Ktl-icon-tai-lieu

Phương tiện quảng cáo

Được đăng lên bởi Vy Lê
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1042 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

MÔN QUẢN TRỊ MARKETING

CHƯƠNG 5
PHÂN TÍCH PHƯƠNG TiỆN QUẢNG CÁO

Giảng viên: Ths.NGUYỄN THỊ THU HỒNG
1/3/2013

Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321

1

NỘI DUNG CHƯƠNG 5
1.

2.

1/3/2013

Phân tích tổng quát các phương tiện
quảng cáo
Phân tích chi tiết mỗi loại phương tiện
quảng cáo

Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321

2

PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÁC PHƯƠNG
TIỆN QUẢNG CÁO
So sánh ưu và nhược điểm các phương tiện
quảng cáo

1/3/2013

Email:honganp55@gmail.com; Tel:
0918131321

3

Phương tiện
Báo

Truyền hình

Thư trực tiếp
Truyền thanh

Tạp chí

Ngoài trời
1/3/2013

Ưu điểm
Lan tỏa nhanh. Nhiều người
đọc, bao quát thị trường. Độ
tin cậy cao
Lôi cuốn mọi giác quan người
xem. Số lượng người xem
cao. Thu hút sự chú ý

Khuyết điểm
Thời gian tồn tại ngắn. Đối
tượng chung chung. Tin tức
chậm. Giá cao
Có quá nhiều quảng cáo trên
Tivi. Cảnh quảng cáo quá
ngăn. Giá cao

Tỷ lệ ngân sách
27%

22%

Chọn được đọc giả. Hiệu quả Không lan nhanh. Bị vứt bỏ
cao
nhiều. Tốn kém nhiều

17%

Lượng người nghe cao. Rẻ. Quá nhanh. Chỉ nghe tiếng.
Chọn lọc khách hàng cao.
Sức thu hút kém, thính giả ít
quan tâm quảng cáo
Chọn lọc đối tượng cao. Tái Phải gởi quảng cáo sớm
tạo hình ảnh cao. Có nhiều trước khi ấn hành. Không biết
không gian để thông tin. Sống trước quảng cáo nằm ở vị trí
lâu và qua tay nhiều người
nào trong tạp chí (nếu không
đặt những trang đặc biệt)
Linh hoạt. Rẻ. Thể hiện tính Không chọn lọc công chúng.
lập lại cao
Hạn chế tính sáng tạo

7%

Email:honganp55@gmail.com; Tel:
0918131321

5%

1%

4

so sánh ưu và khuyết điểm các phương tiện quảng
cáo theo các chỉ tiêu mục đích tương đối của quảng
cáo
Chỉ tiêu \ Phương tiện

Truyền hình

Tạp chí

Báo

Rất tốt

Phát
thanh
Khá tốt

Trung bình

Tốt

Trung bình

Khá tốt

Rất tốt

Khá tốt

Phạm vi cả nước

Rất tốt

Yếu

Tốt

Yếu

Thị trường địa phương có chọn
lọc
Chi phí phần ngàn

Khá tốt

Khá tốt

Yếu

Rất tốt

Trung bình

Rất tốt

Tốt

Khá tốt

Khả năng thương lượng chi phí

Khá tốt

Trung bình

Yếu

Yếu

Giới thiệu tên thương hiệu

Rất tốt

Khá tốt

Trung bình Trung bình

Chứng minh, giải thích sản phẩm

Rất tốt

Yếu

Trung bình Trung bình

Trung bình

Trung bình

Phạm vi dân số cả nước
Đối tượng người lớn có chọn lọc

Khả năng chuyển tải chi tiết SP
1/3/2013

Email:honganp55@gmail.com; Tel:
0918131321

Rất tốt

Rất tốt
5

PHÂN TÍCH CHI TIẾT MỖI PHƯƠNG
TIỆN QUẢNG CÁO
Phân tích ưu và nhược điểm quảng cáo trên
báo


Hiện nay ở Việt Nam, phương tiện quảng cáo bằng ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương tiện quảng cáo - Người đăng: Vy Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phương tiện quảng cáo 9 10 699