Ktl-icon-tai-lieu

quản trị marketing Chương 7 (quản trị sản phẩm)

Được đăng lên bởi smiley-candynguyen-gmail-com
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌCSÀI GÒN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOATÀI CHÍNH KẾ TOÁN

QUẢN TRỊMARKETING

Giảngviên:Tiếnsỹ:HỒ HỮU TUẤN.
Email: hohuutuan48@yahoo.com

1

CHƯƠNG VII

CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ
XÂY DỰNG THƯƠNGHiỆU

“ Caïnhtranhthöïcsöïkhoângdieãnragiöõanhöõngvaätphaåmdocaùccoângtytaïoratron

gcaùcnhaø m aùycuûachuùng,c ạnhtranhnaèmôûnhöõngthöùmaø c oângtynaøytheâmvaøo,n
höõngvaätphaåmaáynhöbaogoùi,dòchvuïhoãtrôï,quaûngcaùo,dòchvuïvaänchuyeån,hoã
trôïtaø i chính, …vaønhöõngthöùkhaùcmaøkhaùchhaøngphaânbieätchuùng.”
-Levvitt-

I.KHÁINiỆMVỀ SẢN PHẨM VÀ PHỐI THỨC
SẢN PHẨM
1.Kháiniệmsảnphẩm:
Sảnphẩm:làbấtcứthứgìcóthểcungứngrathịtrườngđểthuhút,muasắm,sửdụnghoặctiêudùngnhằmthỏa
mãnnhucầuhoặcmongmuốncủaconngười.

Địnhgiátheogiátrị.

Sứchútcủamộtcungứngr
athịtrường

Đặctínhvàchấtlượngsảnphẩm.

Đặctínhvàchấtlượngdịchvụhỗtrợ.

2.Cáccấpđộsảnphẩmvàdịchvụ(5cấpđộ)
Kháchhàngxemsảnphẩmlàtrọngóitấtcảlợiíchcóthểthỏamãnnhucầucủamình.K
Sảnphẩmtiềmẩn
hipháttriểnsảnphẩm,nhữngngườilàmmarketingtrướchếtphảixácđịnhnhucầuc
Sảnphẩmgiatăng
ốtlõicủakháchhàngmàsảnphẩmsẽthỏamãn.Từđóthiếtkếsảnphẩmthựctế,tìmc
Sảnphẩmmongđợi

áchgiatăngnónhằmtạoratổnghòacáclợiíchcungứngthiếtyếuchokháchhàngvàd
Sảnphẩmcơbản

ựđoánđượcnhữngbiếnđổicủasảnphẩmtrongtươnglaiđểcósựứngphóthíchhợp
.

Lợiíchcốtlõi

3.Hệthốngthứbậccácsảnphẩm:
Cácsảnphẩmđềucóquanhệvớinhautạothànhmộthệthốngthứbậctrảidàitừnhữngnhucầucơbảnđếnnhữngmặthàngcụthể.

1. Họnhucầu:Nhucầucơbảnlànềntảngcủahọsảnphẩm.
2. Họsảnphẩm:làtấtcảnhữnglớpsảnphẩmcóthểthỏamãnnhucầucốtlõi.
3. Lớpsảnphẩm:lànhómsảnphẩmtrongcùngmộthọsảnphẩmđượcthừanhậncóquanhệgắnbónhấtđịnhvềmặtchứcnăng.
4. Loạisảnphẩm:Làmộtnhómsảnphẩmtrongcùngmộtlớpsảnphẩmcóquanhệchặtchẽvớinhau.
5. Kiểusảnphẩm:Lànhữngmặthàngtrongmộtloạisảnphẩm.
6. Nhãnhiệu:Làtêngắnliềnvớimộthaynhiềumặthàngtrongloạisảnphẩm.
7. Mặthàng:Làmộtđơnvịriêngbiệttrongmộtsảnphẩmhayloạisảnphẩmcóthểphânbiệtđượctheokíchcỡ,giácảhay
thuộctínhnàođó.

4.Phânloạisảnphẩm.

a.

Hàngbền,hàngkhôngbền, cácdịchvụ.

b.Sảnphẩmtiêudùng:
-Sảnphẩmtiệndụng.
-Sảnphẩmmuasắm.
-Sảnphẩmđặcbiệt.
-Sảnphẩmmuatheonhucầuthụđộng.

c.Sảnphẩmcôngnghiệp:
-Nguyênvậtliệu.
-Máymócthiếtbị.
-Vậttưphụvàdịchvụ.

5.Phốithứcsảnphẩm.

Dòngsảnphẩm(productlive):Làmộtnhómcácsảnphẩmcómốiquanhệmậtthiếtvớinhau.
Phốithứcsảnphẩm(productmix)
(danhmụcsảnphẩm):Baogồmtấtcảcácdòngsảnphẩm,cácmặthàngcôngtybánrathịtrường.

Mộtphốithứcsảnphẩmbaogồmbốnchiềukíchquantrọng:
Độ rộng:làsốlượngcácdòngsảnphẩmkhácnhaucủacôngty.
Độ dài:Làtổngsốmặthàngtrongtấtcảcácdòngsảnphẩmmàcôngtykinhdoanh.
Độ sâu:Làs...
1
QU N TR MARKETING
TRƯỜNG ĐẠI HỌCSÀI GÒN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOAI CHÍNH KẾ TOÁN
Giảngviên:Tiếnsỹ:HỒ HỮU TUẤN.
Email: hohuutuan48@yahoo.com
quản trị marketing Chương 7 (quản trị sản phẩm) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị marketing Chương 7 (quản trị sản phẩm) - Người đăng: smiley-candynguyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
quản trị marketing Chương 7 (quản trị sản phẩm) 9 10 991