Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị thương hiệu

Được đăng lên bởi GsChicken Nguyen
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 5226 lần   |   Lượt tải: 6 lần
...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
_______________________
Tài liệu học tập
Lưu hành nội bộ
Giảng viên hướng dẫn:
TS. NGUYỄN HỮU QUYỀN
www.kynangquanly.com.vn
www.365ngay.com.vn
Năm 2011
Quản trị thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị thương hiệu - Người đăng: GsChicken Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
Quản trị thương hiệu 9 10 270