Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi Tran Ngoc Phuong
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông I: MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CHAÁT LÖÔÏNG

Chương I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG
I.Sản phẩm:
Sản phẩm là đối tượng nghiên cứu của nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong lĩnh vực kinh
doanh và quản lý chất lượng chúng ta sẽ nghiên cứu về chất lượng sản phẩm trong mối quan
hệ của nó với khả năng và mức độ thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng, của xã hội với
những điều kiện và chi phí nhất định.
Ngày nay, khái niệm về sản phẩm chính xác hơn, sản phẩm không chỉ gồm các sản phẩm
cụ thể thuần vật chất mà còn có cả các dịch vụ, các quá trình, các hoạt động…Theo đó, sản
phẩm là bất cứ cái gì có thể cống hiến cho thị trường sự chú ý, sự sử dụng, sự chấp nhận
nhằm thỏa mãn một nhu cầu, một ước muốn nào đó của con người và xã hội.
*Theo TCVN ISO 8402 : “ Sản phẩm là kết quả của các hoạt động hoặc các quá trình (Tập
hợp các nguồn lực và các hoạt động có liên quan với nhau để biến đầu vào thành đầu ra)”.
− Nguồn lực ở đây bao gồm nhân lực, trang thiết bị, công nghệ và phương pháp.
− Sản phẩm bao gồm các dịch vụ, phần cứng, vật liệu đã chế biến, phần mềm hoặc tổ hợp
của chúng.
− Sản phẩm có thể là vật chất ( các bộ phận lắp ghép hoặc vật liệu đã chế biến…) hoặc
phi vật chất ( thông tin, khái niệm, … hoặc tổ hợp của chúng).
− Sản phẩm có thể được làm ra có chủ định ( đáp ứng nhu cầu của khách hàng) hoặc
không được chủ định ( các chất ô nhiễm hoặc các kết quả không mong muốn…)
*Sản phẩm được gọi là hàng hóa khi nó được đưa ra thị trường để trao đổi, mua
bán, được thị trường chấp nhận và phù hợp các quy định pháp luật.
II.Cấp sản phẩm.
Căn cứ vào các thành phần của một sản phẩm, có thể chia ra các cấp sản phẩm như
sau:
*Sản phẩm cấp 1 hay còn gọi là sản phẩm gốc là sản phẩm có những đặc tính kỹ thuật
cơ bản mà khách hàng mong đợi khi mua để thoả mãn các yêu cầu của họ. Ví dụ như máy
lạnh, máy vi tính,…
*Sản phẩm câp 2 hay sản phẩm cụ thể (dạng hàng hoá) là những sản phẩm, ngoài
những đặc tính kỹ thuật cơ bản, còn có những thông tin khác về nhãn hiệu, mẫu mã, bao bì,
cấp chất lượng, thời hạn sử dụng,…
*Sản phẩm cấp 3 hay sản phẩm gia tăng là sản phẩm ngoài những vấn đề trên còn bao
gồm thêm những thông tin và dịch vụ chuyên biệt khác như cách bán và giao hàng, cách lắp
đặt, bảo hành, bảo trì và cách liên hệ để khách hàng được chăm sóc,…(cam kết dịch vụ hậu
mãi).
III.Phân loại sản phẩm.
3.1. Khái niệm và ý nghĩa phân loại sản phẩm.
3.1.1. Khái niệm.
Phân loại một đối tượng nào đó theo nghĩa thông thường là phân chia đối tượng đó thành
những bộ phận, những tập hợp nhỏ hơn theo một...
Chöông I: MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CHAÁT LÖÔÏNG
Ch ng I: ươ M T S KHÁI NI M CH T L NG ƯỢ
I.Sản phẩm:
Sản phẩm là đối tượng nghiên cứu của nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong lĩnh vực kinh
doanh và quản lý chất lượng chúng ta s nghiên cứu về chất lượng sản phẩm trong mối quan
hệ của với khả năng mức độ thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng, của hội với
những điều kiện và chi phí nhất định.
Ngày nay, khái niệm về sản phẩm chính c hơn, sản phẩm không chỉ gồm các sản phẩm
cụ thể thuần vật chất còn cả các dịch v, các quá trình, các hoạt động…Theo đó, sản
phẩm bất cứ cái thể cống hiến cho thị trường sự chú ý, sự sử dụng, sự chấp nhận
nhằm thỏa mãn một nhu cầu, một ước muốn nào đó của con người và xã hội.
*Theo TCVN ISO 8402 : “ Sản phẩm là kết quả của các hoạt động hoặc các quá trình (Tập
hợp các nguồn lực và các hoạt động có liên quan với nhau để biến đầu vào thành đầu ra)”.
Nguồn lực ở đây bao gồm nhân lực, trang thiết bị, công nghệ và phương pháp.
Sản phẩm bao gồm các dịch vụ, phần cứng, vật liệu đã chế biến, phần mềm hoặc tổ hợp
của chúng.
Sản phẩm thể vật chất ( các bộ phận lắp ghép hoặc vật liệu đã chế biến…) hoặc
phi vật chất ( thông tin, khái niệm, … hoặc tổ hợp của chúng).
Sản phẩm thể được làm ra chủ định ( đáp ứng nhu cầu của khách hàng) hoặc
không được chủ định ( các chất ô nhiễm hoặc các kết quả không mong muốn…)
*S n ph m c g i hàng hóa khi c a ra th tr ng trao i, mua đượ đượ đư ườ để đổ
bán, c th tr ng ch p nh n và phù h p các quy nh pháp lu t. đượ ườ đị
II.Cấp sản phẩm.
Căn cứ vào các thành phần của một sản phẩm, có thể chia ra các cấp sản phẩm như
sau:
*Sản phẩm cấp 1 hay còn gọi là sản phẩm gốc là sản phẩm có những đặc tính kỹ thuật
bản khách hàng mong đợi khi mua để thoả mãn các yêu cu của họ. dụ như máy
lạnh, máy vi tính,…
*Sản phẩm p 2 hay sản phẩm cụ thể (dạng hàng hoá) những sản phẩm, ngoài
những đặc tính kỹ thuật bản, còn nhng thông tin khác về nhãn hiệu, mẫu mã, bao bì,
cấp chất lượng, thời hạn sử dụng,…
*Sản phẩm cấp 3 hay sản phẩm gia tăng là sản phẩm ngoài những vn đề trên còn bao
gồm thêm những thông tindịch vụ chuyên biệt khác như cách bán và giao hàng, cách lắp
đặt, bảo hành, bảo trì cách liên hệ để kháchng được chăm sóc,…(cam kết dịch vụ hậu
mãi).
III.Phân loại sản phẩm.
3.1. Khái niệm và ý nghĩa phân loại sản phẩm.
3.1.1. Khái niệm .
Phân loại một đối tượngo đó theo nghĩa thông thưng phân chia đối tượng đó thành
những bộ phận, những tập hợp nhỏ hơn theo một dấu hiệu đặc trưng.
Cùng với phân loại giản đơn hay phân loại một lần, một loi, còn phân loại thành hệ
thống. Đó quá trình phân chia mộtch lôgic đối tượng được phân loại lần lượt theo dấu
hiệu đặc trưng khác nhau thành nhiều tập hợp chi tiết qua từng bậc hình thành hệ thng
phân loại nhiều bậc.
1
Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược - Người đăng: Tran Ngoc Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Quản trị chiến lược 9 10 890