Ktl-icon-tai-lieu

quản lý dự án

Được đăng lên bởi quoctaicntt-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khách hàng là những cá nhân tổ chức có nhu cầu về sản phẩm hay dịch vụ mà
doanh nghiệp cung cấp. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng là mối quan hệ
giữa người mua và người bán là mối quan hệ tương quan thế lực. Khách hàng là đối
tượng có ảnh hưởng rất mạnh trong các chiến lược kinh doanh, quyết định sự tồn tại và
phát triển lâu dài của các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, khách hàng là mối
quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, mọi nỗ lực của doanh nghiệp đều hướng vào
khách hàng nhằm thu hút sự chú ý, kích thích sự quan tâm, thúc đẩy khách hàng đến với
sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Khi nghiên cứu môi trường kinh doanh để
hoạch định các chiến lược, thông tin về khách hàng được các nhà quản trị thu nhập, phân
tích và đánh giá đầu tiên. Qua đó, nhà quản trị có cơ sở lựa chọn khách hàng mục tiêu,
phát triển các chích sách và chương trình hành động nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu, mong
muốn của khách hàng trong từng thời kỳ. Mặt khác, hiểu biết khách hàng còn giúp doanh
nghiệp không ngừng hoàn thiện tại các hoạt động marketing, xây dựng mối quan hệ lâu
dài với khác hàng hiện tại phát triển đươc khách hàng mới.
Những thông tin cơ bản về khách hàng mà nhà quản trị chiến lược cần thu thập
bao gồm nhiều nội dung tùy theo mục tiêu của việc nghiên cứu và đặc điểm của khách
hàng mục tiêu nhà quản trị sẽ chọn thông tin thích hợp như:
-

Khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp là ai và họ có những đặc điểm gì?

-

Quy mô nhu cầu hiện tại và tiềm năng.

-

Khách hàng có mong muốn gì khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp?

-

Khả năng thanh toán hay tình trạng kinh tế của khách hàng.

-

Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng và tiến trình quyết định mua.

-

Khách hàng có đủ thông tin về sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp chưa?

-

Khách hàng có phản ánh như thế nào đối với hoạt động marketing của doanh
nghiệp của các đối thủ cạnh tranh chủ yếu?

-

Lợi thế trong thương lượng khách hàng là gì?

-

Những hoạt động chủ yếu của khách hàng?

-

Khách hàng đang mua hàng của những nhãn cạnh tranh nào và tại sao họ mua?

-

Nếu khách là các tổ chức, họ có khả năng hội nhập về phía sau không?

-

Xu hướng mua hàng của khách hàng.

-

V..v..
Thông tin về khách hàng có thể bộc lộ các cơ hội hoặc các nguy cơ đối với mỗi
doanh nghiệp.
Căn cứ vào các dữ liệu thu thập được, các nhà nghiên cứu tiến hành phân tích và

đánh giá những thông tin có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và dự báo cả các
xu hướng thay đổi của từng yếu tố t...
Khách hàng là những cá nhân tổ chức có nhu cầu về sản phẩm hay dịch vụ mà
doanh nghiệp cung cấp. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng là mối quan hệ
giữa người mua và người bán là mối quan hệ tương quan thế lực. Khách hàng là đối
tượng có ảnh hưởng rất mạnh trong các chiến lược kinh doanh, quyết định sự tồn tại và
phát triển lâu dài của các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, khách hàng là mối
quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, mọi nỗ lực của doanh nghiệp đều hướng vào
khách hàng nhằm thu hút sự chú ý, kích thích sự quan tâm, thúc đẩy khách hàng đến với
sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Khi nghiên cứu môi trường kinh doanh để
hoạch định các chiến lược, thông tin về khách hàng được các nhà quản trị thu nhập, phân
tích và đánh giá đầu tiên. Qua đó, nhà quản trị có cơ sở lựa chọn khách hàng mục tiêu,
phát triển các chích sách và chương trình hành động nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu, mong
muốn của khách hàng trong từng thời kỳ. Mặt khác, hiểu biết khách hàng còn giúp doanh
nghiệp không ngừng hoàn thiện tại các hoạt động marketing, xây dựng mối quan hệ lâu
dài với khác hàng hiện tại phát triển đươc khách hàng mới.
Những thông tin cơ bản về khách hàng mà nhà quản trị chiến lược cần thu thập
bao gồm nhiều nội dung tùy theo mục tiêu của việc nghiên cứu và đặc điểm của khách
hàng mục tiêu nhà quản trị sẽ chọn thông tin thích hợp như:
- Khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp là ai và họ có những đặc điểm gì?
- Quy mô nhu cầu hiện tại và tiềm năng.
- Khách hàng có mong muốn gì khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp?
- Khả năng thanh toán hay tình trạng kinh tế của khách hàng.
- Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng và tiến trình quyết định mua.
- Khách hàng có đủ thông tin về sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp chưa?
- Khách hàng có phản ánh như thế nào đối với hoạt động marketing của doanh
nghiệp của các đối thủ cạnh tranh chủ yếu?
- Lợi thế trong thương lượng khách hàng là gì?
- Những hoạt động chủ yếu của khách hàng?
quản lý dự án - Trang 2
quản lý dự án - Người đăng: quoctaicntt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
quản lý dự án 9 10 51