Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động kinh doanh công ty Vinamilk

Được đăng lên bởi tybanhbeo
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NHÓM 3-D10_TC3,4- PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Phần 1: PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT CÔNG TY VINAMILK
1. Giới thiệu công ty, uy tín và vị thế công ty
- Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
- Tên viết tắt: VINAMILK
- Logo:
- Trụ sở: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM
- Điện thoại: (08) 9300 358
- Fax: (08) 9305 206 – 9305 202 – 9305 204
- Web site: 
- Email: vinamilk@vinamilk.com.vn
Vốn Điều lệ của Công ty Sữa Việt Nam hiện nay: 8,339,570,710,000 VND (theo số liệu
từ CAFEF)
-

Vinamilk là tên gọi tắt của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vietnam Dairy
Products Joint Stock Company) một công ty sản xuất, kinh doanh sữa và các sản
phẩm từ sữa cũng như thiết bị máy móc liên quan tại Việt Nam. Theo thống kê của
Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, đây là công ty lớn thứ 15 tại Việt Nam
vào năm 2007.

-

Thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1976 với khởi đầu là một doanh nghiệp Nhà
nước thì đến nay Vinamilk đã trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về chế biến và
cung cấp các sản phẩm về sữa, được xếp trong Top 10 thương hiệu mạnh Việt
Nam (năm 2010). Vinamilk không những chiếm lĩnh khá lớn thị phần sữa trong
nước mà còn xuất khẩu các sản phẩm của mình ra nhiều nước trên thế giới như:
Mỹ, Pháp, Canada,…
Hoạt động hơn 10 năm trong cơ chế bao cấp, Vinamilk đã nhanh chóng nắm bắt
cơ hội, không ngừng đổi mới công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sản
phẩm để chuẩn bị cho một hành trình mới. Từ 3 nhà máy chuyên sản xuất sữa là
Thống Nhất, Trường Thọ, Dielac, Vinamilk đã không ngừng xây dựng hệ thống
phân phối tạo tiền đề cho sự phát triển. Với định hướng phát triển đúng, các nhà
máy sữa: Hà Nội, liên doanh Bình Định, Cần Thơ, Sài Gòn, Nghệ An lần lượt ra
đời, chế biến, phân phối sữa và sản phẩm từ sữa phủ kín thị trường trong nước.
Không ngừng mở rộng sản xuất, xây dựng thêm nhiều nhà máy trên khắp cả nước
(hiện nay thêm 5 nhà máy đang tiếp tục được xây dựng), Vinamilk đạt doanh thu
hơn 6.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước mỗi năm trên 500 tỉ đồng. Đặc
biệt, năm 2012 cty Vinanmilk đã nộp cho ngân sách Nhà nước hơn 1000 tỷ đồng.

-

1

NHÓM 3-D10_TC3,4- PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Một số chuyển biến đáng chú ý của công ty Vinamilk:
-

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam được thành lập dựa trên quyết định số 155/2003
QĐ-BCN ngày 01/10/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Doanh nghiệp
Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam trực thuộc Bộ Công nghiệp thành công ty cổ
phần Sữa Việt Nam.

-

Tháng 04/2004: Công ty sáp nhập nhà máy sữa Sài Gòn (SAIGONMILK), nâ...
NHÓM 3-D10_TC3,4- PHÂN TÍCH HO T Đ NG KINH DOANH

 !"#$#%&'&() !"#
- Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
- Tên viết tắt: VINAMILK
- Logo:
- Trụ sở: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM
- Điện thoại: (08) 9300 358
- Fax: (08) 9305 206 – 9305 202 – 9305 204
- Web site: www.vinamilk.com.vn
- Email: vinamilk@vinamilk.com.vn
Vốn Điều lệ của Công ty Sữa Việt Nam hiện nay: *$++,$-./$./$/// VND (theo số liệu
từ CAFEF)
- 0123 tên gọi tắt của !"#4567001 (Vietnam Dairy
Products Joint Stock Company) một công ty sản xuất, kinh doanh sữa các sản
phẩm từ sữa cũng như thiết bị máy móc liên quan tại Việt Nam. Theo thống kê của
Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, đây công ty lớn thứ 15 tại Việt Nam
vào năm 2007.
- Thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1976 với khởi đầu một doanh nghiệp Nhà
nước thì đến nay Vinamilk đã trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về chế biến và
cung cấp các sản phẩm về sữa, được xếp trong Top 10 thương hiệu mạnh Việt
Nam (năm 2010). Vinamilk không những chiếm lĩnh khá lớn thị phần sữa trong
nước còn xuất khẩu các sản phẩm của mình ra nhiều nước trên thế giới như:
Mỹ, Pháp, Canada,…
- Hoạt động hơn 10 năm trong chế bao cấp, Vinamilk đã nhanh chóng nắm bắt
hội, không ngừng đổi mới công nghệ, đầu sở hạ tầng, đa dạng hóa sản
phẩm để chuẩn bị cho một hành trình mới. Từ 3 nhà máy chuyên sản xuất sữa
Thống Nhất, Trường Thọ, Dielac, Vinamilk đã không ngừng xây dựng hệ thống
phân phối tạo tiền đề cho sự phát triển. Với định ớng phát triển đúng, các nhà
máy sữa: Nội, liên doanh Bình Định, Cần Thơ, i Gòn, Nghệ An lần lượt ra
đời, chế biến, phân phối sữa sản phẩm từ sữa phủ kín thị trường trong nước.
Không ngừng mrộng sản xuất, xây dựng thêm nhiều nhà máy trên khắp cả nước
(hiện nay thêm 5 nhà máy đang tiếp tục được xây dựng), Vinamilk đạt doanh thu
hơn 6.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân ch nhà ớc mỗi năm trên 500 tỉ đồng. Đặc
biệt, năm 2012 cty Vinanmilk đã nộp cho ngân sách Nhà nước hơn 1000 tỷ đồng.
Phân tích hoạt động kinh doanh công ty Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động kinh doanh công ty Vinamilk - Người đăng: tybanhbeo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Phân tích hoạt động kinh doanh công ty Vinamilk 9 10 333