Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH NHÀ HÀNG HỒNG VIỆT

Được đăng lên bởi Huong Vu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỘ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHÀ HÀNG HỒNG VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đak Pơ, ngày

tháng

năm 2015

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH
NHÀ HÀNG HỒNG VIỆT
Kính gửi:

- UBND huyện Đak Pơ
- Phòng tài nguyên môi trường

I. Tôi tên: Nguyễn Thị Thu Hồng
- Địa chỉ: Thôn An Bình, xã Cư An, Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 01294250305
II. Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ ăn uống (Nhà hàng Hồng Việt )
- Địa điểm kinh doanh: Thôn An Bình, xã Cư An, Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia
Lai
- Vốn đầu tư: 8.000.000.000 đồng
III. Thời gian hoạt động kinh doanh: Tháng 12 năm 2014
IV. Nhân lực, diện tích nơi kinh doanh, trang thiết bị
1.

Nhân lực: 07 người

2.

Diện tích: 1.200m2
Các mặt tiếp giáp như sau:

- Phía Đông giáp hộ ông Đinh Xuân Quốc
- Phía Tây giáp hộ ông Trần Văn Thành
- Phía Nam giáp Quốc lộ 19
- Phía Bắc giáp suối Tà Ly
3.

Trang, thiết bị dụng cụ

- Thiết bị, dụng cụ bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, kho, kệ, tủ lạnh
- Dụng cụ chế biến thức ăn sống/ chín
- Dụng cụ ăn uống: chén, đĩa, ly, bàn ghế…
V. Hạch toán lãi, thuận lợi và khó khăn

* Hạch toán lãi khi trừ hết chi phí:
- Vốn khởi đầu cơ sở có sẵn: 8.000.000.000 đồng bao gồm cơ sở trang
thiết bị vật chất.
- Vốn lưu động: 1.000.000.000 đồng
- Tổng tiền thu trong tháng: 150.000.000 đồng
- Các khoản chi phí trong tháng (bao gồm thuế, trả lương nhân viên, khấu
hao tài sản): 50.000.000 đồng/ tháng.
- Tổng tiền lãi trong tháng: 150.000.000 đ – 50.000.000 đ = 100.000.000 đ
- Tổng lãi suất trong năm: 100.000.000 đ x 12 tháng = 1.200.000.000 đ
Với phương án kinh doanh đã trình bày ở trên cùng với việc đánh giá khả
năng thực tế, tôi khẳng định rằng việc thực hiện phương án là hoàn toàn khả
quan và có hiệu quả cao.
Vậy kính đề nghị quí cơ quan xem xét và giúp đỡ cho tôi sớm được đi vào
hoạt động.
Xin chân thành cảm ơn./.
CHỦ CƠ SỞ

Nguyễn Thị Thu Hồng

...
HỘ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÀ HÀNG HỒNG VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đak Pơ, ngày tháng năm 2015
PHƯƠNG ÁN KINH DOANH
NHÀ HÀNG HỒNG VIỆT
Kính gửi: - UBND huyện Đak Pơ
- Phòng tài nguyên môi trường
I. Tôi tên: Nguyễn Thị Thu Hồng
- Địa chỉ: Thôn An Bình, xã Cư An, Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 01294250305
II. Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ ăn uống (Nhà hàng Hồng Việt )
- Địa điểm kinh doanh: Thôn An Bình, xã Cư An, Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia
Lai
- Vốn đầu tư: 8.000.000.000 đồng
III. Thời gian hoạt động kinh doanh: Tháng 12 năm 2014
IV. Nhân lực, diện tích nơi kinh doanh, trang thiết bị
1.
Nhân lực: 07 người
2.
Diện tích: 1.200m
2
Các mặt tiếp giáp như sau:
- Phía Đông giáp hộ ông Đinh Xuân Quốc
- Phía Tây giáp hộ ông Trần Văn Thành
- Phía Nam giáp Quốc lộ 19
- Phía Bắc giáp suối Tà Ly
3.
Trang, thiết bị dụng cụ
- Thiết bị, dụng cụ bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, kho, kệ, tủ lạnh
- Dụng cụ chế biến thức ăn sống/ chín
- Dụng cụ ăn uống: chén, đĩa, ly, bàn ghế…
V. Hạch toán lãi, thuận lợi và khó khăn
PHƯƠNG ÁN KINH DOANH NHÀ HÀNG HỒNG VIỆT - Trang 2
PHƯƠNG ÁN KINH DOANH NHÀ HÀNG HỒNG VIỆT - Người đăng: Huong Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHƯƠNG ÁN KINH DOANH NHÀ HÀNG HỒNG VIỆT 9 10 7