Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE

Được đăng lên bởi vothanhmy1111
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1417 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
KHOA TỔNG HỢP
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
LỚP ĐH.QTKD A – KHÓA 2

Môn học : Phân tích hoạt động kinh doanh
------------------

Đề tài : Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Của Công Ty Cổ Phần VinaCafe Biên Hòa

Giảng viên hướng dẫn : Tiến sĩ Phan Thành Tâm
Nhóm 6 thực hiện : Lê Thị Ngọc Dung
Võ Thanh Mỹ
Hồ Thị Như Ngọc

Biên Hòa, ngày 5 tháng 9 năm 2015

MỤC LỤC
I/ Giới thiệu chung
1. Tổng quan công ty VinaCafe Biên Hòa ·········································
1.1. Thông tin cơ bản ·······························································
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ·············································
1.3. Lĩnh vực kinh doanh ·············································· ······ ····
1.4. Bộ máy tổ chức ···················································· ······ ····
1.5. Vị thế công ty ····················································· ······ ····
1.6. Đối thủ cạnh tranh ················································· ······ ····
1.7. Sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi ····································
1.8. Chiến lược phát triển và đầu tư ···············································
2. Những sản phẩm thuộc công ty VinaCafe Biên Hòa ·············· ······ ····
3. Những kết quả đạt được trong quá trình kinh doanh ··························
II/ Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh ····························· ······ ····
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ····························· ······ ····
2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh ········································ ······ ····
Phân tích tình hình tài chính ················································ ······ ····
III/ Kết luận và kiến nghị
1. Kết luận ·································································· ······ ····
2. Kiến nghị ································································ ······ ····
Tài liệu tham khảo ··························································· ······ ····
ên-Hòa


1

I/ Giới thiệu chung :
1. Tổng quan công ty cổ phầnVinaCafe :
1.1.Thông tin cơ bản:
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
Tên quốc tế : Vinacafe Bien Hoa Joint Stock Company
Tên viết tắt : Vinacafe B.H
Trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa I, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai
Điện thoại : 0613.836554
Fax : 0613.836108
Website: 
Email : vnacafe@vinacafebienhoa.com
Tên cổ phiếu : Công ty VinaCafe Biên Hòa
Mã chứng khoán : V...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE - Người đăng: vothanhmy1111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE 9 10 428