Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chiến lược sản phẩm O' Star

Được đăng lên bởi vy-khoi-yahoo-com-vn
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THUYẾT TRÌNH

NHÓM 3
12CTC06

LOGO

TrườngĐạihọcKỹThuật–CôngNghệTP.HồChíMinh –Lớp12CTC06 –Nhóm3

CHỦ
CHỦ ĐỀ 3:

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

TrườngĐạihọcKỹThuật–CôngNghệTP.HồChíMinh –Lớp12CTC06 –Nhóm3

Sản phẩm là gì?

 Làbấtcứthứgìđócóthểđưavàomộtthịtrường.
 Cókhảnăngthỏamãnmộtướcmuốnhaymộtnhucầu.
 Tồntạidướidạnghữuhìnhvàvôhình.

Bốn mức độ
độ cấu thành một sản phẩm

 Sảnphẩmcốtlõi.
 Sảnphẩmcụthể.
 Sảnphẩmgiatăng.
 Sảnphẩmtiềmnăng.

TrườngĐạihọcKỹThuật–CôngNghệTP.HồChíMinh –Lớp12CTC06 –Nhóm3

TrườngĐạihọcKỹThuật–CôngNghệTP.HồChíMinh –Lớp12CTC06 –Nhóm3

Nhưvậy:mộtsảnphẩmkhôngchỉlàmộttậphợpđơnsơnhữngthuộctínhcụthểmà
còngồmnhiềunhữngdịchvụkèmtheo,nhằmđápứngmộtcáchtốtnhấtnhữngnh
ucầuvàmongmuốncủakháchhàng.

Phân loại sản phẩm

 Theo mục đích sử dụng của người mua hàng: hàng tiêu dùng và hàng tư liễu
sản xuất.

 Theo thời gian sử dụng có: hàng bền, hàng không bền.
 Theo đặt điểm cấu tạo: vật chất và phi vật chất.
 Theo tính chất phức tạp của các loại sản phẩm: hàng đơn giản và hàng phức
ta

Đặc tính của sản phẩm

 Đặctínhkĩthuật,lý,hóa.
 Đặctínhsửdụng.
 Đặctínhtâmlý.
 Đặctínhkếthợp.

Các chức năng của nhãn hiệu

 Chứcnăngthựctiễn
 Chứcnăngbảođảm
 Chứcnăngcáthểhóa
 Chứcnăngtạosựthíchthú
 Chứcnăngchuyênbiệt
 Chứcnăngdễphânbiệt

Chiến lược thiết kế nhãn hiệu



Lựachọnmộtnhãnhiệuduynhấtchotấtcảcácsảnphẩm.



Phânbiệthóacácnhãnhiệuchotừngdòngsảnphẩm.



Phânbiệthóacácnhãnhiệuchotấtcảcácsảnphẩm



Kếthợpthươnghiệucủadoanhnghiệpvớitênriêngcủatừngsảnphẩm

Tiêu chuẩn
chuẩn của nhãn hiệu
hiệu

 Phảinóilênmộtđiềugìđóvềlợiíchcủasảnphẩm.
 Phảinóilênđượcchấtlượngcủasảnphẩmnhưtínhnăng,màusắc…
 Phảidểđọc,dểviết,dểnhậnra,dểnhớ,cóthểsửdụngởnướcngoàingoài,vàkhidịchr
atiếngnướcngoàikhôngcóýxấu.

Theo điều 24LuậtThương mại của nước ta qui định về tên thương mại và biển
hiệu:

 Không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong
mỹ tục Việt Nam.

 Phải được viết bằng tiếng Việt Nam, cũng có thể được viết thêm bằng tiếng
nước ngoài với kích thước nhỏ hơn.

 Phải được ghi trong các hóa đơn, chứng từ, giấy tờ giao dịch của thương
nhân.

Chức năng của đóng gói và bao bì

 Bảo vệ sản phẩm
 Tạo thuận lợi cho việc chuyên chở
 Tạo thuận lợi cho việc bán hàng
 Tạo thích ứng của sản phẩm đối với nhu cầu của người tiêu thụ
 Tạo thuận lợi cho việc tiêu dùng
 Dễdàng bảo quản hàng hóa

Những dịch vụ gắn liền với sản phẩm

 Cho hưởng tín dụng, điều kiện giao hàng.
 Bảo hành
 Sửa chửa không mất tiền
 Cho thử miễn ph...
LOGO
BÀI THUYẾT TRÌNH
BÀI THUYẾT TRÌNH
NHÓM 3
12CTC06
Phân tích chiến lược sản phẩm O' Star - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chiến lược sản phẩm O' Star - Người đăng: vy-khoi-yahoo-com-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Phân tích chiến lược sản phẩm O' Star 9 10 699