Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động Kinh Doanh

Được đăng lên bởi Do Nguyen
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 1277 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Trong điều kiện hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại và phát triển,
đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có lãi. Muốn vậy, yêu cầu doanh nghiệp
phải được thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh, nhằm đánh giá đúng đắn
mọi hoạt động kinh doanh trong trạng thái thực của chúng. Trên cơ sở đó có những biện pháp
hữu hiệu và lựa chọn đưa ra quyết định tối ưu phương án hoạt động kinh doanh.
Phân tích hoạt động kinh doanh là một môn học không thể thiếu trong chương trình đào
tạo ngành Quản trị kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giáo
viên và sinh viên, chúng tôi tổ chức biên soạn giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh”
phù hợp với nền kinh tế thị trường. Với kinh nghiệm giảng dạy được tích luỹ qua nhiều năm,
cộng với sự nỗ lực nghiên cứu từ các nguồn tài liệu khác nhau, cuốn giáo trình có nhiều thay
đổi và bổ sung để đáp ứng yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh
doanh” là tài liệu chính thức sử dụng giảng dạy và học tập cho sinh viên hệ đào tạo đại học
ngành Quản trị kinh doanh; đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến
lĩnh vực này. Nội dung cuốn sách gồm 7 chương đề cập đến toàn bộ những kiến thức về phân
tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó có một chương khái quát những vấn
đề mang tính lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh. Các chương còn lại trình bày cách
thức phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong lần biên soạn này, tác giả có kế thừa một số nội dung cơ bản của cuốn sách “Phân
tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông” do nhà xuất bản Giao thông
vận tải xuất bản năm 1999 mà tác giả là chủ biên; sách “Phân tích hoạt động kinh doanh” do
nhà xuất bản Thống kê xuất bản năm 2004 của tác giả và có những sửa đổi, bổ sung quan
trọng hướng tới yêu cầu bảo đảm tính Việt Nam, cơ bản và hiện đại.
Tác giả chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã giúp đỡ trong quá trình biên soạn giáo
trình này. Tác giả mong muốn nhận được góp ý của các đồng nghiệp, anh chị em sinh viên và
bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo trình.
Hà Nội tháng 11 năm 2008
Tác giả

1

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1. KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh:
Trong xã hội tồn tại nhiều hoạt động như hoạt động chính trị, văn hoá, kinh tế, quân
sự...Hoạt động kinh tế là hoạt động chủ yếu...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại và phát triển,
đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có lãi. Muốn vậy, yêu cầu doanh nghiệp
phải được thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh, nhằm đánh giá đúng đắn
mọi hoạt động kinh doanh trong trạng thái thực của chúng. Trên cơ sở đó có những biện pháp
hữu hiệu và lựa chọn đưa ra quyết định tối ưu phương án hoạt động kinh doanh.
Phân tích hoạt động kinh doanh là một môn học không thể thiếu trong chương trình đào
tạo ngành Quản trị kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giáo
viên sinh viên, chúng tôi tổ chức biên soạn giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh
phù hợp với nền kinh tế thị trường. Với kinh nghiệm giảng dạy được tích luỹ qua nhiều năm,
cộng với sự nlực nghiên cứu từc nguồn tài liệu khác nhau, cuốn giáo trình nhiều thay
đổi và bổ sung để đáp ứng yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh
doanhi liệu chính thức sử dụng giảng dạy học tập cho sinh viên hệ đào tạo đại học
ngành Quản trị kinh doanh; đồng thời cũng i liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến
lĩnh vực này. Nội dung cuốn sách gồm 7 chương đề cập đến toàn bộ những kiến thức về phân
tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó một chương khái quát những vấn
đề mang tính luận về phân tích hoạt động kinh doanh. Các chương còn lại trình bày cách
thức phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong lần biên soạn này, tác giả có kế thừa một số nội dung cơ bản của cuốn sách “Phân
tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông” do nhà xuất bản Giao thông
vận tải xuất bản năm 1999 tác giảchủ biên; sách “Phân tích hoạt động kinh doanh” do
nhà xuất bản Thống xuất bản năm 2004 của c giả những sửa đổi, bổ sung quan
trọng hướng tới yêu cầu bảo đảm tính Việt Nam, cơ bản và hiện đại.
Tác giả chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã giúp đỡ trong quá trình biên soạn giáo
trình này. Tác giả mong muốn nhận được góp ý của các đồng nghiệp, anh chị em sinh viên
bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo trình.
Hà Nội tháng 11 năm 2008
Tác giả
1
Phân tích hoạt động Kinh Doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động Kinh Doanh - Người đăng: Do Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
Phân tích hoạt động Kinh Doanh 9 10 37