Ktl-icon-tai-lieu

Ra quyết định

Được đăng lên bởi Hungle Le
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Decision-making guide

Decision-making guide
Copyright © 2007 cesim@cesim.com

Decision-making guide

Table of Contents
1. About Cesim ................................................................................................................. 1
1.1. General ............................................................................................................. 1
1.2. Cesim products ................................................................................................... 1
1.3. Contact Cesim .................................................................................................... 1
2. Cesim Global Challenge Cesim Global Challenge ................................................................ 2
2.1. Home page ........................................................................................................ 2
2.2. Communications ................................................................................................. 2
3. Decisions ..................................................................................................................... 3
3.1. Decision-making flow .......................................................................................... 3
3.2. Successful decision making flow: ........................................................................... 3
3.3. General issues related to decision-making ................................................................ 3
4. Market conditions .......................................................................................................... 5
4.1. Demand ............................................................................................................. 6
4.2. Demand, total market and market share ................................................................... 7
4.2.1. Total Market & Company Market Share ........................................................ 7
4.2.2. Market shares ........................................................................................... 8
5. Production .................................................................................................................. 10
5.1. Production costs ................................................................................................ 11
5.2. Investments ...................................................................................................... 13
6. Marketing ...................................................................
Decision-making guide
Ra quyết định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ra quyết định - Người đăng: Hungle Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Ra quyết định 9 10 133