Ktl-icon-tai-lieu

Phân loại và phương pháp giải vật lý lớp 10 tập 1

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 211 trang   |   Lượt xem: 6851 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Ths. Lê
Lê Văn Đoàn

(Dùng cho các lớp nâng cao và chuyên)
Trường :
Họ và Tên học sinh :
Lớp :
Năm học :

Tp. Hồ Chí Minh ngày 02/10/2012

MỤC LỤC
Trang

CHƯƠNG 1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ------------------------------------------------------ 1
A – CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU ---------------------------------------------------------------------- 1
Dạng toán 1. Vận tốc trung bình – Quãng đường – Thời điểm và thời gian ------------------Dạng toán 2. Phương trình chuyển động thẳng đều – Bài toán gặp nhau ---------------------Dạng toán 3. Đồ thị của chuyển động thẳng đều --------------------------------------------------Trắc nghiệm chuyển động thẳng đều ------------------------------------------------------------Đáp án trắc nghiệm ----------------------------------------------------------------------------------

4
10
20
27
36

B – CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU ------------------------------------------------------- 37
Dạng toán 1. Tìm Gia tốc – Quãng đường – Vận tốc – Thời gian ------------------------------Dạng toán 2. Viết phương trình chuyển động – Bài toán gặp nhau ----------------------------Dạng toán 3. Đồ thị trong chuyển động thẳng biến đổi đều -------------------------------------Trắc nghiệm chuyển động thẳng biến đổi đều --------------------------------------------------Đáp án trắc nghiệm ----------------------------------------------------------------------------------

40
51
58
62
68

C – RƠI TỰ DO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 69
Bài tập rơi tự do -----------------------------------------------------------------------------------------Bài tập ném thẳng đứng -------------------------------------------------------------------------------Trắc nghiệm rơi tự do ------------------------------------------------------------------------------Đáp án trắc nghiệm ----------------------------------------------------------------------------------

70
75
79
84

D – CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU ----------------------------------------------------------------------- 85
Bài tập chuyển động tròn đều -------------------------------------------------------------------------- 87
Trắc nghiệm chuyển động tròn đều --------------------------------------------------------------- 92
Đáp án trắc nghiệm ---------------------------------------------------------------------------------- 98
E – TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG ------------------------------------------------------- 99
Bài tập tính tương đối của chuyển động ----------...
Ths. L
Ths. LThs. L
Ths. L
ê
êê
ê
V
VV
V
ă
ăă
ă
n
n n
n
Đ
ĐĐ
Đ
n
nn
n
(Dùng cho các lp nâng cao và chuyên)
Họ
Họ Họ
Họ
T
TT
T
ên học sinh
ên học sinhên học sinh
ên học sinh
:
: :
:
Lớp :
Lớp : Lớp :
Lớp :
m học
m họcm học
m học
:
: :
:
Tp. H Chí Minh ngày 02/10/2012
Phân loại và phương pháp giải vật lý lớp 10 tập 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân loại và phương pháp giải vật lý lớp 10 tập 1 - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
211 Vietnamese
Phân loại và phương pháp giải vật lý lớp 10 tập 1 9 10 783