Ktl-icon-tai-lieu

RỦI RO KINH DOANH TRONG NGÂN HÀNG

Được đăng lên bởi kieuanhdang92
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 2433 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Rủi ro
trong
kinh
doanh

TÊN THÀNH VIÊN

Lớp

Kiều Thị Lan Anh

NH01

Lê Thị Bảo Ngọc

NH02

Nguyễn Hồng Minh

NH02

Phạm Thị Hoàng Trang

NH02

Nguyễn Văn Phong

NH03

Ngân
hàng
GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Anh
KHOA NGÂN HÀNG

1

Bảng phân công
Tên
Kiều Thị Lan Anh
Lê Thị Bảo Ngọc
Nguyễn Hồng Minh
Phạm Thị Hoàng Trang
Nguyễn Văn Phong

Nhiệm vụ
Phân công, sắp xếp thời gian
Rủi ro lãi suất
Bài học kinh nghiệm từ Thái Lan
Rủi ro thanh khoản
Thực trạng tại Việt Nam
Trình bày silde, tổng hợp word
Rủi ro tín dụng
Đề xuất giải pháp
Rủi ro tín dụng
Tìm kiếm hình ảnh
Rủi ro hối đoái
Trình bày slide, tổng hợp word

Mức độ hoàn thành
100%
100%
100%
100%
100%

2

Mục lục

3

Lời mở đầu
Môi trường sống của chúng ta chứa đựng đầy rẫy những rủi ro. Rủi ro có thể xuất
hiện không từ bất kỳ một ngành nghề, lĩnh vực nào. Rủi ro có thể xuất hiện một cách bất
ngờ, bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào.
Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng
không mấy tích cực của những cuộc khủng hoảng, suy thoái vẫn còn khá nặng nề đẩy theo
những hệ lụy, xuất hiện các rủi ro cho các ngành kinh tế. Riêng ngành Ngân hàng, một
trong những ngành có sự biểu hiện của sức khỏe song hành với kinh tế rõ nhất.
Vì thế, cho nên đề tài này thực sự rất cần thiết cho các sinh viên Ngân hàng như
chúng em. Xin gửi lời cảm ơn Thầy và các bạn trong nhóm phản biện đã có những góp ý
để chúng em hoàn thành bài thuyết trình này!
Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Mục tiêu: Với đề tài “Rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng”, chúng em xin đi sâu vào vấn
đề để giải quyết được những câu hỏi






Những rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là gì?
Nhận diện chúng như thế nào?
Ảnh hường của chúng ra sao?
Có phương pháp nào đo lường được chúng?
Biện pháp nào nhằm phòng ngừa/hạn chế những rủi ro đó?

Đối tượng: các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Xoay quanh chủ yếu vào 4 loại rủi
ro: Rủi ro Tín dụng, rủi ro Thanh khoản, rủi ro Hối đoái, rủi ro Lãi suất.
Phạm vi: Hệ thống ngân hàng Việt Nam

4

Nội dung
I. Những vấn đề chung về rủi ro

1. Khái niệm
Quan điểm truyền thống: rủi ro là những thiệt hại, mất mát hoặc nguy hiểm hoặc
các yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn hoặc điều không chắc chắn có thể xảy ra
cho con người.
Quan điểm trung hòa: rủi ro là một sự không chắc chắn, một tình trạng bất ổn hay
sự tiềm ẩn ở kết quả; có thể ước đoán được xác xuất xảy ra.
Rủi ro được đo lường bởi độ lệch chuẩn, chính là sự khác biệt giữa giá trị thực tế và
kỳ vọ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
KHOA NGÂN HÀNG
1
Ri ro
trong
kinh
doanh
Ngân
hàng
GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Anh
TÊN THÀNH VIÊN Lớp
Kiều Thị Lan Anh NH01
Lê Thị Bảo Ngọc NH02
Nguyễn Hồng Minh NH02
Phạm Thị Hoàng Trang NH02
Nguyễn Văn Phong NH03
RỦI RO KINH DOANH TRONG NGÂN HÀNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
RỦI RO KINH DOANH TRONG NGÂN HÀNG - Người đăng: kieuanhdang92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
RỦI RO KINH DOANH TRONG NGÂN HÀNG 9 10 990