Ktl-icon-tai-lieu

quy trình công nghệ gia công chi tiết các dạng điển hình

Được đăng lên bởi Yuong Yao Lee
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2890 lần   |   Lượt tải: 24 lần
1. quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng hộp
2. quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng
3. quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục
TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG TPHCM
MÔN: CN CTM2 KHOA: CƠ KHÍ
CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT
ĐIỂN HÌNH
I. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC CHI TIẾT DẠNG HỘP
II. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC CHI TIẾT DẠNG CÀNG
III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC CHI TIẾT DẠNG TRỤC
IV. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC CHI TIẾT DẠNG BẠC
V. GIA CÔNG BÁNH RĂNG
Họ và tên: Đổng Giáo Lý MSSV: 2112040035 Trang 1
Lớp: CCQ1204A_CTM36A
quy trình công nghệ gia công chi tiết các dạng điển hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy trình công nghệ gia công chi tiết các dạng điển hình - Người đăng: Yuong Yao Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
quy trình công nghệ gia công chi tiết các dạng điển hình 9 10 521