Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích môi trường bên trong công ty sữa vinamilk

Được đăng lên bởi Phong Hoang
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1006 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÂN TÍCH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
(Theo các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp)
1. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Môi trường tác động lên doanh nghiệp bao gồm môi trường bên ngoài và môi trường bên
trong. Việc nghiên cứu môi trường ảnh hưởng đến doanh nghiệp là một nội dung quan trọng
trong quản trị chiến lược, kết quả của những nghiên cứu sẽ là bước đệm quan trọng cho quá
trình quản trị sau này của doanh nghiệp.

Kinh tế
KH - KT

Chính trị
Sản xuất
Nhân lực

ĐK Tự nhiên

Mark-e ting
Doanh nghiệp

Quản trị

Văn hóa - XH
Tài chính

R &D
Pháp luật

Quốc tế
Dân số

Môi trường nội bộ doanh nghiệp thường bao gồm 6 yếu tố: sản xuất, tài chính, nhân sự,
tiếp thị, nghiên cứu và phát triển, quản lí thông tin.
Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp là việc rà soát, đánh giá các mặt của doanh
nghiệp, mối quan hệ giữa các bộ phận, chỉ ra những điểm mạnh cũng như các điểm yếu mà
doanh nghiệp còn mắc phải, là tiền đề cho việc tận dụng và phát huy những mặt mạnh, hạn
chế, khắc phục và sửa chữa những yếu điểm đang tồn tại, là một trong số những bước quan
trọng trong việc hình thành chiến lược của doanh nghiệp. Bởi tất cả các tổ chức đều có

những điểm mạnh và điểm yếu trong lĩnh vực kinh doanh, không công ty nào mạnh hay yếu
đều nhau ở mọi mặt.
Trong quá trình kiểm soát nội bộ cần có các giám đốc đại diện của các bộ phận và phòng
ban cùng tham gia vào quá trình nhận xét các điểm mạnh yếu của doanh nghiệp. Kiểm soát
nội bộ cần tập trung và đồng hóa và đánh giá các thông tin về các hoạt động của công ty.
Cho nên, quá trình kiểm soát nội bộ là công cụ tích cực nhất để cải thiện quá trình thông tin
liên lạc trong tổ chức. Thông qua quá trình kiểm soát nội bộ, những người tham gia thực
hiện nó có nhiều cơ hội hiểu được các công việc, bộ phận, phòng ban của họ phù hợp như
thế nào với tổng thể tổ chức. Điều này sẽ giúp ích cho các nhà quản trị viên hoàn thành công
việc của mình tốt hơn nếu họ biết được công việc của họ ảnh hưởng như thế nào đến các
lĩnh vực hoạt động khác của công ty.
2. CÁC YẾU TỐ CẦN PHÂN TÍCH
2.1 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT/TÁC NGHIỆP
2.1.1 Một số khái niệm
a. Sản xuất

Theo quan niệm phổ biến trên thế giới hiện nay, chức năng sản xuất được hiểu là một
quá trình tạo ra hàng hóa hoặc dịch vụ.1
Một hệ thống sản xuất nhận đầu vào là nguyên liệu thô, con người, máy móc, nhà
xưởng, kỹ thuật công nghệ, tiền mặt và các nguồn tài nguyên khác để chuyển đổi nó thành
sản phẩm hoặc dịch vụ. Quá trình chuyển đổi này được xem là trọng tâm của sản xuất và
cũng là hoạt động phổ biến của m...
Kinh tế
Doanh nghiệp
Sản xuất
Mark-e ng
Tài chính
R &D
Quản trị
Nhân lực
Chính trị
Văn hóa - XH
Dân số
Pháp luật
ĐK T nhiên
KH - KT
Quốc tế
PHÂN TÍCH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
(Theo các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp)
1. MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
Môi trường tác động lên doanh nghiệp bao gồm môi trường bên ngoài và môi trường bên
trong. Việc nghiên cứu môi trường ảnh hưởng đến doanh nghiệp là một nội dung quan trọng
trong quản trị chiến lược, kết quả của những nghiên cứu sẽ bước đệm quan trọng cho quá
trình quản trị sau này của doanh nghiệp.
Môi trường nội bộ doanh nghiệp thường bao gồm 6 yếu tố: sản xuất, tài chính, nhân sự,
tiếp thị, nghiên cứu và phát triển, quản lí thông tin.
Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp việc soát, đánh giá các mặt của doanh
nghiệp, mối quan hệ giữa các bộ phận, chỉ ra những điểm mạnh cũng như các điểm yếu
doanh nghiệp còn mắc phải, tiền đề cho việc tận dụng phát huy những mặt mạnh, hạn
chế, khắc phục sửa chữa những yếu điểm đang tồn tại, một trong số những bước quan
trọng trong việc hình thành chiến ợc của doanh nghiệp. Bởi tất cả các tổ chức đều
Phân tích môi trường bên trong công ty sữa vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích môi trường bên trong công ty sữa vinamilk - Người đăng: Phong Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Phân tích môi trường bên trong công ty sữa vinamilk 9 10 863