Ktl-icon-tai-lieu

quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi prince-hoangnhok-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Trình bày và phân tích khái niệm bán hàng ?
*Bán hàng là một quá trình giao tiếp hai chiều giữa người bán và người mua trong đó người bán tìm hiểu, khám phá,
gợi tạo và đáp ứng nhu cầu mong muốn của người mua trên cơ sở hai bên cùng có lợi.
Nói một cách ngắn gọn: BH là g.quyết các vấn đề của KH và đáp ứng nhu cầu mong muốn của họ.
-Quá trình giao tiếp 2 chiều giữa người bán và người mua được thể hiện NBH ko chỉ truyền th.tin đi mà còn nhận
th.tin phản hồi để hiểu rõ KH, để thực hiện phương châm “Bán những thứ mà KH cần”. Quá trình giao tiếp được
s.dụng cả ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ không lời. Có thể hiểu BH là phụng sự KH, giúp họ thoả mãn 1 nhu cầu, bán
cho họ những thứ mà họ cần (không chỉ là d.vụ mà cần cả thái độ giao tiếp và sự quan tâm chăm sóc của NBH)
*Có 2 loại BH:
-BH chủ động:là quá trình NBH chủ động tìm kiếm, phát hiện, kích thích, gợi mở nhu cầu của KH.
-BH bị động đối lập hoàn toàn với BH chủ động tức là NBH chỉ ngồi chờ KH đến rồi mới phục vụ. Cách BH này phổ
biến trong thời bao cấp hoặc trong các DN độc quyền. Ngày nay hình thức này đang dần bị xoá bỏ.
BH chủ động tốn nhiều thời gian và công sức hơn BH bị động song điều này lại vô cùng cần thiết vì các lý do sau:
- Không phải KH nào cũng biết hết về SP, Dvụ của BĐ --> NBH phải giới thiệu
- Do dịch vụ vô hình --> bản thân KH khó cảm nhận được về chất lượng, lợi ích của từng loại d.vụ --> NBH phải giới
thiệu, tư vấn cho KH lựa chọn D.V đáp ứng nhu cầu của KH.
- Các đối thủ cạnh tranh rất tích cực bán hàng. Nếu ta không bán hàng chủ động thì chắc chắn sẽ mất khách hàng.
- BH chủ động còn đáp ứng được cả nhu cầu tiềm ẩn của KH, giúp cho K.H hài lòng còn DN thì bán được nhiều sp
hơn (ví dụ bán thêm, bán nâng cao) --> giúp DN có được nhiều KH trung thành.

Câu 2: Nhận xét về hoạt động bán hàng (BH) của VNPT. Nguyên nhân tồn tại và biện pháp khắc phục?
Bưu chính viễn thông (BCVT) là một ngành sx đặc thù, sp ở đây không phải là sp, hàng hoá cụ thể mà mang tính
chất vô hình, do vậy việc cung cấp các s.p và d.vụ BCVT cũng có nhiều nét riêng biệt không giống với các lĩnh vực
sx khác. Trước đây, khái niệm BH đối với ngành BCVT là một khái niệm xa vời vì ngành chỉ mang tính chất phục vụ
là chính, không có nhiệm vụ kinh doanh. Nhiều năm trở lại đây, thực hiện sự nghiệp đổi mới của đất nước, BCVT
được coi là 1 DN đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế với chức năng KD và phục vụ các dvụ BCVT –Tin học. Từ
đó Kniệm BH mới dần được hình thành.
Tuy nhiên do hoạt động quá lâu trong môi trường độc quy...
Câu 1: Trình bày và phân tích khái niệm bán hàng ?
*Bán hàng là một quá trình giao tiếp hai chiều giữa người bán và người mua trong đó người bán tìm hiểu, khám phá,
gợi tạo và đáp ứng nhu cầu mong muốn của người mua trên cơ sở hai bên cùng có lợi.
Nói một cách ngắn gọn: BH là g.quyết các vấn đề của KH và đáp ứng nhu cầu mong muốn của họ.
-Quá trình giao tiếp 2 chiều giữa người bán và người mua được thể hiện NBH ko chỉ truyền th.tin đi mà còn nhận
th.tin phản hồi để hiểu rõ KH, để thực hiện phương châm “Bán những thứ mà KH cần”. Quá trình giao tiếp được
s.dụng cả ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ không lời. Có thể hiểu BH là phụng sự KH, giúp họ thoả mãn 1 nhu cầu, bán
cho họ những thứ mà họ cần (không chỉ là d.vụ mà cần cả thái độ giao tiếp và sự quan tâm chăm sóc của NBH)
*Có 2 loại BH:
-BH chủ động:là quá trình NBH chủ động tìm kiếm, phát hiện, kích thích, gợi mở nhu cầu của KH.
