Ktl-icon-tai-lieu

quản trị quan hệ khách hàng

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2097 lần   |   Lượt tải: 3 lần
March 20, 2013

[QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG]
Quản trị quan hệ khách hàng
NGHIÊN CỨU VỀ CRM TRONG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
3/20/2013
QTHKHA_2
Danh sách nhóm 6
1. Nguyễn Thị Bích
2. Ngô Thị Quỳnh Chi
3. Hoàng Thị Ái Nhi
4. Đinh Thị Thương
5. Nguyễn Thị Hoàng Yến

36k8.2
36k8.2
36k8.2
36k8.2
37k8

I.
Tổng quan về công ty:
1 Khái quát chung về công ty:
Thành lập ngày 15/1/1965, đến nay Bảo Việt đã tr ở thành T ập đoàn Tài chính - B ảo
hiểm hàng đầu Việt Nam và là một trong số 25 doanh nghi ệp l ớn nh ất c ủa Vi ệt Nam
được nhà nước công nhận và xếp hạng. Không chỉ có mạng l ưới r ộng kh ắp trên toàn
quốc, Bảo Việt còn được biết đến là thương hiệu mạnh, uy tín số 1 trong lĩnh v ực b ảo
hiểm. Với khả năng tài chính mạnh, sự thông hiểu thị trường trong n ước, Bảo Vi ệt là
2
| QTHKHA_2

March 20, 2013

[QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG]
doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam kinh doanh cả 2 lo ại hình b ảo hi ểm nhân th ọ và
phi nhân thọ. Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm lâu đ ời, đ ược tin c ậy đ ối v ới đông
đảo các tầng lớp dân cư, cá nhân, tổ chức, doanh nghi ệp.
Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với hơn 145 chi nhánh trên kh ắp 63 t ỉnh
thành cả nước. Bảo Việt tự hào là công ty bảo hiểm đầu tiên thành l ập t ại Vi ệt Nam.
Trong lễ kỷ niệm 45 năm thành lập vào tháng 01/2010, B ảo Vi ệt đã vinh d ự đ ược Đ ảng
và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc Lập Hạng Nhì. Bảo Việt được t ổ ch ức BVQI
(Vương quốc Anh) cấp chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chu ẩn quốc t ế ISO
9001:2000 từ tháng 8/2001 và ISO 9001:2008 vào năm 2009.
Về hoạt động kinh doanh , trong quá trình phát triển, Bảo Việt liên tục đạt đ ược
những thành tích vượt trội, doanh thu, lợi nhuận và các kho ản đóng góp ngân sách Nhà
nước liên tục tăng, doanh thu phí bảo hiểm tăng bình quân trên 20% trong 5 năm qua.
Bảo Việt hiện là thành viên của 2 trong 3 liên doanh b ảo hi ểm và môi gi ới b ảo hi ểm
hiện có ở Việt Nam.
2 Lĩnh vực hoạt động:
Bảo hiểm Bảo Việt có 2 loại bảo hiểm là bảo hiểm nhân thọ và bảo hi ểm phi nhân
thọ.

- Bảo hiểm nhân thọ (với hơn 40 sản phẩm)
• Bảo hiểm trọn đời
• Bảo hiểm sinh kỳ, tử kỳ
• Bảo hiểm hỗn hợp
• Bảo hiểm sức khỏe và
• Bảo hiểm tai nạn con người
• Bảo hiểm sinh mạng có thời hạn
• Bảo hiểm an gia tài lộc
• Gia đình tuyệt vời
• Vv….
- Bảo hiểm phi nhân thọ (với hơn 80 sản phẩm)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bảo hiểm xe cơ giới
Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm các rủi ro hỗn hợp nhỏ
Bảo hiểm hàng hóa
Bảo hiểm tàu thủy
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
Bảo hiểm trách nhiệm
Bảo hiểm toàn ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị quan hệ khách hàng - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
quản trị quan hệ khách hàng 9 10 693