Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của làng nghề đan lợp tép ở Quận Ô Môn Thành phố cần Thơ

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 835 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
cglttlso

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KỈNH DOANH CỦÃ
LÀNG NGHỀ ĐAN LỢP TÉP Ở QUẬN
Ô MÔN THÀNH PHỐ CẰN THƠ

Giáo viên hưóns dẫn:

Sinh viên thưc hiên:

TRẦN THỊ THU DUYÊN

PHẠM TRẦN BẢO TRÂN
Mã sổ sinh viên: 4085291
Láp: Kinh tế nông nghiệpl khỏa 34

------1______________r
------:

Cần Thơ-2012

Luận văn tốt
nghiệp

LỜI CẢM TẠ
—

—

Sau thời gian học tập tại Khoa Kinh tế & Quản Trị Kinh Doanh - trường Đại
học Cần Thơ, em đã học được rất nhiều kiến thức bổ ích. Đen nay, em đã có đủ
điều kiện để thực hiện xong đề tài tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cám ơn
các Thầy Cô trong Khoa Kinh tế & Quản Trị Kinh Doanh và các Thầy Cô trong
Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp & Tài nguyên Môi trường đã nhiệt tình chỉ dẫn em
những kiến thức cần thiết.
Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đến Cô Trần Thị
Thu Duyên đã luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn em để em có thể hoàn thành luận văn
tốt nghiệp này. Đồng thời, em cũng xin gửi lời cám ơn đến tất cả các bạn bè của
em, những người đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ và động viên em thực hiện tốt đề tài
này.
Ngoài ra, em cũng xin chân thành biết ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của chú La
Văn Dũng chủ nhiệm HTX lọp tép Thành Công và các hộ sản xuất trong làng nghề
đan lợp tép đã cung cấp và giúp em có những thông tin cần thiết để thực hiện đề
tài.
Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm của em có giới hạn nên đề tài khó
có thể tránh khỏi những thiếu sót và khuyết điểm. Vì vậy, em rất mong được sự
thông cảm của quý Thầy Cô.
Em xúi chân thành cám ơn!
Ngày 25 tháng 04 năm 2012
Sinh viên thực hiện

Phạm Trần Bảo Trân

GVHD: Trần Thị Thu Duyên

2

SVTH: Phạm Trần Bảo Trân

LỜI CAM ĐOAN
—

—

Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài
nghiên cứu khoa học nào.

Ngày 25 tháng 04 năm 2012
Sinh viên thực hiện

Phạm Trần Bảo Trân

NHẬN XÉT CỦA Cơ QUAN THựC TẬP
—

—

...Ngày ... tháng ... năm 2012
Thủ trưởng đơn vị

Luận văn tốt
nghiệp

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC
—

—

Họ và tên người hướng dẫn: Trần Thị Thu Duyên Học vị: Cử nhân
Chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên môi trường
Cơ quan công tác: Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và tài nguyên môi trường - Khoa
Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Trường Đại học cần Thơ
Tên học viên: Phạm Trần Bảo Trân
Mã số sinh viên: 4085291
Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp
Tên đề tài: “Phân tích hiệu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
cglttlso
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KỈNH DOANH CỦÃ
LÀNG NGHỀ ĐAN LỢP TÉP Ở QUẬN
Ô MÔN THÀNH PHỐ CẰN THƠ
Giáo viên hưóns dẫn: Sinh viên thưc hiên:
TRẦN THỊ THU DUYÊN PHẠM TRẦN BẢO TRÂN
Mã sổ sinh viên: 4085291
Láp: Kinh tế nông nghiệpl khỏa 34
------1______________r
------:
Cần Thơ-2012
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của làng nghề đan lợp tép ở Quận Ô Môn Thành phố cần Thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của làng nghề đan lợp tép ở Quận Ô Môn Thành phố cần Thơ - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của làng nghề đan lợp tép ở Quận Ô Môn Thành phố cần Thơ 9 10 183