Ktl-icon-tai-lieu

SCM

Được đăng lên bởi Pham Phong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Supply chain strategy for HIPCompanay
Group …

Contents

• Introduction
• Strategy
•
•
•
•
•
•

Co-operation models
Just in Time
Distribution circuits
E-commerce
Customer services
Promotion

• Conclusion

...
Supply chain strategy for HIPCompanay
Group …
SCM - Trang 2
SCM - Người đăng: Pham Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
SCM 9 10 253