Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chiến lược sản phẩm mới của c2 ô long hoa hồng

Được đăng lên bởi vothithuthao25
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.

Tổng quan thị trường nước giải khát tại Việt Nam:
Sau khi gia nhập WTO vào năm 2007, đã tạo một bước tiến vững chắc trong công cuộc
thay đổi đất nước, tạo thêm đà nhảy vọt cho nền kinh tế. Trong nhiều ngành có mức tăng
trưởng cao của Việt Nam, ngành nước giải khát được đánh giá là một ngành có tốc độ
tăng trưởng cao bất chấp cơn khủng hoảng kinh tế thế giới Nhiều nhãn hiệu nước giải
khát có doanh thu tăng tới 800%/năm. Với 2 tỷ lít nước giải khát đạt được trong
năm 2010, bình quân đầu người Việt Nam tiêu thụ hơn 23 lít. Nếu so với khoảng cách
6 năm thì tốc độ tăng từ 3 lên 23 lít cũng là đáng kể.
Nước giải khát chiếm 1/5 bảng xếp hạng 10 thương hiệu mạnh, điều này cho thấy, ngành
nước giải khát chiếm một tỉ trọng rất lớn trong các ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam.
Xu hướng phát triển ngành nước giải khát tốt cho sức khỏe:
-

1.1.

-

Trong năm 2007, các loại nước uống có gas chiếm 20,46% trong cơ cấu sản xuất
nước giải khác đến 2013 đã giảm còn 18% và nước uống không có gas tăng 5,93
đến 7,76%, nước hoa quả các loại tăng từ 5.2 đến 6,97%. Hai loại nước này dư
kiến là tăng mạnh và tính đến năm 2015 thì sẽ chiếm trên 16% cơ cấu sản xuất
nước giải khác.

Phân tích nhu cầu người tiêu dùng:
Theo hiệp hội Rượu- Bia- Nước giải khát Việt Nam, khuynh hướng sử dụng
nước giải khát là đang quay về với thiên nhiên. Khách hàng không chỉ đòi hỏi sư
dụng sản phẩm để giải khát nữa mà còn phải là loại nước có lợi cho sức khỏe…..
Nắm bắt được xu hướng này, cuối năm 2006 đặc biệt là trong 2 năm 2007-2008, các
hãng nước giải khác việt nam đã hàng loạt tung ra các sản phẩm mới với các
thành phần chiết suất từ thiên nhiên đánh thẳng vào mối quan tâm của khách
hàng đối với sức khỏe.

Trà không phải là thức uống xa lạ với ẩm thực và văn hóa Việt Nam cũng như các
nước Á đông khác nhưng trong cuộc sống hiện đại với nhiều mối lo về sức khỏe và
người ta cũng hiểu được những lợi ích của trà đối với sức khỏe thì vị thế của cây trà
mới được đề cao đến thế trong cuộc sống. Từ nước trà xanh, sữa trà xanh, nước rưa
chén trà xanh đến bánh trà xanh…thứ gì cũng được các nhà sản xuất đưa vào để tranh
thủ sự chăm lo cho sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy tốc độ tăng trưởng của
mặt hàng nước giải khác trà xanh luôn cao (trên 30%/năm). Riêng năm qua
mức tăng trưởng đạt đến 97% trong khi thị trường tiêu dùng nhanh nói chung
tăng 11%_ theo nguồn TNS. Đây là một mức phát triển mà không có một loại
nước giải khát nào đạt được, chứng tỏ nhu cầu thị trư...
 
 !" # $ % 
&'( )*&+ ,!-$, ./ 
$0  1234 *56 557 .8 
$0 ( ( 91*!!
 !""#$ -%&'())*
 %"+",-./)0123%4'(-4!:* 5 
;<8 =>7)>7? @75A-
4 *5 !BCD*E!B93,& (&
 *5 !F$+$(7$ 5 )GH234-
56789:;<=
I  %"">,'9:?%",@A#3B:CB
)?%"+4)D+!#E89F: G,H4
)?>,>A#,' IGJ%)?A,H>#JK'8LM
?'8 E8()? %"+G.:N?1+A#3B:CB
J
 O/(01P
I =6QR*STS,L:U2
'8)LEE11-J5 % FKL:M
GN:*OA*5" K*77 .76 :/ LPQ--
4##6 E& 8;R 37$ %"">S%""!,
E)8':6VE
860?:BI11)WE89/X
8)9E:;<=J
Phân tích chiến lược sản phẩm mới của c2 ô long hoa hồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chiến lược sản phẩm mới của c2 ô long hoa hồng - Người đăng: vothithuthao25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phân tích chiến lược sản phẩm mới của c2 ô long hoa hồng 9 10 212