQTM:
Bên mua tìm hiểu xem thương hiệu có thực sự nổi tiếng để khai thác được tại
thị trường nước mình k
Bên bán tìm hiểu xem bên mua có thực sự uy tín k? có sử dụng đúng đắn và
lạm dụng thương hiệu của mình k? có nguy cơ trở thành đối thủ cạnh tranh vs mình
sau khi hợp đồng nhượng quyền kết thúc k?
Bước 2: Các bên trao đổi thỏa thuận 1 vài điều kiện điều khoản để tiến tới kí hợp
đồng:
Các vấn đề trao đổi bao gồm:
+Giá
+Bộ quy tắc ứng xử
Nhượng quyền thương mại và sở hữu trí tuệ - Trang 2
Nhượng quyền thương mại và sở hữu trí tuệ - Người đăng: An Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nhượng quyền thương mại và sở hữu trí tuệ 9 10 825