Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích nguồn lực của công ty TH true MILK

Được đăng lên bởi vietduc101095
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tổng quy mô của dự án 1.200 triệu đôla mỹ
1 Phân tích đánh giá các nguồn lực.
Nguồn lực của một doanh nghiệp bao gồm: nguồn nhân lực, nguồn lực vật
chất và nguồn lực vô hình. Đây là nhóm yếu tố quyết định đến khả năng hoạt
động của doanh nghiệp, quyết định sự thành bại trên thị trường trong đó nguồn
lực quan trọng nhất là con người
1.1 Nguồn nhân lực.
Con người là yếu tố cốt lõi trong mọi hoạt động của các loại hình doanh
nghiệp, quyết định sự thành công hay không của các doanh nghiệp, các tổ chức
ở mỗi quốc gia.
a, Nhà quản trị các cấp.
Nhà quản trị các cấp có vai trò như là những nhạc trưởng trong dàn nhạc của
các doanh nghiệp trong đó nhà quản trị cấp cao đóng vai trò quan trọng nhất.
Mục đích phân tích nhà quản trị là để xác định khả năng hiện tại và tiềm năng
của từng nhà quản trị, so sánh nguồn lực này với các doanh nghiệp khác trong
ngành nhằm biết được vị thế cạnh tranh hiện tại và chiển vọng của mình trong
mối quan hệ với các đối thủ trên thị trường.
Phân tích nhà quản trị trên những phía cạnh:
Các kỹ năng
Đạo đức nghề nghiệp
Những kết quả đạt được
Những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp
b, Người thừa hành.
Phân tích người thừa hành nhằm đánh giá tay nghề, trình độ chuyên môn để
có cơ sở chuẩn bị các lực lượng về nhân sự chuyên môn trong các bộ phận và
triển khai các chương trình hành động thích nghi với khả năng của người thừa
hành.
Bà Thái Hương, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng Quản
trị Tập đoàn TH Group
Năm 2009, bà Thái Hương, 57 tuổi bước vào kinh doanh sữa, mục tiêu bà
Thái Hương hướng tới không đơn giản chỉ là lợi nhuận. Tham gia vào cuộc
‘cách mạng trắng’, bà Hương xuất phát từ một tâm nguyện thật giản dị là góp
sức nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Với Chiến lược “mượn
vai” những người khổng lồ

“Tư duy vượt trội” đã trở thành một thông điệp nội bộ và cụm từ thân thuộc
đối với hàng ngàn nhân viên TH

Tập đoàn TH hiện đang vận hành 3 công ty trong chuỗi sản xuất khép kín của
TH để có dòng sữa tươi sạch TH true MILK với 29 sản phẩm theo chuẩn mực:
“Từ đồng cỏ xanh tới ly sữa tươi sạch” là Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH
(trang trại), Công ty cổ phần sữa TH (nhà máy), Công ty Chuỗi thực phẩm TH
(phân phối)
Trần Ngọc Minh Từng là Phó tổng Giám đốc Vinamilk, sau đó chuyển sang
làm Tổng Giám đốc cho TH True Milk, ông Trần Bảo Minh hiểu rất rõ điểm
mạnh và điểm yếu của cả hai "đối thủ". nguyên Tổng Giám đốc của TH Milk –
người đã đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng trang trại sữa TH Milk tại
huyện Nghĩa Đàn, ...
Tổng quy mô của dự án 1.200 triệu đôla mỹ
1 Phân tích đánh giá các nguồn lực.
Nguồn lực của một doanh nghiệp bao gồm: nguồn nhân lực, nguồn lực vật
chất và nguồn lực vô hình. Đây là nhóm yếu tố quyết định đến khả năng hoạt
động của doanh nghiệp, quyết định sự thành bại trên thị trường trong đó nguồn
lực quan trọng nhất là con người
1.1 Nguồn nhân lực.
Con người là yếu tố cốt lõi trong mọi hoạt động của các loại hình doanh
nghiệp, quyết định sự thành công hay không của các doanh nghiệp, các tổ chức
ở mỗi quốc gia.
a, Nhà quản trị các cấp.
Nhà quản trị các cấp có vai trò như là những nhạc trưởng trong dàn nhạc của
các doanh nghiệp trong đó nhà quản trị cấp cao đóng vai trò quan trọng nhất.
Mục đích phân tích nhà quản trị là để xác định khả năng hiện tại và tiềm năng
của từng nhà quản trị, so sánh nguồn lực này với các doanh nghiệp khác trong
ngành nhằm biết được vị thế cạnh tranh hiện tại và chiển vọng của mình trong
mối quan hệ với các đối thủ trên thị trường.
Phân tích nhà quản trị trên những phía cạnh:
Các kỹ năng
Đạo đức nghề nghiệp
Những kết quả đạt được
Những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp
b, Người thừa hành.
Phân tích người thừa hành nhằm đánh giá tay nghề, trình độ chuyên môn để
có cơ sở chuẩn bị các lực lượng về nhân sự chuyên môn trong các bộ phận và
triển khai các chương trình hành động thích nghi với khả năng của người thừa
hành.
Bà Thái Hương, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng Quản
trị Tập đoàn TH Group
Năm 2009, bà Thái Hương, 57 tuổi bước vào kinh doanh sữa, mục tiêu bà
Thái Hương hướng tới không đơn giản chỉ là lợi nhuận. Tham gia vào cuộc
‘cách mạng trắng’, bà Hương xuất phát từ một tâm nguyện thật giản dị là góp
sức nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Với Chiến lược “mượn
vai” những người khổng lồ
Phân tích nguồn lực của công ty TH true MILK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích nguồn lực của công ty TH true MILK - Người đăng: vietduc101095
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phân tích nguồn lực của công ty TH true MILK 9 10 400