Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình chứng nhận Halal

Được đăng lên bởi Khôi Trang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL - HCA Việt Nam
Sơ đồ quy trình chứng nhận
Certification flow chat
Stage

Responsibility

activities

Document

1

all staffs

Custumers’
demand

contact by mail, fone..

2

Officers

Application
Apply

QF 09.01 Application Form

3

Officers and Director

Contract
Signing

Officers

Records
submit

Technical Unit

Stage 1
Audit

6

Audit team

Stage 2
Audit

7

Technical Unit

4

5

8

management board

Technical
verify

cerificate
Issuing

QF 09.02 Quotation
Contract
Record from customer:
- Company profiles
- COA, inspection certificates
- SOP, production procedures
- and others

QF 09.03 Aquadecy Audit Report

QF
QF
QF
QF
QF

10.01 Audit Agenda
10.02 Certification Audit Report
10.03 Remarks
10.04 Audit Note
10.05 Attendant list

verify corrective action tobe taken
by producer.

halal certificate
halal logo guidelines

9

Audit team

10

Technical Unit

11

Audit team
(back to stage 6)

Surveillance
Audit

Technical
verify

Renewal

QF
QF
QF
QF
QF

10.01 Audit Agenda
10.03 Remarks
10.04 Audit Note
10.05 Attendant list
10.07 Surveillance Audit Report

maintaining certification
anouncement.

QF
QF
QF
QF
QF

10.01 Audit Agenda
10.02 Certification Audit Report
10.03 Remarks
10.04 Audit Note
10.05 Attendant list

- Đây là quy trình sơ bộ, để có quy trình và hướng dẫn chi tiết, mời quý anh/chị liên lạc trực
tiếp với Văn phòng Chứng nhận Halal theo thông tin dưới đây;
Hà Nội Office:
123B Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04 3996 4009/ fax; 04 62671285
email; contact@halal.vn
ym/skype: halalvn
Hồ Chí Minh Office:
Lầu 3. TPA Building, số 24 Trường Sơn, F.2, quận Tân Binh, HCMC
Tel: 08 35471152/ Fax: 08 35471162
Email: info@halal.vn


...
Certification flow chat
Stage
Responsibility activities Document
1
all staffs
contact by mail, fone..
2
Officers
QF 09.01 Application Form
3
Officers and Director
QF 09.02 Quotation
Contract
4
Officers
Record from customer:
- Company profiles
- COA, inspection certificates
- SOP, production procedures
- and others
5
Technical Unit
QF 09.03 Aquadecy Audit Report
6
Audit team
QF 10.01 Audit Agenda
QF 10.02 Certification Audit Report
QF 10.03 Remarks
QF 10.04 Audit Note
QF 10.05 Attendant list
7
Technical Unit
verify corrective action tobe taken
by producer.
8
management board
halal certificate
halal logo guidelines
cerificate
Issuing
Stage 2
Audit
Stage 1
Audit
Records
submit
Contract
Signing
Application
Apply
Custumers’
demand
Technical
verify
VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL - HCA Việt Nam
Sơ đồ quy trình chứng nhận
Quy trình chứng nhận Halal - Trang 2
Quy trình chứng nhận Halal - Người đăng: Khôi Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quy trình chứng nhận Halal 9 10 556