Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị kinh doanh quốc tế

Được đăng lên bởi Phuc Phá Phách
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ SẢN
XUẤT QUỐC TẾ

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT QUỐC TẾ
Bản chất của hoạt động quản trị sản xuất trong
các công ty đa quốc gia hay một công ty nội địa
cũng đều có điểm tương đồng. Cả hai đều quan
tâm đến kết quả của hoạt động nghiên cứu và
phát triển… những hoạt động của tổ chức nhằm
chế tạo thành công những sản phẩm mới, gia
tăng hiệu qủa sản xuất và dịch vụ.
Chiến lược sản xuất là để hoạt động kinh doanh
quốc tế trở nên hữu hiệu

1. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm

- Phát triển sản phẩm dịch vụ

- Đa dạng hóa sản phẩm

Quyết Định Địa Điểm Sản Xuất

Mục tiêu:
1.Tối Thiểu Hoá Chi Phí
2. Cải Tiến Chất Lượng Sản Phẩm

Những yếu tố ảnh hưởng
đến quyết định địa điểm sản xuất
• + Những yếu tố của quốc gia
• + Những yếu tố công nghệ:
• + Những yếu tố sản phẩm

+ Những yếu tố của quốc gia
• Kinh tế, chính trị, văn hóa
• Rào cản thương mại, những quy định về FDI
• Tỷ giá hối đoái thay đổi trong tương lai

Những yếu tố công nghệ:
Chi phí cố định
 Định phí cao khiến cho doanh nghiệp có
xu hướng xây dựng nhà máy tại một địa
điểm hoặc rất ít địa điểm.
 Định phí thấp cho phép công ty có thể
sản xuất tại nhiều địa phương

Công nghệ sản xuất linh hoạt
Gồm một loạt các công nghệ sản xuất chế tạo
được thiết kế để giảm thời gian điều chỉnh các
thiết bị phức tạp, tăng cường sự tiện dụng của
các máy móc độc lập thông qua việc điều độ
tốt hơn và cải thiện việc kiểm soát chất lượng
tại tất cả các công đoạn sản xuất.

Những yếu tố sản phẩm
• Tỷ lệ giữa giá trị và trọng lượng của sản phẩm (the
product’s value-to-weight ratio) vì những ảnh hưởng
của nó đối với chi phí vận tải.
Tỷ lệ giá cả theo trọng lượng cao thì chi phí vận
chuyển so với giá trị của sản phẩm nhỏ không tạo
áp lực về chi phí vận chuyển sản phẩm để tiêu thụ
khắp thế giới khi sản xuất tại một địa điểm.
VD: hàng linh kiện điện tử, dược phẩm
Tỷ lệ giá cả theo trọng lượng thấp, các doanh nghiệp
có xu hướng sản xuất sản phẩm tại nhiều nơi ở gần
với thị trường chính để cắt giảm chi phí vận chuyển.
VD: đường, hóa chất, sơn, xăng dầu

Những yếu tố sản phẩm
• Tính chất nhu cầu: sản phẩm có phục vụ nhu
cầu toàn cầu không, những nhu cầu trên thế
giới có giống nhau không.
Khi sản phẩm có rất ít sự khác biệt quốc gia về
thị hiếu và sở thích đối với sản phẩm này
tập trung sản xuất tại vị trí thích hợp nhất.
VD: sản phẩm công nghiệp và các sản phẩm tiêu
dùng hiện đại

Xác định vị trí các cơ sở vật chất cho
hoạt động sản xuất
Có 2 chiến lược cơ bản để xác định vị trí các cơ
sở sản xuất:
• Tập trun...
CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ SẢN
XUẤT QUỐC TẾ
Quản trị kinh doanh quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị kinh doanh quốc tế - Người đăng: Phuc Phá Phách
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Quản trị kinh doanh quốc tế 9 10 241