Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU BÁN HÀNG CỦA CTY REE

Được đăng lên bởi huyen luu
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỤC LỤC

1

LỜI MỞ ĐẦU
Khi nói đến sản xuất kinh doanh thì cho dù dưới hình thức kinh tế xã hội nào
vấn đề được nêu ra trước tiên cũng là hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh là mục tiêu
phấn đấu của mọi nền sản xuất, là thước đo về mọi mặt của nền kinh tế quốc dân
cũng như của từng đơn vị sản xuất.
Lợi nhuận kinh doanh trong nền kinh tế thị trường là mục tiêu lớn nhất của
mọi doanh nghiệp. Để đạt được điều đó mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt, giá thành
hợp lý, doanh nghiệp vững vàng trong cạnh tranh thì các doanh nghiệp phải không
nừng nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh.
Trong nền kinh tế thị trường và nhất là trong xu thế hội nhập về kinh tế hiện
nay, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững
trên thị trường, muốn sản phẩm của mình có thể cạnh tranh được với sản phẩm của
các doanh nghiệp khác thì không còn cách nào khác là phải tiến hành các hoạt động
sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả.
Nắm bắt được tầm quan trọng của hiệu quả trong sản xuất kinh doanh chúng tôi
bắt đầu tìm hiểu về “ doanh thu bán hàng” của công ty Cổ phần điện lạnh REE. Với
mong muốn học hỏi và trao đổi, đề tài được thực hiện qua tìm hiểu thực tế, “ phân
tích tình hình doanh thu bán hàng” nhằm nâng cao hiệu quả doanh thu bán hàng tại
công ty. Qua phân tích có thể thấy được những mặt tốt và những mặt còn hạn chế
của công ty. Từ đó cũng rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân. Đồng thời
giúp tổ chức nhận thức rõ vai trò của việc đưa ra các biện pháp để nâng cao doanh
thu bán hàng của công ty.

2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU BÁN HÀNG Ở MỘT
DOANH NGHIỆP
1.1.
Khát quát về doanh thu bán hàng của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về doanh thu và ý nghĩa của việc tăng doanh thu

Khái niệm về doanh thu:
Doanh thu bán hàng là tổng giá trị thực hiện được do việc bán hàng hóa, sản
phẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng mang lại.
Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đem biếu, tặng, cho hoặc tiêu dùng ngay
trong nội bộ, dùng để thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên,
trao đổi hàng hóa, làm phương tiện thanh toán công nợ của doanh nghiệp cũng phải
được hạch toán để xác định doanh thu bán hàng.
Hiểu theo một nghĩa khác thì doanh thu bán hàng của một doanh nghiệp là
bao gồm toàn bộ số tiền đã thu được hoặc có quyền đòi về do việc bán hàng hóa và
dịch vụ trong một thời gian nhất định.
Thời điểm xác định doanh thu bán hàng là khi người mua đã chấp nhận thanh
toán không phụ thuộc vào số tiền đã thu được hay chưa, ở đây ta cần phân biệt ha...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU BÁN HÀNG CỦA CTY REE - Người đăng: huyen luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU BÁN HÀNG CỦA CTY REE 9 10 961