Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tính giá xuất kho hàng hoá

Được đăng lên bởi Đỗ Văn Bình
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phương pháp tính giá xuất kho hàng hoá, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu
Phương pháp tính giá xuất kho hàng hoá, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu

* Trên thực tế phải căn cứ vào hoạt động của DN kế toán có thể lựa chọn các phương pháp
tính giá sao cho thuận lợi trong quá trình tính toán và phỉa sử dụng đúng nguyên tắc nhất quán trong
hạch toán. Trường hợp nếu có thay đổi phương pháp phải có giải thích rõ ràng bằng văn bản để gửi về
cơ quan thuế nhưng phải thực hiện tối thiểu là 6 tháng.
Khi xác định giá trị hàng xuất kho, doanh nghiệp áp dụng theo một trong các phương pháp sau:.

1. Phương pháp giá bình quân gia quyền: ( hay sử dụng )
Theo phương pháp này giá xuất kho hàng hoá được tính theo đơn giá bình quân (bình quân cả kỳ dự
trữ, bình quân cuối kỳ trước, bình quân sau mỗi lần nhập)

Giá thực tế nguyên vật liệu, hàng
hoá xuất dùng

=

Số lượng xuất
dùng

x

Giá đơn vị bình quân

Giá đơn vị bình quân được xác định bằng nhiều cách
* Phương pháp giá bình quân cả kỳ dự trữ( phương pháp này thường xuyên sd)
Phương pháp này thích hợp với những doanh nghiệp có ít doanh điểm nhưng số lần nhập, xuất
mặt hàng lại nhiều, căn cứ vào giá thực tế, tồn đầu kỳ để kế toán xác định giá bình quân của một đơn
vị sản phẩm, hàng hoá.

Đơn giá bình quân
của cả kỳ dự trữ

Giá thực tế tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ
=
Số lượng tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ

VD: Tồn đầu kỳ NVLA: 3000 kg đơn giá 1000đ/kg

Nhập trong kỳ NVLA: 7000kg đơn giá 770đ/kg

Đơn giá bình quân 1
kg

(3000 x 1000) + (7000 x 770)
=

=

1070 đ/kg

3000 + 7000

* Phương pháp bình quân cuối kỳ trước:
Phương pháp này khá đơn giản và phản ánh kịp thời tình hình biến động của nguyên vật liệu,
hàng hoá. Tuy nhiên lại không chính xác vì không tính đến sự biến động của giá cả.
Đơn giá bình quân
cuối kỳ trước

Giá thực tế tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trước)
=
Lượng thực tế tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trước)

* Phương pháp đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập
- Phương pháp này khắc phục được nhược điểm của hai phương pháp trên, vừa chính xác, vừa
cập nhập được thường xuyên liên tục.
- Nhược điểm của phương pháp này là tốn nhiều công sức, tính toán nhiều lần
Đơn giá bình quân
sau mỗi lần nhập

Giá thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập
=
Lượng thực tế tồn đầu kho sau mỗi lần nhập

VD: Ngày 1/1 tồn kho NVLA: 3.000kg đơn giá 1.000đ/kg
Ngày 3/1 nhập kho NVLA: 2.000kg đơn giá 1.100đ/kg
Ngày 4/1 xuất kho NVLA: 4.000kg
Ngày 5/1 nhập kho NVLA: 3.000kg đơn giá 1.080đ/kg
Xác định đơn giá bình quân 1kg NVLA

A

=

(3.000 x 1.000) + (2.000 x 1.100)

=

...
Phương pháp tính giá xuất kho hàng hoá, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu
Phương pháp tính giá xuất kho hàng hoá, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu
* Trên thực tế phải căn cứ o hoạt động của DN kế toán thể lựa chọn các phương pháp
tính giá sao cho thuận lợi trong quá trình tính toán phỉa sử dụng đúng nguyên tắc nhất quán trong
hạch toán. Trường hợp nếu có thay đổi phương pháp phải có giải thích rõ ràng bằng văn bản để gửi về
cơ quan thuế nhưng phải thực hiện tối thiểu là 6 tháng.
Khi xác định giá trị hàng xuất kho, doanh nghiệp áp dụng theo một trong các phương pháp sau:.
1. Phương pháp giá bình quân gia quyền: ( hay sử dụng )
Theo phương pháp này giá xuất kho hàng hoá được tính theo đơn giá bình quân (bình quân cả kỳ dự
trữ, bình quân cuối kỳ trước, bình quân sau mỗi lần nhập)
Giá thực tế nguyên vật liệu, hàng
hoá xuất dùng
=
Số lượng xuất
dùng
x Giá đơn vị bình quân
Giá đơn vị bình quân được xác định bằng nhiều cách
* Phương pháp giá bình quân cả kỳ dự trữ( phương pháp này thường xuyên sd)
Phương pháp này thích hợp với những doanh nghiệp có ít doanh điểm nhưng số lần nhập, xuất
mặt hàng lại nhiều, căn cứ vào giá thực tế, tồn đầu kỳ để kế toán xác định giá bình quân của một đơn
vị sản phẩm, hàng hoá.
Đơn giá bình quân
của cả kỳ dự trữ
=
Giá thực tế tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ
Số lượng tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ
VD: Tồn đầu kỳ NVLA: 3000 kg đơn giá 1000đ/kg
Phương pháp tính giá xuất kho hàng hoá - Trang 2
Phương pháp tính giá xuất kho hàng hoá - Người đăng: Đỗ Văn Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phương pháp tính giá xuất kho hàng hoá 9 10 623