Ktl-icon-tai-lieu

QUẢNG CÁO TRÊN BÁO IN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Được đăng lên bởi Quynh Hoa
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU.........................................................................................................1
NỘI DUNG.................................................................................................................. 4
1.

Tổng quan về quảng cáo trên báo in...................................................................4

1.1. Khái niệm về quảng cáo và phân loại quảng cáo trên báo in...............................4
1.2. Lịch sử ra đời và phát triển của quảng cáo trên báo in........................................7
1.3. Vai trò của quảng cáo trên báo in......................................................................11
1.4. Sự khác biệt giữa quảng cáo trên báo in và các phương thức quảng cáo khác. .13
2.

Diện mạo của quảng cáo trên báo in ở Việt Nam hiện nay............................15

2.1. Khảo sát hoạt động quảng cáo trên báo in ở hai tờ báo Tuổi trẻ và Thanh Niên
từ ngày 27/10 đến 09/11/2013....................................................................................15
2.2. Những thành công và hạn chế của quảng cáo trên báo in hiện nay...................22
3.

Giải pháp nâng cao chất lượng của hoạt động quảng cáo trên báo in..........24

KẾT LUẬN...............................................................................................................27
PHỤ LỤC..................................................................................................................29

0

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Kể từ khi tờ báo in đầu tiên của Việt Nam ra đời, cho đến nay loại hình báo chí này đã
phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa
nhiều loại hình báo chí khác nhau như báo mạng điện tử, báo phát thanh, báo truyền hình,
có lúc chúng ta ngờ rằng nhân loại đang phải chứng kiến “cái chết” của một loại hình báo
chí truyền thống. Tuy nhiên độ phủ rộng lớn cùng lượng độc giả vẫn giữ ở mức cao và
ổn định là một câu trả lời rõ ràng nhất khẳng định sức sống và vai trò của báo in.
Ra đời sớm nhất trong các loại hình báo chí, trải qua nhiều những thăng trầm biến đổi, để
có thể đứng vững được trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như vậy thì ngoài việc nâng cao
chất lượng nội dung và hình thức của tờ báo, một giải pháp tối ưu mà các cơ quan báo
chí áp dụng đó là phát triển lĩnh vực quảng cáo trên báo in. Quảng cáo trên báo in là
phương thức thu lại lợi nhuận hiệu quả nhất giúp các cơ quan báo chí đảm bảo khả năng
tài chính, tự hạch toán thu chi, từ đó nâng cao đời ...
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU.........................................................................................................1
NỘI DUNG..................................................................................................................4
1. Tổng quan về quảng cáo trên báo in...................................................................4
1.1. Khái niệm về quảng cáo và phân loại quảng cáo trên báo in...............................4
1.2. Lịch sử ra đời và phát triển của quảng cáo trên báo in........................................7
1.3. Vai trò của quảng cáo trên báo in......................................................................11
1.4. Sự khác biệt giữa quảng cáo trên báo in và các phương thức quảng cáo khác. .13
2. Diện mạo của quảng cáo trên báo in ở Việt Nam hiện nay............................15
2.1. Khảo sát hoạt động quảng cáo trên báo in ở hai tờ báo Tuổi trẻ và Thanh Niên
từ ngày 27/10 đến 09/11/2013....................................................................................15
2.2. Những thành công và hạn chế của quảng cáo trên báo in hiện nay...................22
3. Giải pháp nâng cao chất lượng của hoạt động quảng cáo trên báo in..........24
KẾT LUẬN...............................................................................................................27
PHỤ LỤC..................................................................................................................29
0
QUẢNG CÁO TRÊN BÁO IN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢNG CÁO TRÊN BÁO IN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Người đăng: Quynh Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
QUẢNG CÁO TRÊN BÁO IN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 9 10 252