Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất và chế biến Cà phê

Được đăng lên bởi Đức Hiền
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Biện pháp khắc phục hạn chế.

Quá trình sản xuất, chế biến:
• Hạn chế tình trạng trồng trọt tran lan, trồng trên đất xấu trong khi khả năng chăm
sóc có hạn ảnh hưởng đến chất lượng xuất khẩu của ca phê Việt Nam trên thị
trường thế giới. Giảm sản lượng cà phê vối, tăng sản lượng cà phê chè để tăng khả
năng cạnh tranh, phục vụ nhu cầu ưu chuộng cà phê chè của thị trường các nước.
• Xây dựng hệ thống hiện đại mang tính quy mô công nghiệp trong việc chọn giống
cây trồng nhằm đảm bảo tạo ra những giống cây chất lượng tốt nhất, xậy dựng hệ
thống thủy lợi đầy đủ cho việc tưới tiêu để cà phê có điều kiện phát triển tốt và
không thiếu nước trong các mùa khô.
•

Đầu tư trang thiết bị, máy móc như các loại máy thu hái cà phê đảm bảo cho các
hạt thu hoạch có độ chín và chất lượng đồng đều; xây dựng sân bãi xi măng rộng
là chỗ để phơi cà phê, trang thiết bị chế biến cà phê nâng cấp theo phương pháp
chế biến tiến bộ là chế biến ướt, khắc phục tình trạng mất hương vị, giảm chất
lượng của phương pháp chế biến khô truyền thống.

• Có biện pháp hướng dẫn người sản xuất cà phê có ý thức đảm bảo chất lượng hơn,
không sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ để đạt được những yêu cầu
cao của các nước nhập khẩu khó tính. Sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường,
không sản xuất tràn lan, đại trà nhưng chất lượng kém.
Cung và cầu:
• Cần phải có các công ty đứng ra trong việc thu mua cà phê của nông dân khi thu
hoạch để đảm bảo giá cả ổn định, xây dựng kho bãi chứa cà phê hiện đại tạo điều
kiện để người nông dân yên tâm sản xuất.
• Mở rộng thị trường trên thế giới, các tổ chức, hiệp hội về cà phê cần phải nắm bắt,
cập nhật thông tin một cách linh hoạt, cạnh tranh lành mạnh tạo thế chủ động cho
việc xuất khẩu cà phê Việt Nam nhằm tạo ra lợi nhuận cao nhất trong việc xuất
khẩu cà phê ra thế giới.

• Nâng cao chất lượng quảng cáo, marketing, phát triển, duy trì mối quan hệ hợp tác
với các đối tác lớn và uy tín nhằm nâng cao thương hiệu mặt hàng cà phê Việt
Nam.
Điều tiết của nhà nước:
• Tăng cường xây dựng và phát huy sự hiệu quả của quỹ hỗ trợ xuất khẩu cà phê,
tiếp tục thúc đẩy phát triển quỹ bảo hiểm cà phê, như thế mới có đủ khả năng mua
hàng, dự trữ hàng hóa khi có biến cố thất thường xảy ra như giá cà phê thế giới
thấp xuống.
• Nhà nước cần phải có chiến lược đầu tư nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch,
công nghệ chế biến, nghiên cứu sâu vào chiến lược thị trường và thương mại nâng
cao chất lượng cà phê và quảng bá thương hiệu.
• Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đời sống...
1. Biện pháp khắc phục hạn chế.
Quá trình sản xuất, chế biến:
Hạn chế tình trạng trồng trọt tran lan, trồng trên đất xấu trong khi khả năng chăm
sóc hạn ảnh hưởng đến chất lượng xuất khẩu của ca phê Việt Nam trên thị
trường thế giới. Giảm sản lượng cà phê vối, tăng sản lượng cà phê chè để tăng khả
năng cạnh tranh, phục vụ nhu cầu ưu chuộng cà phê chè của thị trường các nước.
Xây dựng hệ thống hiện đại mang tính quy công nghiệp trong việc chọn giống
cây trồng nhằm đảm bảo tạo ra những giống cây chất lượng tốt nhất, xậy dựng hệ
thống thủy lợi đầy đủ cho việc tưới tiêu để phê điều kiện phát triển tốt
không thiếu nước trong các mùa khô.
Đầu trang thiết bị, máy móc như các loại máy thu i phê đảm bảo cho các
hạt thu hoạch độ chín chất lượng đồng đều; xây dựng sân i xi măng rộng
chỗ để phơi cà phê, trang thiết bị chế biến phê nâng cấp theo phương pháp
chế biến tiến bộ là chế biến ướt, khắc phục nh trạng mất ơng vị, giảm chất
lượng của phương pháp chế biến khô truyền thống.
Có biện pháp hướng dẫn người sản xuất cà phê có ý thức đảm bảo chất lượng hơn,
không sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ để đạt được những yêu cầu
cao của các nước nhập khẩu khó tính. Sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường,
không sản xuất tràn lan, đại trà nhưng chất lượng kém.
Cung và cầu:
Cần phải có các công ty đứng ra trong việc thu mua p của nông n khi thu
hoạch để đảm bảo giá cả ổn định, xây dựng kho bãi chứa phê hiện đại tạo điều
kiện để người nông dân yên tâm sản xuất.
Mở rộng thị trường trên thế giới, các tổ chức, hiệp hội về cà phê cần phải nắm bắt,
cập nhật thông tin một cách linh hoạt, cạnh tranh lành mạnh tạo thế chủ động cho
việc xuất khẩu phê Việt Nam nhằm tạo ra lợi nhuận cao nhất trong việc xuất
khẩu cà phê ra thế giới.
Sản xuất và chế biến Cà phê - Trang 2
Sản xuất và chế biến Cà phê - Người đăng: Đức Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sản xuất và chế biến Cà phê 9 10 200