Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE BIÊN HÒA

Được đăng lên bởi vothanhmy1111
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1483 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
KHOA TỔNG HỢP
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
LỚP ĐH.QTKD A – KHÓA 2

Môn học : Phân tích hoạt động kinh doanh
------------------

Đề tài : Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Của Công Ty Cổ Phần VinaCafe Biên Hòa

Giảng viên hướng dẫn : Tiến sĩ Phan Thành Tâm
Nhóm 6 thực hiện : Lê Thị Ngọc Dung
Võ Thanh Mỹ
Hồ Thị Như Ngọc

Biên Hòa, ngày 5 tháng 9 năm 2015

MỤC LỤC
I/ Giới thiệu chung
1. Tổng quan công ty VinaCafe Biên Hòa
1.1. Thông tin cơ bản
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
1.3. Lĩnh vực kinh doanh
0

1.4. Bộ máy tổ chức
1.5. Vị thế công ty
1.6. Đối thủ cạnh tranh
1.7. Sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi
1.8. Chiến lược phát triển và đầu tư
2. Những sản phẩm thuộc công ty VinaCafe Biên Hòa
3. Những kết quả đạt được trong quá trình kinh doanh
II/ Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh
Phân tích tình hình tài chính
III/ Kết luận và kiến nghị
1. Kết luận
2. Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
ên-Hòa


I/ Giới thiệu chung :
1. Tổng quan công ty cổ phầnVinaCafe :
1.1.
Thông tin cơ bản:
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
Tên quốc tế : Vinacafe Bien Hoa Joint Stock Company
Tên viết tắt : Vinacafe B.H
Trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa I, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 0613.836554
Fax : 0613.836108
Website: 
Email : vnacafe@vinacafebienhoa.com

1

Tên cổ phiếu : Công ty VinaCafe Biên Hòa
Mã chứng khoán : VCF
Vốn điều lệ: 265.791.350.000 đồng
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : số 4703000186 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu
ngày 29/12/2004 và thay đổi lần thứ 11 ngày 02/08/2014, mã số doanh nghiệp : 3600261626.

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển :
Năm 1968 - Nhà máy cà phê CORONEL
Ông Marcel Coronel, quốc tịch Pháp, cùng vợ là bà Trần Thị Khánh khởi công xây dựng Nhà máy Cà phê
CORONEL tại Khu Kỹ nghệ Biên Hòa (nay là Khu Công nghiệp Biên Hòa 1), tỉnh Đồng Nai với mục đích
giảm thiểu chi phí vận chuyển cà phê về Pháp. Nhà máy Cà phê CORONEL có công suất thiết kế 80 tấn cà
phê hòa tan/năm, với toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị được nhập khẩu từ Đức. Nhà máy Cà phê
CORONEL tự hào là nhà máy chế biến cà phê hòa tan đầu tiên trong toàn khu vực các nước Đông Dương.
Năm 1975 - Nhà máy Cà phê Biên Hòa
Khi Việt Nam thống nhất, gia đình Coronel trở về Pháp. Họ bàn giao Nhà máy cho Chính phủ Lâm thời
Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Nhà máy Cà p...
MỤC LỤC
I/ Giới thiệu chung
1. Tổng quan công ty VinaCafe Biên Hòa
1.1. Thông tin cơ bản
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
1.3. Lĩnh vực kinh doanh
0
Môn học : Phân tích hoạt động kinh doanh
------------------
Đề tài : Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Của Công Ty Cổ Phần VinaCafe Biên Hòa
Giảng viên hướng dẫn : Tiến sĩ Phan Thành Tâm
Nhóm 6 thực hiện : Lê Thị Ngọc Dung
Võ Thanh Mỹ
Hồ Thị Như Ngọc
Biên Hòa, ngày 5 tháng 9 năm 2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
KHOA TỔNG HỢP
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
LỚP ĐH.QTKD A – KHÓA 2
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE BIÊN HÒA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE BIÊN HÒA - Người đăng: vothanhmy1111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE BIÊN HÒA 9 10 716