Ktl-icon-tai-lieu

Sale online

Được đăng lên bởi hongquyitc-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 98 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời nói đầu
Trong sự phát triển về kinh tế hiện nay , hình thức buôn bán
trên mạng internet đang trở nên 1 cách mạnh mẽ .Nhờ vào sự
phát triển về nền tảng mạng Internet , các cuộc giao dịch được
thực hiện ngay trên 1 cái máy tính trở nên nhanh chóng . Buôn
bán lựa chọn hàng hóa trở nên nhanh hơn bất cứ nào hết .

Trên những kiến thức đã học trong môn học : Lập trình web
và cơ sở dữ liệu , trong khuôn khổ của 1 đồ án môn học : Thiết
kế web ,chúng e thiết kế ra 1 website bán hàng với tên đề tài đầy
đủ là : Website bán Hoa . Với mục đích là tiềm hiểu thêm về
hình thức buôn bán trên mạng online ,nâng cao kiến thức của
mình.
Do kiến thức còn hạn hẹp và thời gian thực hiện không
được nhiều nên đề tài chúng tôi còn rất nhiều sai sót , hạn
chế.Chúng em mong có sự góp ý và sữa chữa về đề tài này để
có tính khả thi hơn về cả phương tiện kinh tế và kĩ thuật
Chúng em xin chân thành cám ơn thầy giáo Nguyễn Minh
Thành đã đóng góp và giúp đỡ chúng em về thiết kế và hoành
thành đề tài này.
Tp.Hồ Chí Minh 3/2014
Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Duy
Dương Hồng Quý
Lớp CNTT

...
Lời nói đầu
Trong sự phát triển về kinh tế hiện nay , hình thức buôn bán
trên mạng internet đang trở nên 1 cách mạnh mẽ .Nhờ vào sự
phát triển về nền tảng mạng Internet , các cuộc giao dịch được
thực hiện ngay trên 1 cái máy tính trở nên nhanh chóng . Buôn
bán lựa chọn hàng hóa trở nên nhanh hơn bất cứ nào hết .
Trên những kiến thức đã học trong môn học : Lập trình web
và cơ sở dữ liệu , trong khuôn khổ của 1 đồ án môn học : Thiết
kế web ,chúng e thiết kế ra 1 website bán hàng với tên đề tài đầy
đủ là : Website bán Hoa . Với mục đích là tiềm hiểu thêm về
hình thức buôn bán trên mạng online ,nâng cao kiến thức của
mình.
Do kiến thức còn hạn hẹp và thời gian thực hiện không
được nhiều nên đề tài chúng tôi còn rất nhiều sai sót , hạn
chế.Chúng em mong có sự góp ý và sữa chữa về đề tài này để
có tính khả thi hơn về cả phương tiện kinh tế và kĩ thuật
Chúng em xin chân thành cám ơn thầy giáo Nguyễn Minh
Thành đã đóng góp và giúp đỡ chúng em về thiết kế và hoành
thành đề tài này.
Tp.Hồ Chí Minh 3/2014
Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Duy
Dương Hồng Quý
Lớp CNTT
Sale online - Trang 2
Sale online - Người đăng: hongquyitc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sale online 9 10 985