Ktl-icon-tai-lieu

quản trị marketing Chương 3 (phân tích hành vi khách hang)

Được đăng lên bởi smiley-candynguyen-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 950 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌCSÀI GÒN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOATÀI CHÍNH KẾ TOÁN

QUẢN TRỊMARKETING
Giảngviên:Tiếnsỹ:HỒ HỮU TUẤN.
Email: hohuutuan48@yahoo.com

1

CHƯƠNGIII
PHÂN TÍCH HÀNH VI KHÁCH HÀNG

I.

THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI
NGƯỜI TIÊU DÙNG

1.Môhìnhhànhvitiêudùng
Marketingvànhữngkíchthíchkhác

Hộpđen

Các

Tiếntrình
mua

Cácđápứngcủakháchhàng

Chọnsảnphẩm

Marketing

Khác

đặc

Sảnphẩm

Kinhtế

điểm

Giá

Côngnghệ

của

Phânphối

Chínhtrị

khách

Thờigianmua

Cổđộng

Vănhóa

hàng

Sốlượngmua

Hình5.1.Môhìnhhànhvingườitiêudùng

Chọnnhãnhiệu
Chọncửahàng

2.Cácyếutốảnhhưởnghànhvitiêudùng

a.

Cácyếutốvănhóa

-Vănhóa-Vănhóađặcthù–Tầnglớpxãhội.
b.Cácyếutốxãhội
-Cácnhómthamkhảo–Giađình–Vaitròvàđịavị.
c.Cácyếutốcánhân
-Tuổitác–Giađình-Nghềnghiệp–Hoàncảnhkinhtế-Phongcáchsống–Cácnhâncáchvàýniệmvềbảnthân.

d.Cácyếutốtâmlý
-Độngcơ–Nhậnthức–Kiếnthức–Niềmtinvàquanđiểm

3.Cácloạihànhvivàquyếtđịnhmua

5.2Cáckiểuhànhvimuahàng
Quantâmnhiều

Sựkhácbiệtlớngiữacácnhãnhi

Hànhvimuaphứctạp.

Quantâmít

Hànhvimuatìmkiếmsựđadạng.

ệu.

Ítsựkhácbiệtlớngiữacácnhãnhiệu.

Hànhvimuacósựhốitiếc.

Hànhvimuatheothóiquen.

II. THỊ TRƯỜNG TỔ CHỨC VÀ HÀNH VI
KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

1. Cácđặcđiểmcủathịtrườngtổchức
.Thịtrườngtổchứcbaogồmtấtcảcáctổchứcmuacáchànghóavàdịchvụchoviệcsảnxuấ
tcáchànghóavàdịchvụđểbánchothuêhoặccungứngchongườikhác.

.Cácngànhchủyếutạothànhthịtrườngtổchức:Nôngnghiệp,lâmnghiệp,ngưnghiệp,kh
aithácmỏ,sảnxuất,xâydựng,vậntải,viễnthông,lợiíchcông,ngânhàng,tàichínhvàbảohiểm,ph
ânphốivàdịchvụ.

Thịtrườngtổchứccómộtsốđặcđiểmkhácbiệtsovớithịtrườngtiêudùng.

-Ítngườimuahơn.
-Ngườimualớnhơn.
-Mốiquanhệchặtchẽgiữakháchhàng–nhàcungcấp.
-Kháchàngtậptrungvềmặtđịalý.
-Nhucầuphátsinh.
-Nhucầuítco dãn.
-Nhucầubiếnđộng.
-Muahàngchuyênnghiệp.
-Mộtsốtácđộngmuahàng.
-Mờigọinhiềunhàcungứng.
-Muahàngtrựctiếp.
-Tươnghỗ.
-Thuêmua.

2.Môhìnhhànhvimuacủakháchhàngtổchức
Trongmôhìnhnày,
Marketingvàcáckíchthíchkháctácđộnglêntổchứcmuahàngvàtạoramộtsốphảnứngnơingườimua.

Môitrường

Tổchứcmuahàng

Đápứngcủakháchhàng

Lựachọnsảnphẩmhoặcdịchvụ.

KíchtácMarketing

Cáckíchtáckhác

Trungtâmmua

Lựachọnnhàcungứng
Sốlượngđặthàng.

Sảnphẩm

Kinhtế

Giá

Côngnghệ

Phânphối

Chínhtrị

Truyềnthông

Vănhóa

Thờigianvàđiềukhoảngiaohàng.
Tiếntrìnhraquyếtđịnhmua.

Cáctácđộngmangtínhcánhânvàtươngt

Cạnhtranh

Hình5.5.Môhìnhhànhvimuacủakháchhàngtổchức

ác

Cácđiềukhoảnvềdịchvụthanhtoán

3.Cáctìnhhuốngmuahàng

Mualạikhôngthayđổi:Ngườimuađặtlạinhữnggìhọđãmuavàkhôngcóbấtkỳsựđiềuchỉn
hnào.



Mualạicóthayđổi:Trongv...
1
QU N TR MARKETING
TRƯỜNG ĐẠI HỌCSÀI GÒN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOAI CHÍNH KẾ TOÁN
Giảngviên:Tiếnsỹ:HỒ HỮU TUẤN.
Email: hohuutuan48@yahoo.com
quản trị marketing Chương 3 (phân tích hành vi khách hang) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị marketing Chương 3 (phân tích hành vi khách hang) - Người đăng: smiley-candynguyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
quản trị marketing Chương 3 (phân tích hành vi khách hang) 9 10 244