Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích các yếu tố môi trường và định hướng chiến lược cho Samsung Electronics

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 3184 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI ĐỌC BÁCH KHOA TP.HCM
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH
--------o0o--------

BÀI TẬP NHÓM
Đề Tài:

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

CHO SAMSUNG ELECTRONICS

GVDH
: TS. LÊ THÀNH LONG
NHÓM TH : NHÓM 05
Lớp
: MIS_2012

TP.Hồ Chí Minh, năm 2012

DANH SÁCH NHÓM 5_MIS_2012

STT

MSHV

Họ và Tên

1

12321057 Nguyễn Thị Thu Bông

2

12323005 Nguyễn Doan

3

91232010 Mai Thế Duyệt

4

12321058 Nguyễn Văn Dự

5

91232001 Hồ Thị Ngọc Hà

6

12321061 Trần Huy Hoàng

7

12321063 Lương Minh Huy

8

12321060 Đặng Nguyên Hóa

9

12321064 Phạm Quang Khanh

10

12321065 Đồng Thị Kim Kiều

11

12321072 Nguyễn Thanh Sơn

12

12321071 Trần Lê Trọng Phúc

13

12323018 Phạm Anh Thảo

14

12321077 Trương Thị Thu Thủy

15

12321078

16

12321081 Nguyễn Văn Tuyên

17

12321079 Nguyễn Minh Tùng

18

12321083 Nguyễn Hoàng Yến

19

12321082 Trương Huỳnh Văn

Nguyễn Huỳnh Thanh
Trúc

Nhiệm vụ
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên trong, đề ra ma trận SWOT
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên trong, làm slide và thuyết trình.
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên ngoài, đề ra ma trận SWOT
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên ngoài, đề ra ma trận SWOT, tổng
hợp bài.
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên ngoài, đề ra chiến lược
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên trong, đề ra ma trận SWOT
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên ngoài, làm slide và thuyết trình
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên trong, đề ra chiến lược.
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên trong, đề ra ma trận SWOT
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên trong, đề ra chiến lược
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên ngoài, đề ra chiến lược.
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên ngoài, đề ra ma trận SWOT
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên ngoài, làm slide và thuyết trình.
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên trong, đề ra chiến lược.
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên ngoài, đề ra chiến lược
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên trong, đề ra ma trận SWOT
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên trong, đề ra chiến lược
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên ngoài, đề ra ma trận SWOT
Lập đề cương, phân tích môi trường
bên trong, đề ra chiến lược

Được thành lập từ năm 1938, với ngành nghề chính là buôn bán cá khô, hoa quả…
Ngày nay, SamSung trở thành 1 trong những tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới. Đặc
biệt, trong lĩnh vực điện tử - viễn thông, SamSung đang ngày càng khẳng định được vai trò
và vị thế của mình đối với các đối thủ trong ngàn...
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI ĐỌC BÁCH KHOA TP.HCM
KHOA KHOA HC & K THUT MÁY TÍNH
--------o0o--------
Đề Tài:
GVDH : TS. LÊ THÀNH LONG
NHÓM TH : NHÓM 05
Lp : MIS_2012
TP.H Chí Minh, năm 2012
BÀI TP NHÓM
PHÂN TÍCH CÁC YU T MÔI TRƯỜNG
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
CHO SAMSUNG ELECTRONICS
Phân tích các yếu tố môi trường và định hướng chiến lược cho Samsung Electronics - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích các yếu tố môi trường và định hướng chiến lược cho Samsung Electronics - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Phân tích các yếu tố môi trường và định hướng chiến lược cho Samsung Electronics 9 10 628