Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi Quynhhoa Nguyen
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
PHÂN TÍCH MA TRẬN BCG TRONG CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THIÊN LONG

GVHD:NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

TÊN THÀNH VIÊN NHÓM 11
1. NGUYỄN THỊ KI ỀU TH ẢO
2. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
3. TRẦN BẢO NGỌC TRI ỆU
4. NGUYỄN THỊ THANH H ƯƠNG
5. NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA
6. HỒ THIÊN ÂN
7. DƯƠ NG THỊ HÀ

NỘI DUNG CHÍNH
I. MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CTY CỔ PH ẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
II.PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
III.THIẾT LẬP MA TRẬN BCG TRONG
CÔNG TY
IV.XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

Thành lập năm 1981, tiền thân là một cơ sở sản xuất bút bi
 Tháng 03 năm 2005, Công ty TNHH SX-TM Thiên Long chính
thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần SX-TM Thiên Long
I. MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CTY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Qua quá trình phát triển đến nay vốn
điều lệ của công ty là 155 tỷ đồng.
Lĩnh vực hoạt động :
●
Sản xuất và mua bán văn phòng phẩm
●
Dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa
●
Hàng nhựa gia dụng
●
In lụa
●
Ép nhũ trên bao bì và sản phẩm của công ty
●
Mua bán máy móc
●
Trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất của công ty.

Hiện nay, Tập đoàn Thiên Long đang s ản xu ất và
kinh doanh thương mại trên 100 lo ại s ản ph ẩm thu ộc
4 nhóm sản phẩm chính như sau:
 Bút viết các loại

 Dụng cụ
văn phòng

 Dụng cụ học sinh
Click to edit Master text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level

edit Master
 Dụng cụ Click
mỹtothu
ật text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level

II. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
Sản phẩm Doanh
Tỉ lệ/tổng
số(tr
doanh
đồng)
số(%)

Thị
Tốc độ tăng
phần(%) trưởng(%)

Bút viết

644

55

63

17

Dụng cụ
văn phòng

322

27

52

12

Dụng cụ
học sinh

114

9

47

9

Dụng cụ
mỹ thuật

106

9

13

8

Tổng cộng

1186

100

SBU Số Tốc độ Thị Thị phần của
Mức thị
Lợi
Tỷ
đối tăng phần
đối thủ
phần tương nhuận trọng
thủ trưởng của
đối trong (triệu lợi
(2012) Thiên
ngành
đồng) nhuậ
Long
n
A

12

17%

0,63

0,09(Bến
Nghé)0,04(Hồng Hà)

7

16750, 32%
08

B

7

12%

0,52

2,08

13086

C

6

9%

0,47

5,875

14132, 27%
88

D

3

8%

0,13

0,25(Bến
Nghé)0,02(Hồng Hà)
0,08(Bến
Nghé)0,03(Hồng Hà)
0,23(Nam
Khánh)-

0,565217

8375,0 16%
4

25%

T Ỉ TRỌNG DOANH SỐ

8%
9%

28%

0.55; 55%

A: Bút viết
B: Văn phòng
phẩm
C: Dụng cụ văn
phòng
D: Dụng cụ mỹ
thuật

III. MA TRẬN BCG TRONG
CÔNG TY THIÊN LONG

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

37%
A

25%

Tỷ
lệ
tăng
trưởng
của
thị
trường

B

27%

16%

C
D

10

9

8

7

6

5

4

Thị Phần Tương Đối

3

2

1

0

A:SBU bút...
PHÂN TÍCH MA TR N BCG TRONG CÔNG TY
C PH N T P ĐOÀN
THN LONG
GVHD:NGUYỄN TH MINH TRÂM
B TÀI CHÍNH
TR NG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETINGƯỜ
QU N TR CHI N L C ƯỢ
Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược - Người đăng: Quynhhoa Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Quản trị chiến lược 9 10 412