Ktl-icon-tai-lieu

quản trị marketing

Được đăng lên bởi Heocon Timsua
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ MARKETING
KHÓA 12 - THỜI GIAN 90 phút
(Đề 1 cho STT lẻ)
1) Hãy phân tích chiến lược marketing trong giai đoạn triển khai v à tăng trưởng. Hãy liên
hệ với 1 trường hợp cụ thể mà bạn biết để minh hoạ. 7 điểm
Các DN tập trung vào việc bán sản phẩm cho những ng ười mua nào đã sẵn sàng mua
nhất, thường là những người có thu nhập cao, những ng ười có giá trị cảm nhận lớn.
Các chiến lược Marketing trong giai đoạn tung ra thị tr ường
Chiến lược hớt váng chớp nhoáng là tung sản phẩm mới ra thị trường với giá cao và
mức khuyến mại cao. DN tính giá cao để đảm bảo lãi gộp trên đơn vị sản phẩm ở mức cao
nhất. DN chi khá nhiều cho việc khuyến mại nhằm thuyết phục thị tr ường về ích lợi sản
phẩm ngay cả với giá cao. Chiến l ược này chỉ thích hợp với những giả thiết nh ư sau: Phần
lớn thị trường tiềm ẩn chưa biết đến sản phẩm; những ng ười biết đến đều thiết tha với sản
phẩm và có thể trả theo giá chào; DN đứng trước sự cạnh tranh tiềm ẩn v à muốn tạo ra sự
ưa thích nhãn hiệu.
Chiến lược hớt váng từ từ là tung sản phẩm mới ra thị tr ường với giá cao và mức
khuyến mãi thấp. Giá cao góp phần đạt mức l ãi trên đơn vị sản phẩm cao, còn mức khuyến
mại thấp thị giữ cho chi phí Marketing ở mức thấp. Cách kết hợp n ày có kỳ vọng là sẽ thu
được nhiều lợi nhuận trên thị trường. Chiến lược này chỉ thích hợp khi thị trường có quy
mô hữu hạn; phần lớn thị tr ường điều biết đến sản phẩm đó; ng ười mua sẵn sàng trả giá
cao; và sự cạnh tranh tiềm ẩm không có dấu hiệu sắp xảy ra.
Chiến lược xâm nhập chớp nhoáng là tung sản phẩm mới ra thị trường với giá thấp và
chi phí nhiều cho khuyến mãi. Chiến lược này hứa hẹn đem lại nhịp độ xâm nhập thị
trường nhanh nhất và thị phần lớn nhất. Chiến l ược này chỉ phù hợp khi thị trường lớn; thị
trường chưa biết đến sản phẩm; hầu hết người mua đều nhạy cảm với giá, có tiềm ẩn khả
năng cạnh tranh quyết liệt; chi phí sản xuất một đ ơn vị sản phẩm của DN giảm dần khi quy
mô sản xuất tăng và tích luỹ được kinh nghiệm sản xuất.
Chiến lược xâm nhập từ từ là tung sản phẩm mới ra thị trường với giá thấp và mức
khuyến mãi thấp. Giá thấp sẽ khuyến khích chấp nhận sản phẩm nhanh chóng, c òn DN giữ
chi phí khuyến mãi ở mức thấp là nhằm đạt được nhiều lãi ròng hơn. DN tin chắc rằng nhu
cầu của thị trường co giãn mạnh theo giá, nhưng rất ít co giãn do khuyến mãi. Chiến lược
này chỉ thích hợp khi thị trường lớn; thị trường đã biết rõ sản phẩm; thị trường nhạy cảm
với giá và có sự cạnh tranh tiềm ẩn.
Các chiến lược Marketing t...
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KT THÚC HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ MARKETING
KHÓA 12 - THỜI GIAN 90 phút
ề 1 cho STT lẻ)
1) Hãy phân tích chiến lược marketing trong giai đoạn triển khai v à tăng trưởng. Hãy liên
hệ với 1 trường hợp cụ thể mà bạn biết để minh hoạ. 7 điểm
Các DN tập trung vào việc bán sản phẩm cho những ng ười mua nào đã sẵn sàng mua
nht, thường là những người có thu nhập cao, những ng ười có giá trị cảm nhận lớn.
