Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích công ty sữa Vinamilk

Được đăng lên bởi thanh140693-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3. phân tích công ty
3.1 phân tích đánh giá tình hình tcdn,
Tại việt nam,vinamilk dc biết đến như một nhà sản xuát sữa hàng dầu. công ty
hiện nắm giữ phần lớn thị phần của các mảng như sữa chua(90%)sua đặc (80%),
sữa nước (50%), và sữa bọt (25%). Trong năm 2012, vinamilk đã phá kỉ lục với 4
tỷ sữa dc tiêu thụ, tương dương vói doanh thu khoảng 27300 tỷ đồng.Vinamilk
đứng thứ 53 trong số các nhà sản xuát sữa lớn nhất thế giới, sản phẩm của công
ty có mặt tại 23 quốc gia.
Bảng kết quả kinh doanh từ năm 2010 đến năm 2012
Tổng doanh thu

17,184,383,29
5
Tổng LNTT
4,251,207,424
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
3,642,656,453
Lợi nhận ròng
3,616,185,949
Nhân xét:? Doanh thu tăng nhanh…

22,544,887,378

27,387,136,110

4,978,991,895
4,750,579,814
4,218,181,709

6,929,668,017
6,629,824,778
5,819,454,717

Mức tiêu thụ sữa tại việt nam đã tăng đáng kể, hiện trung binh 1 người việt nam
tiêu thụ khoảng 15l sữa/năm. Con số này vẫn còn khá thấp so với ở thái lan trung
bình 1 người tiêu thụ 30l/năm và 45l/năm ở Singapore… Vốn chủ sở hữu tăng từ
7,964,436,590 (năm 2010) lên 15,493,096,596. Tăng hơn 2 lần.


Vốn điều lệ:8,339,570,710,000.

Sữa là có mức tăng trưởng tốt và ít chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế.
Mảng kinh doanh sữa nước có biên lợi nhuận khá lớn và rào cản gia nhập ngành
được đánh giá ở mức trung bình. Mặc dù số lượng nhà sản xuất gia nhập ngành
tăng khá mạnh trong những năm gần đây nhưng thị phần của mảng sữa nước
hiện nay vẫn tập trung chủ yếu vào một vài nhà sản xuất lớn. Vinamilk hiện nắm
giữ khoảng 50% thị phần của mảng sữa nước. hai đố thủ theo sau đó là
FieslandCampia và TH Milk. Bên cạnh đó Vinamilk có hệ thống phân phối lớn
nhất khi so sánh với các hang sữa khác. Cho đến cuối năm 2011, Vinamilk có 232
nhà phân phối và 178000 điểm bán lẻ nằm rải rác khắp cả nước. Vinamilk còn
phân phối sản phẩm sữa tại các hệ thống siêu thị trong cả nước.




Trong giai đoạn 2010 đến 2012, biên lợi nhuận của vinamilk giao động
trong khoảng 30-70%. Mức giao động nay chủ yếu là do sự thay đổi của
giá nguyên vật liệu đầu vào. Ngoài ra do lợi thế trên quy mô, hệ số chi phí
bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu đã giảm từ mức
11,6%(2010) xuống mức 10,8% trong năm 2012. Do biên lợi nhuận gộp
vượt trội, bien lợi nhuận ròng trung bình của vinamilk cũng đạt mức khá
cao tương đương 21,7%. Vinamilk thuộc nhóm có khả năng sinh lời tốt
nhất. Mức ROA trung bình của công ty đạt 33,87%. Mặc dù vinamilk sử
dụng đòn bẩy tài chính thấp, mức ROE của công ty vẫn đạt ở mức rất cao
t...
3. phân tích công ty
3.1 phân tích đánh giá tình hình tcdn,
Tại việt nam,vinamilk dc biết đến như một nhà sản xuát sữa hàng dầu. công ty
hiện nắm giữ phần lớn thị phần của các mảng như sữa chua(90%)sua đặc (80%),
sữa nước (50%), và sữa bọt (25%). Trong năm 2012, vinamilk đã phá kỉ lục với 4
tỷ sữa dc tiêu thụ, tương dương vói doanh thu khoảng 27300 tỷ đồng.Vinamilk
đứng thứ 53 trong số các nhà sản xuát sữa lớn nhất thế giới, sản phẩm của công
ty có mặt tại 23 quốc gia.
Bảng kết quả kinh doanh từ năm 2010 đến năm 2012
Tổng doanh thu 17,184,383,29
5
22,544,887,378 27,387,136,110
Tổng LNTT 4,251,207,424 4,978,991,895 6,929,668,017
Lợi nhuận thuần từ HĐKD 3,642,656,453 4,750,579,814 6,629,824,778
Lợi nhận ròng 3,616,185,949 4,218,181,709 5,819,454,717
Nhân xét:? Doanh thu tăng nhanh…
Mức tiêu thụ sữa tại việt nam đã tăng đáng kể, hiện trung binh 1 người việt nam
tiêu thụ khoảng 15l sữa/năm. Con số này vẫn còn khá thấp so với ở thái lan trung
bình 1 người tiêu thụ 30l/năm và 45l/năm ở Singapore… Vốn chủ sở hữu tăng từ
7,964,436,590 (năm 2010) lên 15,493,096,596. Tăng hơn 2 lần.
Vốn điều lệ:8,339,570,710,000.
Sữa là có mức tăng trưởng tốt và ít chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế.
Mảng kinh doanh sữa nước có biên lợi nhuận khá lớn và rào cản gia nhập ngành
được đánh giá ở mức trung bình. Mặc dù số lượng nhà sản xuất gia nhập ngành
tăng khá mạnh trong những năm gần đây nhưng thị phần của mảng sữa nước
hiện nay vẫn tập trung chủ yếu vào một vài nhà sản xuất lớn. Vinamilk hiện nắm
giữ khoảng 50% thị phần của mảng sữa nước. hai đố thủ theo sau đó là
FieslandCampia và TH Milk. Bên cạnh đó Vinamilk có hệ thống phân phối lớn
nhất khi so sánh với các hang sữa khác. Cho đến cuối năm 2011, Vinamilk có 232
nhà phân phối và 178000 điểm bán lẻ nằm rải rác khắp cả nước. Vinamilk còn
phân phối sản phẩm sữa tại các hệ thống siêu thị trong cả nước.
Trong giai đoạn 2010 đến 2012, biên lợi nhuận của vinamilk giao động
trong khoảng 30-70%. Mức giao động nay chủ yếu là do sự thay đổi của
giá nguyên vật liệu đầu vào. Ngoài ra do lợi thế trên quy mô, hệ số chi phí
bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu đã giảm từ mức
11,6%(2010) xuống mức 10,8% trong năm 2012. Do biên lợi nhuận gộp
vượt trội, bien lợi nhuận ròng trung bình của vinamilk cũng đạt mức khá
cao tương đương 21,7%. Vinamilk thuộc nhóm có khả năng sinh lời tốt
nhất. Mức ROA trung bình của công ty đạt 33,87%. Mặc dù vinamilk sử
dụng đòn bẩy tài chính thấp, mức ROE của công ty vẫn đạt ở mức rất cao
trong khoảng 41-50% trong 3 năm qua.
Về rui ro trong hoạt động kinh doanh của vinamilk có 2 yếu tố cần được
cân nhắc . nguồn cung cấp nguyên liệu trong nước hiện chỉ đáp ứng được
Phân tích công ty sữa Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích công ty sữa Vinamilk - Người đăng: thanh140693-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phân tích công ty sữa Vinamilk 9 10 569