Ktl-icon-tai-lieu

Phương án kinh doanh sơn các loại (Công ty TNHH TM Sơn Gia Phát)

Được đăng lên bởi thanhloc4473
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 5365 lần   |   Lượt tải: 16 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….oOo………
An Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2012

PHƯƠNG ÁN
KINH DOANH SƠN CÁC LOẠI
Kính gửi: NHNo&PTNT VIỆT NAM Chi Nhánh Tỉnh An Giang
I.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
1. Tên doanh nghiệp
-

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM SƠN GIA PHÁT

-

Địa chỉ trụ sở: 789 Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

-

Điện thoại: 0763 940 999

Fax: 0763 940 999

2. Quyết định thành lập ngày 02/10/2008 theo điều lệ công ty.
3. Vốn điều lệ: 1.500.000.000 đồng
4. Giấy chứng nhận kinh doanh số 5203105050 do Sở Đầu Tư và Kế Hoạch Tỉnh An Giang

cấp ngày 10/10/2008.
5. Mã số thuế: 0107. 168. 986
6. Tài khoản số : 0112.0018.69008 Tại: NHNo&PTNT VIỆT NAM-Chi Nhánh An Giang.
7. Ngành nghề kinh doanh: Chuyên cung cấp sơn các loại chính hãng.
8. Đại diện doanh nghiệp:

Bà: TRẦN THỊ THÙY LINH

Sinh năm: 1986

CMND: 351961563

Nơi cấp: CA. Tỉnh An Giang

Hiện cư trú tại: 14V6 Châu Mạnh Trinh, Mỹ quý, Long Xuyên, An Giang.

Công ty TNHH TM Sơn Gia Phát

2012

II.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Doanh thu năm qua:

-

5.429.380.000 đ
-

Lợi nhuận năm qua:
395.049.000 đ

2. Vốn đầu tư ban đầu:

755.000.000 đ

III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN DỰ ÁN
1. Về phương diện kỹ thuật

-

Quy mô kinh doanh: Tổng diện tích mặt bằng kinh doanh, địa điểm:
+ Văn phòng đại diện: (10m x 15m) = 150m2, trụ tại 789 Trần Hưng Đạo, TP. Long
Xuyên, tỉnh An Giang.
+ Kho dự trữ: (20m x 20m) = 400m2, tại Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

-

Tổ chức lao động
+ Bộ phận quản lý điều hành: 04 người
+ Bộ phận trực tiếp quản lý: 08 người

2. Về phương diện thị trường
-

Nơi cung ứng (đầu vào):
+

Công ty sơn Jotun trụ tại Lầu 15, Trung tâm thương mại Sài Gòn, Tôn Đức Thắng,
Q.1, TPHCM.

+
+

Công ty Sư Vương 27/65 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

+
-

Công ty sơn Hải phòng
Công ty TNHH TM - DV Dũng Hoàng Sơn.

Nơi tiêu thụ (đầu ra): bán ở thị trường tự do và phân phối cho các cửa hàng trên địa bàn
huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Phú Tân, Chợ Mới, Thị Xã Châu Đốc, Thành
Phố Long Xuyên.

3. Về phương diện tài chính
-

Tổng nhu cầu vốn của phương án

1.773.998.000 đ

Trong đó:
+

Sơn các loại
1.681.948.000 đ
Trang 2

Công ty TNHH TM Sơn Gia Phát

2012

+

Chi phí khác
22.050.000 đ

+

Nhân công
70.000.000 đ

-

Vốn tự có:

587.000.000 đ

-

Vốn xin vay:

1.186.998.000 đ

4. Hiệu quả kinh tế, xã hội của phương án
-

Chi phí của quý IV/2012 (đồng)

Sơn các loại
Sơn lót chống rỉ Maxilite 18L
Sơn lót ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….oOo………
An Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2012
PHƯƠNG ÁN
KINH DOANH SƠN CÁC LOẠI
Kính gửi: NHNo&PTNT VIỆT NAM Chi Nhánh Tỉnh An Giang
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
1. Tên doanh nghiệp
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM SƠN GIA PHÁT
- Địa chỉ trụ sở: 789 Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0763 940 999 Fax: 0763 940 999
2. Quyết định thành lập ngày 02/10/2008 theo điều lệ công ty.
3. Vốn điều lệ: 1.500.000.000 đồng
4. Giấy chứng nhận kinh doanh số 5203105050 do Sở Đầu Tư và Kế Hoạch Tỉnh An Giang
cấp ngày 10/10/2008.
5. Mã số thuế: 0107. 168. 986
6. Tài khoản số : 0112.0018.69008 Tại: NHNo&PTNT VIỆT NAM-Chi Nhánh An Giang.
7. Ngành nghề kinh doanh: Chuyên cung cấp sơn các loại chính hãng.
8. Đại diện doanh nghiệp:
Bà: TRẦN THỊ THÙY LINH Sinh năm: 1986
CMND: 351961563 Nơi cấp: CA. Tỉnh An Giang
Hiện cư trú tại: 14V6 Châu Mạnh Trinh, Mỹ quý, Long Xuyên, An Giang.
Phương án kinh doanh sơn các loại (Công ty TNHH TM Sơn Gia Phát) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương án kinh doanh sơn các loại (Công ty TNHH TM Sơn Gia Phát) - Người đăng: thanhloc4473
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phương án kinh doanh sơn các loại (Công ty TNHH TM Sơn Gia Phát) 9 10 252