Các chiến lược Marketing trong giai đoạn tung ra thị tr ường
Chiến lược hớt váng chớp nhoáng tung sản phẩm mới ra thị tr ường với giá cao v à
mức khuyến mại cao. DN tính giá cao đđảm bảo lãi gộp trên đơn vsản phẩm mức cao
nht. DN chi khá nhiu cho việc khuyến mại nhằm thuyết phục thị tr ường về ích lợi sản
phm ngay cả với giá cao. Chiến l ược này ch thích hợp với những giả thiết nh ư sau: Phn
lớn thị trường tiềm ẩn chưa biết đến sản phẩm; những ng ười biết đến đều thiết tha với sản
phm và thtrả theo giá chào; DN đứng trước scạnh tranh tiềm ẩn v à muốn tạo ra sự
ưa thích nhãn hiệu.
Chiến lược hớt váng từ từ tung sn phẩm mới ra thị tr ường với giá cao v à mức
khuyến mãi thấp. Giá cao góp phần đạt mức l ãi trên đơn vsản phẩm cao, c òn mức khuyến
mại thấp thị giữ cho chi phí Marketing mức thấp. Cách kết hợp n ày kvọng là sthu
được nhiều lợi nhuận trên thtrường. Chiến lược này chthích hợp khi thị tr ường có quy
hữu hạn; phần lớn thị tr ường điều biết đến sản phẩm đó; ng ười mua sẵn sàng trgiá
cao; và scạnh tranh tiềm ẩm không có dấu hiệu sắp xảy ra.
Chiến lược xâm nhập chớp nhoáng tung sản phẩm mới ra thị tr ường với giá thấp v à
chi phí nhiều cho khuyến mãi. Chiến lược này ha hẹn đem lại nhịp độ xâm nhập thị
trường nhanh nhất và thphần lớn nhất. Chiến l ược này chphù hợp khi thị trường lớn; thị
trường chưa biết đến sản phẩm; hầu hết người mua đều nhạy cảm với giá, tiềm ẩn khả
năng cnh tranh quyết liệt; chi phí sản xuất một đ ơn vị sản phẩm của DN gim dần khi quy
mô sản xuất tăng và tích luđược kinh nghiệm sản xuất.
Chiến lược xâm nhập từ từ tung sản phẩm mới ra thị trường với giá thấp và mc
khuyến mãi thấp. Giá thấp sẽ khuyến khích chấp nhận sản phẩm nhanh chóng, c òn DN gi
chi phí khuyến mãi mức thấp là nhằm đạt được nhiều lãi ròng hơn. DN tin chắc rằng nhu
cầu của thị trường co giãn mạnh theo giá, nhưng rất ít co giãn do khuyến mãi. Chiến lược
này ch thích hợp khi thị tr ường lớn; thị trường đã biết rõ sản phẩm; thị trường nhạy cảm
với giá và có sự cạnh tranh tiềm ẩn.
Các chiến lược Marketing trong giai đoạn tăng trưởng
Giai đoạn phát triển được đánh dấu bằng mức tiêu thtăng nhanh. Những ng ười tiên
phong thích sản phẩm và những người tiêu dùng đến sớm bắt đầu mua sản phẩm đó. Các
đối thủ cạnh tranh xâm nhập thị tr ường vì bị hấp dẫn bởi những c ơ hội mở rộng sản xuất v à
lợi nhuận cao. Họ tung ra những tính chất mới của sản phẩm và phát trin thêm các ca
hàng phân phối.
Trong giai đoạn này, DN sdụng một số chiến l ược để kéo dài mức tăng trưởng nhanh
của thị trường càng lâu càng tốt.
+ Nâng cao cht lượng sản phẩm, bổ sung th êm những tính chất mới cho sản phẩm v à
cải tiến kiểu dáng.
+ Bsung những mẫu m ã mới và nhứng sản phẩm che s ườn.
+ Xâm nhập các khúc thị tr ường mới.
+ Mở rộng phạm vi phân bố v à tham giá các kênh phân ph ối mới.
quản trị marketing - Trang 2
quản trị marketing - Người đăng: Heocon Timsua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
quản trị marketing 9 10 435