Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị bán hàng

Được đăng lên bởi Huyền Thư
Số trang: 180 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Biên soạn: ThS. TÔN THẤT HẢI
ThS. HÀ THỊ THÙY DƯƠNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2009

MỤC LỤC
Trang
Giới thiệu môn học........................................................................................2
Chương 1 : Khái quát về quản trị bán hàng..............................................7
Chương 2 : Bản chất của nghề bán hàng.................................................25
Chương 3 : Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp.................................... 48
Chương 4 : Lãnh đạo – phân tích – dự báo – hạn ngạch –
lập ngân sách bán hàng..........................................................63
Chương 5 : Quản lý năng suất của lực lương bán hàng......................87
Chương 6 : Xây dựng đội ngũ bán hàng: tuyển dụng và lựa chọn. 104
Chương 7 : Thực hiện chương trình huấn luyện.................................119
Chương 8 : Quản lý đội ngũ bán hàng...................................................141
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập.................................................1601

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới –
WTO, nhiều nhà đầu tư, trong đó có các tập đoàn lớn hàng đầu trên
thế giới như: Intel, Wall Mart, Ford Motors, General Electric… đã
quan tâm hơn đến thị trường này. Thị trường sôi động, hàng hóa đa
dạng, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn về sản phẩm hơn để đáp ứng
cho nhu cầu của mình. Điều này cũng có nghĩa cạnh tranh trở nên gay
gắt hơn giữa các nhà cung cấp trong việc tìm kiếm thị trường cho
thương hiệu của mình. Các doanh nghiệp nỗ lực tối đa để gia tăng tính
cạnh tranh thông qua việc định hướng, phát triển chiến lược kinh
doanh dài hạn, cải tiến tổ chức sản xuất, kinh doanh chuyên nghiệp
hơn và đương nhiên con người được xem là yếu tố then chốt tạo nên
sự thành công.
Vai trò của các nhà quản trị được đề cao hơn bao giờ hết. Giám
đốc bán hàng thuộc hàng ngũ các nhà quản trị cấp cao, được nhiều nhà
tuyển dụng săn lùng. Các tập đoàn đa quốc gia tìm kiếm những Giám
đốc bán hàng là người trong nước để hoạch định chiến lược, thực hiện
các công việc kinh doanh, các doanh nghiệp trong nước cần những
Giám đốc kinh doanh giỏi có khả năng tổ chức bộ máy bán hàng hiệu
quả, có thể cạnh tranh tốt trên thị trường, tối ưu hóa chi phí, lợi
nhuận… Họ có chế độ đãi ngộ thích đáng nhưng hiển nhiên yêu cầu
về năng lực, sự chuyên nghiệp trong quản trị bán hàng và cả những á...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
Biên soạn: ThS. TÔN THẤT HẢI
ThS. HÀ THỊ THÙY DƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2009
Quản trị bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị bán hàng - Người đăng: Huyền Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
180 Vietnamese
Quản trị bán hàng 9 10 525