Ktl-icon-tai-lieu

phụ gia rau quả

Được đăng lên bởi hienluong89hn-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ GIA RAU QUẢ

Định nghĩa
Chất phụ gia thực phẩm là những chất, hợp chất hóa học
được đưa vào trong quá trình đóng gói, chế biến, bảo quản
thực phẩm, làm tăng chất lượng thực phẩm hoặc để bảo
toàn chất lượng thực phẩm mà không làm cho thực phẩm
mất an toàn
Phân loại phụ gia thực phẩm
Hiện nay người ta chia chất phụ gia thực phẩm làm 6nhóm
•Các chất bảo quản.
•Các chất tạo màu.
•Các chất tạo mùi.
•Các chất cải tạo cấu trúc thực phẩm.
•Chất phụ gia có nhiều đặc tính.

Thị trường

Giá trị thương mại và hàm lượng sử dụng của các loại phụ
gia trên thế giới

Chủ yếu là các polysaccharide như pectin,
carrageenan, alginate, agar và các loại gum

1

Pectin
- Có mặt trong quả, củ, thân cây, đóng vai trò vận chuyển
nước và lưu chất cho các trái cây đang trưởng thành,
duy trì hình dáng và sự vững chắc của trái cây.
- Tiền thân của pectin là protopectin, không tan trong
nước và có nhiều trong mô trái cây còn xanh.
- Quá trình chín sẽ kèm theo sự thủy phân protopectin
thành pectin, sau đó kết hợp với sự demethyl hóa dưới
tác dụng của enzyme và sự depolymer hóa của pectin
taọ thành pectate và cuối cùng là các loại đường hòa tan
và acid.
Pectin được thu nhận từ dịch chiết của các nguyên liệu
thực vật, thường là táo hay các quả có múi.
Pectin là một loại phụ gia quý và vô hại, được sử dụng
với liều lượng phụ thuộc vào từng quy trình công nghệ

Pectin
Cấu tạo
Polysaccharide dị thể, mạch thẳng, là dẫn xuất
methyl của acid pectic
- Acid pectic là 1
polymer của acid Dgalcturonic, liên kết với
nhau bằng liên kết 1,4glucoside.
- Một chuỗi gồm
khoảng 10000 phân tử
galactoronic tạo thành
một phân tử pectin
M= 10000-100000.

Pectin- chỉ số đặc trưng
• Chỉ số methoxyl (MI): biểu hiện tỉ lệ methyl hoá, là phần
trăm khối lượng nhóm methoxyl (-OCH3) trên tổng khối
lượng phân tử.
• MI max = 16,3%
• MI của pectin thực vật = 10 – 12%
• Chỉ số ester hóa (DE): thể hiện mức độ ester hóa của
pectin, là phần trăm về số lượng của các gốc acid
galactoronic được ester hoá trên tổng số lượng gốc acid
galacturonic có trong phân tử
Theo % nhóm methoxyl có trong phân tử:
- HMP (High Methoxyl Pectin): DE > 50% hay MI >7%.
- LMP (Low Methoxyl Pectin) : DE ≤ 50% hay MI ≤ 7%.
Theo khả năng hòa tan trong nước:
- Pectin hòa tan: methoxyl polygalacturonic.
- Pectin không hòa tan: protopectin – là dạng kết hợp của pectin với
araban (polysaccharide ở thành tế bào).

2

Pectin- mức độ tạo gel
Khả năng tạo gel phụ thuộc chủ yếu vào 2 yếu tố: chiều dài
của chuỗi pectin và mức độ methoxyl hóa
Chiều dài của ph...
1
PH GIA RAU QU
Địnhnghĩa
Chtph giathcphmlànhngcht, hpchtahc
được đưaotrongquátrình đónggói, chế biến, boqun
thcphm, làmtăngchtlượngthcphmhoc để bo
toànchtlượngthcphmmàkhôngmchothcphm
mtan toàn
Phânloiph giathcphm
Hinnay ngườitachiachtph giathcphmm6nhóm
•Cácchtboqun.
•Cácchttomàu.
•Cácchttomùi.
•Cácchtcitocutrúcthcphm.
•Chtph giacónhiu đặctính.
Giátrthươngmivàmlưngsdngcacloiph
giatrênthế gii
Th trường
Chyếulàcácpolysaccharide như pectin,
carrageenan, alginate, agar vàcácloigum
phụ gia rau quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phụ gia rau quả - Người đăng: hienluong89hn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
phụ gia rau quả 9 10 164