Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi dungitdt2013
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3308 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học

PHÒNG GD & ĐT TÁNH LINH
TRƯỜNG THCS ĐỨC PHÚ
---***---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
---oOo---

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:

SỬ DỤNG PHẦN MỀM “NETOP SCHOOL”
NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC
* Kính gửi:
- HĐKH Trường THCS Đức Phú
- HĐKH Phòng GD&ĐT Tánh Linh
* Tôi tên:

Lê Bá Khánh Toàn
- Hiện là Giáo viên đang công tác tại Trường THCS Đức Phú.

Hưởng ứng tinh thần viết SKKN phục vụ phong trào dạy và học, theo công văn số
202/HD/SGD&ĐT-VP Ngày 24/10/2007 của Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Thuận về
việc hướng dẫn viết, đánh giá, xếp loại SKKN năm học 2009-2010 và hướng dẫn
thực hiện quy trình làm SKKN của Phòng GD&ĐT Tánh Linh ngày 9/11/2007 ; nay
bản thân có 01SKKN với đề tài : SỬ DỤNG PHẦN MỀM “NETOP

SCHOOL” NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC

Xin được trình bày như sau đây.

Người viết: Lê Bá Khánh Toàn
1

Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học

I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Bộ Giáo Dục Đào Tạo phát động, năm học 2008 – 2009 là năm học:
“Trường học thân thiện, học sinh tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin trong
dạy học”, hướng ứng cuộc vận động. Giảng dạy bộ môn tin học có những đặc
thù riêng và luôn có sự hỗ trợ của thiết bị dạy học hiện đại là phòng máy vi tính,
tuy nhiên để minh họa cho học sinh các thao tác trong môn học cần có máy
chiếu hỗ trợ, trong khi đó máy chiếu là thiết bị đắt tiền, số lượng có hạn trong
khi đó các môn học khác cũng cần máy chiếu. Mặt khác trong việc giảng dạy tin
học ở phòng máy vi tính có nhiều hoạt động mà máy chiếu không thể đáp ứng
được ví dụ như: Quan sát hoạt động của máy học sinh, khóa máy hay hạn chế
truy cập internet, copy dữ liệu và giao bài tập đến từng máy con, thu bài thi bài
thực hành về máy giáo viên, khởi động lại hoặc tắt toàn bộ hệ thống máy học
sinh…đặc biệt là tạo ra một phòng học đa phương tiện công nghệ cao. Vì thế tôi
đã nghiên cứu, tìm tòi làm thế nào để đáp ứng được những vấn đề trên khi giảng
dạy tin học ở phòng máy và tôi đã tìm ra một giải pháp giải quyết tốt nhât vấn đề
đó là sử dụng phần mềm netop school để hỗ trợ cho việc giảng dạy. Sau đây tôi
xin gửi đến quý thầy cô giải pháp mà tôi đã thực hiện rất thành công trong thời
gian qua.

2. Mục đích nghiên cứu đề tài.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giản...
Sử dụng phần mềm Netop School nâng cao hiệu quả dạy và học
PHÒNG GD & ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐỨC PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
- - - * * * - - - - - - o O o - - -
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
SỬ DỤNG PHẦN MỀM “NETOP SCHOOL”
NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC
* Kính gửi:
- HĐKH Trường THCS Đức Phú
- HĐKH Phòng GD&ĐT Tánh Linh
* Tôi tên: Lê Bá Khánh Toàn
- Hiện là Giáo viên đang công tác tại Trường THCS Đức Phú.
Hưởng ứng tinh thần viết SKKN phục vụ phong trào dạy và học, theo công văn số
202/HD/SGD&ĐT-VP Ngày 24/10/2007 của Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Thuận về
việc hướng dẫn viết, đánh giá, xếp loại SKKN năm học 2009-2010 và hướng dẫn
thực hiện quy trình làm SKKN của Phòng GD&ĐT Tánh Linh ngày 9/11/2007 ; nay
bản thân có 01SKKN với đề tài : SỬ DỤNG PHẦN MỀM “NETOP
SCHOOL” NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC
Xin được trình bày như sau đây.
Người viết: Lê Bá Khánh Toàn
1
Sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: dungitdt2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm 9 10 12