Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học: kĩ năng phẩm chất nhà quản trị

Được đăng lên bởi ariripay
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1008 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
Khoa Quản Trị Kinh Doanh và Du Lịch

Quản Trị Học

Kỹ năng,phẩm chất của nhà quản
trị
LOGO

NHÓM: HD-981
GVHD:VõThanhHiềnDANH SÁCH NHÓM

STT

HọVà Tên

MSSV

STT

HọVà Tên

MSSV

1

LêThanh Bình

2023110220

7

LêThị Thanh Thảo

2023110343

2

NguyễnTấn Hoàng

2008100274

8

TốngThị Mỹ Thiên

2023110275

3

NguyễnVăn Hữu

2008100117

9

NguyễnThị Thơ

2023110162

4

NguyễnTrung Hiếu

2004120064

10

NguyễnĐình Anh Tuấn

2023110363

5

VũThị Luyến

2004120020

11

HuỳnhPhú Vinh

2023110420

6

ĐàoThị Mỹ Ngân

2004120245

12

LêThị Ngọc Viện

2023110106

Nội Dung

I:ĐẶT VẤN ĐỀ

II:THỰC TRẠNG

III:CÁC KỸ NĂNG,PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CỦA NHÀ
QUẢN TRỊ

IV:LIÊN HỆ

I:ĐẶT VẤN ĐỀ

II:THỰC TRẠNG
Sựyếukémvềnănglựcquảntrị(conngườivàcôngnghệlàchủyếu)

Đaphầnchỉcókỹnăngvềkỹthuật(kỹnăngcứng)

Thiếuhoặckémcáckỹnăngmềm
Nhữngngườikhôngcóđạođứckinhdoanhngàycàngnhiềuvàm
ứcđộvịphạmngàycàngquantrọng.

LOGO

III:Phẩmchất,kĩnăngcầnthiết

Tru
ngth
ực

A.Phẩmchất
Mộtnhàlãnhđạotốtlàngườiluôntrung
thựcvớicácđồngđộicủamình,Sựtrun
gthựclàmộtphẩmchấtquantrọnghàn
gđầutrênhànhtrìnhhiệnthựchóaước
mơcủamình.Trungthựccũnglàphẩm
chấthàngđầucủanhàlãnhđạo.

LOGO

Phẩmchất
Luôncólòng
Tinvào
chínhmình

Nhậnthứcvà

Luônkhẳngđịnh

nắmrõđược

bảnthânmình

bảnthânmình

trướcngườikhác

Sựtựtin

[Image Info] Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.

LOGO

3.Biếtlắngnghe

4.Biếtcáchtruyềncảmhứng

03
02

Hiểu rõ “Tại sao nhân viên của
tôi quan tâm?”

01
Luôn thể hiện sự nhiệt tình

Có khả năng thuyết phục

4.Biếtcáchtruyềncảmhứng

Biếtminh họa ý tưởng bằng chuyện kể sinh động

4.Biếtcáchtruyềncảmhứng

Cùng“xắn
Cùng“xắn tay
tay áo”
áo” làm
làm việc
việc với
với mọi
mọi người
người

4.Biếtcáchtruyềncảmhứng

Xâydựngtinhthầnlạcqua
n

4.Biếtcáchtruyềncảmhứng
Khuyếnkhích
tàinăng

Khuyến khích mọi người và họ

Biếtlàm chủ ngôn ngữ khích lệ

sẽ hết lòng vì bạn.

người khác.

5.Sựlạcquan

Truyềncảmhứngvàtiếpsứcmạnh

Lạcquanbìnhtĩnhvàsángtạohơn

Lạcquanluônhướngđếntươnglai,tìmcơhộitrongkhókhăn

“Tinhthần lạc quan” là “một phản ứng tích cực và mang tính
xậy dựng đối với sự căng thẳng”.

6.Tráchnhiệmcủangườilãnhđạo

Tráchnhiệmthứ1:đốivớicôngviệc

Đạtđượcmụctiêucôngviệclànhiệmvụhàngđầucủangườilãnhđạonhóm

Tráchnhiệmthứ2:đốivớitừngcánhân
Hỗtrợvàkhuyếnkhíchmỗicánhântrongnhóm
Phâncôngcôngviệcphùhợpvớikhảnăngcủa...
LOGO
LOGO
Quản Trị Học
www.themegallery.com
Kỹ năng,phẩm chất của nhà quản
trị
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
Khoa Quản Trị Kinh Doanh và Du Lịch
NHÓM: HD-981
GVHD:VõThanhHiền
Quản trị học: kĩ năng phẩm chất nhà quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị học: kĩ năng phẩm chất nhà quản trị - Người đăng: ariripay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Quản trị học: kĩ năng phẩm chất nhà quản trị 9 10 175