Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình cho vay ngắn hạn đối tượng khách hàng

Được đăng lên bởi thuyvannguyen2293
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI CẢM ƠN
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cũng như giúp cho sinh viên
có thêm những kiến thức xã hội hữu ích. Vì vậy trong quá trình học tập môn Kế toán
ngân hàng, cô giáo đã hướng dẫn nhóm chúng em thực hiện đề tài tiểu luận. Quá trình
học tập và rèn luyện này sẽ là cơ hội vô cùng quí báu cho chúng em tiếp cận với những
kiến thức mới và sẽ là hành trang hữu ích cho sinh viên chúng em sau khi tốt nghiệp
ra trường.
Nhân đây chúng em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Thúy Việt đã tận
tình giúp đỡ chúng em trong quá trình làm bài tiểu luận này. Ngoài ra chúng em cũng
chân thành cảm ơn các bạn sinh viên của lớp ĐHTN7QN đã giúp đỡ tạo điều kiện
thuận lợi cho chúng em hoàn thành bài tiểu luận được tốt hơn.
Tuy nhiên trong quá trình làm bài tiểu luận này chúng em cũng khó tránh khỏi
những sai sót. Vì vậy chúng em mong sự góp ý chân thành của Cô để bài tiểu luận
nhóm chúng em hoàn thiện hơn.
Nhóm thực hiện: Nhóm 3
Lớp DHTN7QN

Tiểu luận Kế toán ngân hàng

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thúy Việt

BỐ CỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3: CHỨNG TỪ VÀ LÊN SỔ SÁCH
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nhóm 3

2

Tiểu luận Kế toán ngân hàng

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thúy Việt

CHƯƠNG 1:
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại có tác động sâu sắc đối với đời
sống kinh tế - xã hội. Nền kinh tế càng phát triển, hoạt động và dịch vụ của ngân hàng
càng đi sâu vào tận cùng ngỏ ngách của nền kinh tế và đời sống của con người. Mọi công
dân đều chịu tác động của ngân hàng dù họ là khách hàng gửi tiền, một người vay tiền
hay đơn giản là người đang làm việc cho một doanh nghiệp có vay vốn và sử dụng các
dịch vụ ngân hàng.
Trong công cuộc đổi mới hiện nay, ngành ngân hàng ngày càng tỏ rõ vị trí quan
trọng hàng đầu của mình đối với sự phát triển của đất nước. Thực tế những năm qua,
trong sự đổi mới của bộ mặt đất nước hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và
Ngân hàng thương mại nói riêng được coi không chỉ là điều kiện mà còn là động lực đảm
bảo thắng lợi cho công cuộc đổi mới. Để đạt được điều đó là do có sự đóng góp một phần
không nhỏ của kế toán ngân hàng, tổ chức tốt công tác kế toán ngân hàng là đòn bẩy
không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống ngân hàng, tạo ra một hệ thống
ngân hàng hoạt động tốt, có hiệu quả nhờ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Trong đó kế toán cho vay là một mảng vô cùng quan trọng bởi vì chúng ta đều biết
nghiệp vụ cho vay là ngh...
LỜI CẢM ƠN
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cũng như giúp cho sinh viên
thêm những kiến thức hội hữu ích. vậy trong quá trình học tập môn Kế toán
ngân hàng, cô giáo đã hướng dẫn nhóm chúng em thực hiện đề tài tiểu luận. Quá trình
học tập và rèn luyện này sẽ là cơ hội vô cùng quí báu cho chúng em tiếp cận với những
kiến thức mới sẽ hành trang hữu ích cho sinh viên chúng em sau khi tốt nghiệp
ra trường.
Nhân đây chúng em xin chân thành cảm ơn Nguyễn Thị Thúy Việt đã tận
tình giúp đỡ chúng em trong quá trình làmi tiểu luận này. Ngoài ra chúng em cũng
chân thành cảm ơn các bạn sinh viên của lớp ĐHTN7QN đã giúp đỡ tạo điều kiện
thuận lợi cho chúng em hoàn thành bài tiểu luận được tốt hơn.
Tuy nhiên trong quá trình làmi tiểu luận này chúng em cũng khó tránh khỏi
những sai sót. vậy chúng em mong sự góp ý chân thành của để bài tiểu luận
nhóm chúng em hoàn thiện hơn.
Nhóm thực hiện: Nhóm 3
Lớp DHTN7QN
Quy trình cho vay ngắn hạn đối tượng khách hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình cho vay ngắn hạn đối tượng khách hàng - Người đăng: thuyvannguyen2293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Quy trình cho vay ngắn hạn đối tượng khách hàng 9 10 82