Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG THỨC DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 295 trang   |   Lượt xem: 3048 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Discipline of Market Leaders: Published by HaperCollins Publishers.
First published by Addison Wesley Publishing Company 1995. Copyright
© Michael Treacy, Fred Wiersema and CSC Index 1995, through
arrangement with Helen Rees Literary Agency.

MICHAEL TREACY & FRED WIERSEMA
Lê Hồng Dung dịch

PHƯƠNG THỨC
DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

4

Mục lục
Lời giới thiệu
CHƯƠNG 1

7
15

Thất bại nếu không cố gắng
CHƯƠNG 2

33

Những quy tắc mới trong cạnh tranh
CHƯƠNG 3

52

Chọn lựa của người thắng cuộc
CHƯƠNG 4

76

Nguyên tắc của chất lượng hoạt động
CHƯƠNG 5

100

Kinh nghiệm của một công ty
– Thẻ toàn cầu của AT&T
CHƯƠNG 6

127

Nguyên tắc của
những nhà sản xuất hàng đầu
CHƯƠNG 7

152

Kinh nghiệm của một công ty
– Tập đoàn Intel
CHƯƠNG 8

181

Bài học thân thiện với khách hàng

5

CHƯƠNG 9

213

Kinh nghiệm của công ty
– Airborne Express
CHƯƠNG 10

238

Những phương cách
xác định giá trị của bạn
CHƯƠNG 11

257

Tạo ra sự tôn sùng khách hàng
CHƯƠNG 12

273

Duy trì vị trí dẫn đầu
Phần kết

6

292

LỜI GIỚI THIỆU

Liệu công ty của bạn có sẵn sàng giảm doanh số của sản
phẩm bán chạy nhất để cho ra mắt thị trường một sản phẩm
chưa từng được thử nghiệm và mang đầy rủi ro không? Hay
trong lúc thất thu vẫn cung cấp dịch vụ nhằm mong thiết lập
một mối quan hệ lâu dài? Hay liên kết với đối thủ để chi phí
sản xuất có thể thấp hơn nữa?
Nếu câu trả lời là không, hoặc bạn tin rằng câu trả lời là không
quan trọng lắm, vậy thì hãy làm quen với một thị trường có
thành tích kém cỏi, và với việc lúc nào cũng cạnh tranh ráo
riết. Doanh nghiệp của bạn sẽ không bao giờ trở thành hãng
dẫn đầu thị trường cho đến khi bạn học hỏi được các nguyên
tắc kinh doanh.
Đây là cuốn sách nói về các nguyên tắc cần thiết để trở thành
hãng dẫn đầu thị trường và để duy trì vị trí số một đó. Cuốn
sách này căn cứ vào năm năm nghiên cứu và được CSC Index
– hãng tư vấn quản trị phát triển nhanh nhất trên thế giới –
kiểm chứng thực tiễn. Sau khi cuốn sách Tái lập Công ty của
Michael Hammer và James Champy xuất bản, một cuộc cách
mạng trong kinh doanh đã diễn ra vào năm 1993. Cuốn sách
bán chạy nhất toàn cầu đó đã đưa ra các ý tưởng để các công
ty có thể thiết kế lại việc kinh doanh của mình. Và cuốn sách

7

này, Phương thức dẫn đầu...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG THỨC DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
295 Vietnamese
PHƯƠNG THỨC DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG 9 10 535