Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối dịch vụ

Được đăng lên bởi Bắp Haru
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 5

GV: Phan Trọng Nhân
1

3.1 Khái quát về kênh phân phối dịch vụ
Là một tập hợp các tổ chức và cá nhân tham gia
vào quá trình chuyển giao DV từ nhà cung cấp DV đến
NTD.

2

3.2 Các bộ phận cấu thành kênh phân phối dịch vụ
1. Doanh nghiệp dịch vụ
2. Người tiêu dùng

3. Các thành viên trung gian PP
4. Cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển và tồn trữ

(hệ thống kho hàng, bến bãi, phương tiện vận
chuyển, đường xá...)
5. Hệ thống thông tin thị trường
3

3.2 Phân
3.3
Kênh loại
phânkênh
phốiphân
dịch phối
vụ dịch vụ
3.3.1 Kênh phân phối trực tiếp
Người cung cấp dịch vụ

Người tiêu dùng

3.3.2 Kênh phân phối gián tiếp
Người cung cấp dịch vụ

Trung gian

Người tiêu dùng

4

3.3.1 Kênh phân phối trực tiếp
Thích hợp cho nhà cung cấp DV lựa chọn khi DV:

 Phức tạp
 Không ổn định
 Đòi hỏi tính bảo mật bí quyết tạo ra DV
 Yêu cầu pháp lý chặt chẽ

5

3.3.1 Kênh phân phối trực tiếp
Lợi thế của kênh PP trực tiếp:
 Tầm kiểm soát của DN sẽ tốt hơn:
+ Dễ giám sát mức độ thõa mãn KH, chất lượng DV
+ Người lãnh đạo có thể kiểm soát trực tiếp mọi
hoạt động trong quá trình SX & cung ứng DV.

+ Tính bảo mật cao hơn
+ Thông đạt đối nội & đối ngoại hiệu quả hơn
6

3.3.1 Kênh phân phối trực tiếp
Lợi thế của kênh PP trực tiếp:
 NCC DV có thể tiết kiệm chi phí lưu thông nếu
không sử dụng TG trong trường hợp phí hoa hồng &
các DV phí khác TG yêu cầu cao hơn chi phí NCC phải
mất nếu PP trực tiếp.

7

3.3.1 Kênh phân phối trực tiếp
Bất lợi của kênh PP trực tiếp:
 Tốn kém vì không có người chia sẽ chi phí
trong cả quá trình SX & PP DV

 Không phân công chuyên môn hóa, không
XH hóa trong lưu thông  DN không tập

trung vào một hoạt động chuyên môn,
không tạo nên sự phát triển
8

3.3.1 Kênh phân phối trực tiếp
Bất lợi của kênh PP trực tiếp:
 Tạo nên quá nhiều mối quan hệ phải kiểm soát

9

3.3.2 Kênh phân phối gián tiếp
Lợi thế của kênh PP gián tiếp:
 Trung gian sẽ chịu phần chi phí trong việc chuyển giao
DV đến NTD
 Trung gian tạo điều kiện cung ứng dịch vụ hỗ trợ cho
KH tại điểm giao dịch
 DN có ĐK tập trung đầu tư vào ngành nghề then chốt
10

3.3.2 Kênh phân phối gián tiếp
Bất lợi của kênh PP gián tiếp:
 DN có thể mất quyền kiểm soát trong việc chuyển giao
DV đến KH.

11

3.3.2 Kênh phân phối gián tiếp
Có nhiều loại TG PP DV khác nhau theo quy mô,

cấu trúc, tình trạng pháp lý & mối quan hệ với NCC. Về
cơ bản, có 5 loại TG sau:
1. Nhượng quyền
2. Nhà bán lẻ
3. Nhà bán buôn
4. Đại lý
5. Môi giới
12

3.3.2 Kênh phân phối gián tiếp
1. Nhượng quyền
...
CHƯƠNG 5
GV: Phan Trọng Nhân
1
Phân phối dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân phối dịch vụ - Người đăng: Bắp Haru
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Phân phối dịch vụ 9 10 230