Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hành vi người tiêu dùng

Được đăng lên bởi Sarah Nguyen
Số trang: 191 trang   |   Lượt xem: 5583 lần   |   Lượt tải: 4 lần
58. Tài liệu tham khảo quản trị marketing
December 4, 2007 · No Comments
1. Njhững vấn đề cơ bản của marketing
2. Phân tích môi trường marketing
3. Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh
4. Phân tích thị trường các doanh nghiệp
5. Phân tích hành vi người tiêu dùng - phần 1
6. Phân tích hành vi người tiêu dùng - phần 2
7. Hệ thống thông tin marketing
8. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu
9. Chiến lược marketing
10.Chiến lược phân phối
11.Chiến lược sản phẩm và dịch vụ
12.Chiến lược xúc tiến hỗn hợp
13.Chiến lược giá
14.Phương pháp định vị sản phẩm
15. Phát triển sản phẩm mới

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu và phân tích thị trường Việt Nam, phát triển các chiến lược Marketing; hỗ
trợ hoạt động quảng cáo thông qua việc đưa ra các ý tưởng xúc tiến. Mỗi công ty
trong một giai đoạn nhất định đều phải trả lời các câu hỏi lớn: sản xuất cái gì và như
thế nào, làm thế nào để thông báo cho khách hàng những thay đổi đang diễn ra, nên
đưa ra mức giá như thế nào và làm sao để tồn tại được trong môi trường cạnh tranh
ngày nay. Để giúp bạn giải quyết những thắc mắc đó, chúng tôi đưa ra các dịch vụ
sau đây

·

Phân tích thị trường

·

Phân tích người tiêu dùng

·

Phân tích môi trường cạnh tranh

·

Sản phẩm

·

Giá cả

·

Phân tích kênh phân phối

·

Lập kế hoạch quảng cáo và xúc tiến

Phân tích thị trường

·

Chỉ ra quy mô thị trường và thị phần – quy mô thị trường; thị phần của
sản phẩm nghiên cứu và đối thủ cạnh tranh chính; định vị sản phẩm, doanh
nghiệp và đối thủ trên thị trường

·

Đánh giá tiềm năng của sản phầm - mức doanh thu tối đa có thể đạt
được ở những mức giá khác nhau, độ chênh lệch có thể chấp nhận được giữa
các mức giá, quyết định mức giá cạnh tranh nhất cho sản phẩm

·

Đặc điểm thị trường và xu hướng phát triển (nghiên cứu này đòi hỏi
tiến hành những nghiên cứu khá phức tạp) - kết cấu của thị trường (người
tiêu dùng, các đối thủ, nhà cung cấp, sự tương tác giữa những đối tượng
này), hình thức và phương pháp bán hàng, tập quán kinh doanh và các điều
kiện khác, quy mô hiện tại và tiềm năng của thị trường, mức cầu của khách
hàng đối với sản phẩm, lịch sử phát triển và kỳ vọng của thị trường

·

Đánh giá thị trường thường xuyên – đánh giá những thay đối của thị
trường so với các nghiên cứu đã làm (như giá cả, doanh số, thị phần của đối
thủ, uy tín của thương hiệu, v.v.)

Phân tích người tiêu dùng

·

Thói quen và hành vi của người tiêu dùng - mức mua hàng và tần
suất mua hàng, sự ưa thích đối với các địa điểm bán hàng, các địa điểm bán
hàng truy...
58. Tài liệu tham khảo quản trị marketing
December 4, 2007 · No Comments
1. Njhững vấn đề cơ bản của marketing
2. Phân tích môi trường marketing
3. Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh
4. Phân tích thị trường các doanh nghiệp
5. Phân tích hành vi người tiêu dùng - phần 1
6. Phân tích hành vi người tiêu dùng - phần 2
7. Hệ thống thông tin marketing
8. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu
9. Chiến lược marketing
10.Chiến lược phân phối
11.Chiến lược sản phẩm và dịch vụ
12.Chiến lược xúc tiến hỗn hợp
13.Chiến lược giá
14.Phương pháp định vị sản phẩm
15. Phát triển sản phẩm mới
Nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu và phân tích thị trường Việt Nam, phát triển các chiến lược Marketing; hỗ
trợ hoạt động quảng cáo thông qua việc đưa ra các ý tưởng xúc tiến. Mỗi công ty
trong một giai đoạn nhất định đều phải trả lời các câu hỏi lớn: sản xuất cái gì và như
thế nào, làm thế nào để thông báo cho khách hàng những thay đổi đang diễn ra, nên
đưa ra mức giá như thế nào và làm sao để tồn tại được trong môi trường cạnh tranh
ngày nay. Để giúp bạn giải quyết những thắc mắc đó, chúng tôi đưa ra các dịch vụ
sau đây
Phân tích hành vi người tiêu dùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hành vi người tiêu dùng - Người đăng: Sarah Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
191 Vietnamese
Phân tích hành vi người tiêu dùng 9 10 839