-BH bị động đối lập hoàn toàn với BH chủ động tức là NBH chỉ ngồi chờ KH đến rồi mới phục vụ. Cách BH này phổ
biến trong thời bao cấp hoặc trong các DN độc quyền. Ngày nay hình thức này đang dần bị xoá bỏ.
BH chủ động tốn nhiều thời gian và công sức hơn BH bị động song điều này lại vô cùng cần thiết vì các lý do sau:
- Không phải KH nào cũng biết hết về SP, Dvụ của BĐ --> NBH phải giới thiệu
- Do dịch vụ vô hình --> bản thân KH khó cảm nhận được về chất lượng, lợi ích của từng loại d.vụ --> NBH phải giới
thiệu, tư vấn cho KH lựa chọn D.V đáp ứng nhu cầu của KH.
- Các đối thủ cạnh tranh rất tích cực bán hàng. Nếu ta không bán hàng chủ động thì chắc chắn sẽ mất khách hàng.
- BH chủ động còn đáp ứng được cả nhu cầu tiềm ẩn của KH, giúp cho K.H hài lòng còn DN thì bán được nhiều sp
hơn (ví dụ bán thêm, bán nâng cao) --> giúp DN có được nhiều KH trung thành.
Câu 2: Nhận xét về hoạt động bán hàng (BH) của VNPT. Nguyên nhân tồn tại và biện pháp khắc phục?
Bưu chính viễn thông (BCVT) là một ngành sx đặc thù, sp ở đây không phải là sp, hàng hoá cụ thể mà mang tính
chất vô hình, do vậy việc cung cấp các s.p và d.vụ BCVT cũng có nhiều nét riêng biệt không giống với các lĩnh vực
sx khác. Trước đây, khái niệm BH đối với ngành BCVT là một khái niệm xa vời vì ngành chỉ mang tính chất phục vụ
là chính, không có nhiệm vụ kinh doanh. Nhiều năm trở lại đây, thực hiện sự nghiệp đổi mới của đất nước, BCVT
được coi là 1 DN đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế với chức năng KD và phục vụ các dvụ BCVT –Tin học. Từ
đó Kniệm BH mới dần được hình thành.
Tuy nhiên do hoạt động quá lâu trong môi trường độc quyền, việc BH còn mang nặng tính bị động, tức là BH theo
kiểu KH cần thì phải đến, không cần thì thôi. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD của DN.
*Nguyên nhân của việc BH bị động có thể là:
-NBH chưa quen với sự đổi mới của ngành, vẫn nặng tư tưởng độc quyền của thời bao cấp.
-Ngành chưa có chính sách QTNS đúng đắn đối với đội ngũ NBH (Tuyển chọn đúng người, đào tạo đúng các kiến
thức, kỹ năng cần thiết, sử dụng-đánh giá- đãi ngộ đúng).
-KH ko có quyền lựa chọn khi sd dvụ BĐ trong môi trường độc quyền
*Giải pháp:
-Giáo dục nhận thức cho NBH BĐ hiểu được lợi ích mà BH chủ động sẽ đem lại cho DN và đặc biệt là cho cá nhân
họ, tức là làm cho họ hiểu được KH là thượng đế, là người trực tiếp trả lương cho họ, là cơ sở quan trọng để DN tồn
tại và phát triển...
-Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về BH, CSKH... từ đó giúp họ hiểu được BH là cả 1 nghệ thuật mà không
phải ai thử sức cũng thành công.
-Có chế độ thưởng phạt nghiêm minh đối với người BH, giúp họ có tinh thần trách nhiệm cao đối với KH và đối với
DN.
-Tuyển chọn đúng ngừời, đào tạo đúng kiến thức kỹ năng cần thiết.
Câu 3: Đặc điểm của các hoạt động bán hàng?
- Bán hàng là một quá trình giao tiếp hai chiều giữa người bán và người mua trong đó người bán tìm hiểu, khám
phá, gợi tạo và đáp ứng nhu cầu mong muốn của người mua trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Bán hàng có những đặc
điểm sau:
-Thu nhập không bị hạn chế, vì thu nhập của NBH thường phụ thuộc trực tiếp vào doanh số bán được, mà số lượng
quản trị kinh doanh - Trang 2
quản trị kinh doanh - Người đăng: prince-hoangnhok-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
quản trị kinh doanh 9 10 246