Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi QT Marketing

Được đăng lên bởi Lê Thanh Duy
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2072 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MARKETING
1. Thế nào là quản trị Marketing ? Các triết lý của quản trị Marketing ?
Quản trị marketing là quá trình lập kế hoạch, và thực hiện kế hoạch đó, định giá, khuyến
mãi và phân phối hàng hóa, dịch vụ và ý tưởng để tạo ra sự trao đổi với các nhóm mục tiêu,
thỏa mãn những mục tiêu khách hàng và tổ chức.
Định nghĩa này thừa nhận quản trị marketing là một quá trình bao gồm việc phân tích, lập kế
hoạch, thực hiện và kiểm soát. Nó liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và ý tưởng, và dựa trên ý
niệm về trao đổi, mục đích của nó là tạo ra sự thỏa mãn cho các bên hữu quan.
Có năm quan điểm định hướng phát triển marketing mà các tổ chức thường vận dụng trong
hoạt động marketing của mình
Quan điểm sản xuất:
Quan điểm sản xuất là một trong những quan điểm chỉ đạo người bán lâu đời nhất.
Quan điểm sản xuất khẳng định rằng người tiêu dùng sẽ ưa thích những sản phẩm được bán
rộng rãi và giá hạ. Những người lãnh đạo các tổ chức theo quan điểm sản xuất phải tập trung
vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng phạm vi phân phối.
Giả thiết người tiêu dùng chủ yếu quan tâm đến mức độ sẵn có của sản phẩm và giá hạ ít
nhất cũng là đúng trong hai tình huống. Thứ nhất là khi nhu cầu có khả năng thanh toán về
sản phẩm vượt quá lượng cung ứng, như thường thấy ở nhiều nước thuộc thế giới thứ ba. Ở
đó người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến việc kiếm được sản phẩm, chứ ít chú ý đến chi
tiết của nó. Những người cung ứng sẽ tập trung vào việc tìm cách tăng sản lượng. Thứ hai là
giá thành sản phẩm cao cần phải giảm xuống bằng cách nâng cao năng suất để mở rộng thị
trường. Hiện nay Công ty Texas Instruments là một ví dụ về quan điểm sản xuất.
Quan điểm sản phẩm
Quan điểm sản phẩm khẳng định rằng người tiêu dùng sẽ ưa thích những sản phẩm có chất
lượng cao nhất, công dụng nhiều hay có những tính năng mới. Những người lãnh đạo các tổ
chức theo quan điểm sản phẩm thường tập trung sức lực vào việc làm ra những sản phẩm
thượng hạng và thường xuyên cải tiến chúng.
Những người quản lý này cho rằng người mua ngưỡng mộ những sản phẩm đẹp và có thể
đánh giá được chất lượng và công dụng của sản phẩm. Họ quá say mê với sản phẩm của
mình và không lường được rằng thị trường có thể khó chấp nhận. Ban lãnh đạo marketing đã
trở thành nạn nhân của ảo tưởng về ‘chiếc bẫy chuột tốt hơn”, vì tin rằng “chiếc bẫy chuột”
tốt hơn sẽ khiến mọi người đổ xô về nhà họ.
Những công ty theo quan điểm sản phẩm thường là không hay ít tính đến những ý kiến của
khách hàng khi thiết kế sản phẩm của mình. ...
CÂU HỎI ÔN TẬP MARKETING
1. Thế nào là quản trị Marketing ? Các triết lý của quản trị Marketing ?
Quản trị marketing quá trình lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch đó, định giá, khuyến
mãi phân phối hàng hóa, dịch vụ ý tưởng để tạo ra sự trao đổi với các nhóm mục tiêu,
thỏa mãn những mục tiêu khách hàng và tổ chức.
Định nghĩa này thừa nhận quản trị marketing là một quá trình bao gồm việc phân tích, lập kế
hoạch, thực hiện và kiểm soát. Nó liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và ý tưởng, và dựa trên ý
niệm về trao đổi, mục đích của nó là tạo ra sự thỏa mãn cho các bên hữu quan.
năm quan điểm định hướng phát triển marketing các tổ chức thường vận dụng trong
hoạt động marketing của mình
Quan điểm sản xuất:
Quan điểm sản xuất là một trong những quan điểm chỉ đạo người bán lâu đời nhất.
Quan điểm sản xuất khẳng định rằng người tiêu dùng sưa thích những sản phẩm được bán
rộng rãi và giá hạ. Những người lãnh đạo các tổ chức theo quan điểm sản xuất phải tập trung
vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng phạm vi phân phối.
Giả thiết người tiêu dùng chủ yếu quan tâm đến mức độ sẵn của sản phẩm giá hạ ít
nhất cũng đúng trong hai tình huống. Thứ nhất khi nhu cầu khả năng thanh toán về
sản phẩm vượt quá lượng cung ứng, như thường thấy nhiều nước thuộc thế giới thứ ba.
đó người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến việc kiếm được sản phẩm, chứ ít chú ý đến chi
tiết của nó. Những người cung ứng sẽ tập trung vào việc tìm cách tăng sản lượng. Thứ hai
giá thành sản phẩm cao cần phải giảm xuống bằng cách nâng cao năng suất để mở rộng thị
trường. Hiện nay Công ty Texas Instruments là một ví dụ về quan điểm sản xuất.
Quan điểm sản phẩm
Quan điểm sản phẩm khẳng định rằng người tiêu dùng sẽ ưa thích những sản phẩm chất
lượng cao nhất, công dụng nhiều hay những tính năng mới. Những người lãnh đạo các tổ
chức theo quan điểm sản phẩm thường tập trung sức lực vào việc làm ra những sản phẩm
thượng hạng và thường xuyên cải tiến chúng.
Những người quản này cho rằng người mua ngưỡng mộ những sản phẩm đẹp thể
đánh giá được chất lượng công dụng của sản phẩm. H quá say với sản phẩm của
mình và không lường được rằng thị trường có thể khó chấp nhận. Ban lãnh đạo marketing đã
trở thành nạn nhân của ảo tưởng về ‘chiếc bẫy chuột tốt hơn”, tin rằng “chiếc bẫy chuột”
tốt hơn sẽ khiến mọi người đổ xô về nhà họ.
Những công ty theo quan điểm sản phẩm thường không hay ít tính đến những ý kiến của
khách hàng khi thiết kế sản phẩm của mình. Họ tin tưởng rằng các kỹ của họ biết phải
thiết kế cải tiến sản phẩm như thế nào. Rất hay gặp tình trạng là họ thậm chí không
nghiên cứu những sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh “chúng không được sáng chế ra
đây”.
Quan điểm sản phẩm dẫn đến căn bệnh “thiển cận trong marketing” chỉ chú trọng đến sản
phẩm mà không tính đến nhu cầu của khách hàng
Quan điểm bán hàng
Quan điểm bán hàng (hay quan điểm tiêu thụ) một quan điểm chung khác được nhiều
công ty vận dụng vào thị trường.
Quan điểm bán hàng khẳng định rằng nếu cứ để yên, thì người tiêu dùng thường sẽ không
mua các sản phẩm của công tu với số lượng khá lớn. Vì vậy tổ chức cần phải có nhiều nỗ lực
tiêu thụ và khuyến mãi .
Ôn thi QT Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi QT Marketing - Người đăng: Lê Thanh Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Ôn thi QT Marketing 9 10 756